Stress & Kortisol

Stress, i viss mån, är bra för prestationen. Stress kan förekomma vid ett flertal olika situationer, både fysiska och mentala. När du utsätter dig för stress börjar kroppen anpassa sig för att hantera stressen. Stressiga situationer får kroppen att börja utsöndra kortisol, adrenalin och noradrenalin, något som bland annat ökar din puls och ger dig extra energi. Du kan få denna kick när du upplever ett hot, när du är arg eller när du är rädd.

Kortsiktig och långvarig stress

Kortsiktig stress anses vara bra och normal medan långvarig stress kan vara skadlig för hälsan och leda till allvarliga bekymmer. Med långvarig stress menas att kroppen är stressad och utför alla åtgärder som en stressad situation kräver fast under en lång tidsperiod. Detta kan ge allvarliga konsekvenser på din hälsa. Det kan bland annat leda till en ökad risk för en mängd olika sjukdomar, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, infektioner och depression.

Läs mer om Mediseras kortisoltest via blodprov.

Hur kan ett blodtest hjälpa mot stress?

Kortsiktig stress är bra och långsiktig stress är dålig. Men hur ska du veta vart gränsen går? Ett blodprov kan inte hjälpa mot stress eller tala om vad stressen beror på, men blodets värden kan tala om hur stressnivåerna ser ut.

Symptom som tyder på stress

Att lida av stress innebär att kroppen har svårt att stänga av stressreaktionen. Detta leder bland annat till att du känner dig trött på morgonen, oavsett hur länge och väl du sovit. Du får även svårt att slappna av och enklare att glömma bort saker. Att lida av stress kan även påverka sexlusten negativt och det kan försvaga kroppens immunförsvar. Det är inte ovanligt att personer som lider av stress under långa perioder får svårt att andas, börjar känna ångest och får svårt att släppa negativa tankegångar. Stress och depression är tätt kopplade till varandra.

Ökat blodtryck och minskad blodtillförsel till njurar och tarmar

Inuti kroppen händer det också mycket när kroppen har utsatts för stress under en lång tidsperiod. Bland annat så får du ett ökat blodtryck och en minskad blodtillförsel till njurar och tarmar. Du kan få hyperkortisolism, dvs. en överproduktion av kortisol i binjurebarken, samt olika mentala sjukdomar. Om du har en stressig livsstil eller ett stressigt arbete är det viktigt att hantera detta på något sätt. Efter en stressig period behöver kroppen en viss återhämtningstid.

Beställ kortisoltest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.