Allergitest Mögel

Allergitestet för mögel är för dig som vill veta om du är allergisk mot mögel. Följande ingår:

  • Test av 5 st olika sorters mögel
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Mögelallergi

Mögelallergi är en allergisk reaktion som uppstår när en person kommer i kontakt med mögelsporer eller mögelsvampar. Dessa sporer finns i luften och kan triggas av inandning, hudkontakt eller intag av mat eller dryck som är förorenade med mögel. Symptom på mögelallergi kan variera, men vanliga symptom är nysningar, hosta, rinnande näsa, klåda och andningsproblem.

För personer med allvarliga mögelallergier kan reaktionerna vara mer allvarliga och kräva medicinsk behandling. Att undvika områden med hög mögelhalt, hålla miljön torr och välventilerad samt att använda allergimediciner kan hjälpa till att hantera mögelallergier.

Följande ingår i allergitestet för mögel

Analysgrupp Analys
Allergi (IgE-antikroppar)

Penicillium chrysogenum (notatum)

Cladosporium herbarum

Aspergillus fumigatus

Candida albicans

Alternaria alternata (A.tenuis)

Frågor & Svar om mögelallergitestet

För vem passar Allergitest Mögel?

Testet passar för dig som vill få information om allergi mot mögel.

Vad är vanliga symtom på mögelallergi?

Personer som är allergiska mot mögel brukar få symtom inom några minuter från att de utsätts för mögelsporer. Vanliga symtom inkluderar andningsbesvär, klåda i ögonen, rinnande näsa och nysningar.

Vilka andra allergitester finns det?

Via Medisera går det att genomföra följande allergitester: Kvalster – Pälsdjur – Födoämnen – Gräspollen – Trädpollen. Vissa väljer att genomföra flera allergitester på samma gång för att utesluta/påvisa allergi. Det största testet är Stora Allergitestet som omfattar 15 analyser för födoämne, pälsdjur och trädpollen.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

All information om provtagning (adress, öppettider för drop-in, eventuell tidsbokning mm.) för allergitesterna framgår i det mail som skickas från Medisera vid beställning. Kom ihåg att ta med giltig legitimation vid provtagning. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

När kan provtagning ske?

Direkt när en beställning sker på Medisera.se skickas en digital remiss till provtagningsstället. Därmed kan provtagning för allergitesterna ske bara någon minut efter beställning. Remiss är sedan aktiv i 3 månader.

Hur fort får jag svar?

Mellan 2 och 6 arbetsdagar efter att provtagning genomförts kommer svaret på allergitestet tillsammans med läkarkommentar visas i ”Min Journal” som nås i menyn på Medisera.se.

Om resultatet

Kommer testet visa att jag har allergi?

Allergitestet visar normalt eller avvikande värde ställt mot gällande referensvärde. Det kan därmed påvisa starka indikationer på allergi. För att få läkemedel utskrivet behöver dock en läkare genomföra en undersökning och fastställa allergi.

Vilken behandling finns vid mögelallergi?

Beroende på symtomens karaktär och styrka kan olika behandlingar användas. Antihistamin är ett receptfritt läkemedel som kan dämpa milda besvär. Personer med svår allergi kan behöva använda andra läkemedel, enligt en läkares rekommendationer.

Beställ Allergitest Mögel - 745 kr

Så fungerar Min Journal