Vitamin & Mineraltest

Vitamin & Mineraltestet är för dig som vill undersöka nivåer av viktiga vitaminer och mineraler i kroppen. Följande ingår:

  • 13 st analyser av d-vitamin, vitamin B12/kobalamin, zink, magnesium, järn, homocystein och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Magnesium, zink, järn, kobalamin (vitamin-B12), homocystein och D-vitamin

Magnesium, zink, järn, kobalamin (B12) och D-vitamin är bland de viktigaste vitaminerna och mineralerna som finns i kroppen. Får vi inte i oss rätt mängd kan det leda till olika sjukdomar och besvär.

Järnbrist vanligast

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen och drabbar främst kvinnor med symtom som energilöshet, trötthet, yrsel och hjärtklappning. Järnbrist som inte behandlas kan leda till blodbrist eftersom kroppen inte kan producera nytt hemoglobin.

Vitaminer och vitaminbrist

Får vi inte i oss rätt mängd vitaminer kan det leda till olika sjukdomar och besvär. Vitaminer som sådana är helt enkelt mycket viktiga för att kroppen skall fungera. Intag av mat och dryck som inte är tillräckligt varierad kan leda till att kroppen inte får i sig alla vitaminer som behövs. Detta kan dock också bero på sjukdom. Det enda vitamin som vi själva producerar med hjälp av solljuset är D-vitamin. Alla andra vitaminer måste därför komma från maten/drycken alternativt genom kosttillskott.

Mineraler och mineralbrist

Mineraler är minst lika viktiga för kroppen som vitaminer, de är dock inte organiska ämnen som vitaminer är. Till mineraler hör ämnen som t.ex. zink och järn. Brist på en eller flera mineraler kan leda till allvarliga åkommor i kroppen som t.ex. blodbrist. Järnbrist är den vanligaste mineralbristen idag och drabbar främst kvinnor.

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som produceras i våra kroppar och verkar tillsammans med olika B-vitaminer. I för stora mängder kan homocystein verka skadligt på blodkärlen. Aminosyran kan omvandlas i kroppen till andra aminosyror och för att det skall fungera behövs en tillräcklig mängd B-vitaminer. Vanliga orsaker till förhöjd homocysteinnivå är brist på B-vitaminer.

Följande blodmarkörer ingår i Vitamin & Mineraltestet

Analysgrupp Analys
Vitaminer

Vitamin B12/Kobalamin

D-Vitamin

Homocystein

Mineraler

Zink

Magnesium

Järn

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ Vitamin & Mineraltestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om vitamin- och mineraltestet

Om provet

För vem passar vitamin- och mineraltest?

Vitamin- och mineraltestet passar för personer som vill göra en bred hälsokontroll utifrån vitaminer, mineraler och blodstatus. Den vanligaste mineralbristen är järnbrist vilket kan resultera i trötthet och yrsel. För veganer/vegetarianer som inte äter en tillräckligt varierad kost kan även B12-brist uppstå.

Går det att testa nivåerna enbart på järn?

Ja, Vitamin- och mineraltestet är ett brett test med 13 markörer. Önskas test av enbart ett värde blir det billigare att välja just det blodprovet. Det finns exempelvis:

Järnbristtest
Ett test med 8 analyser kopplat till järn och blodstatus. Järnbrist är vanligt vid graviditet samt vid specifika sjukdomar. Ett vanligt symtom är trötthet.

D-vitaminbrist
Ett test med analys av D-vitamin, som är en av de viktigaste vitaminerna i kroppen. Bland annat kan låga nivåer resultera i ökad risk för infektionssjukdomar, benskörhet och vår- och vinterdepression.

Vitamin B12
Ett test med analys av vitamin B12. Framförallt är det vegetarianer och veganer som får brist då denna vitamin främst finns i animaliska produkter. Allvarlig brist kan leda till anemi.

Zink
Ett test med analys av zink. Det är ovanligt med zinkbrist hos personer i Sverige. När detta uppkommer kan störningar i tillväxt och/eller aptit uppstå.

Om provtagningen

I vilka städer kan provtagning ske?

Blodprover kan genomföras i ca 15 städer i Sverige, från Umeå i norr till Malmö i söder. Vid bokning anges i vilken stad, och på vilket provtagningsställe, som blodprov önskas utföras.

Behöver jag tänka på något speciellt inför provtagning?

Efter att beställning har genomförts kommer ett bekräftelsemail att skickas ut. I detta mail står allt som du behöver tänka på inför provtagning. Glöm inte att ta med ID-kort eller annan ID-handling.

Hur sker tidsbokning?

Tidsbokning behöver enbart ske i vissa fall inför provtagning, detta är då tydligt när du bokar. I övriga fall sker provtagning drop-in tider. Kontrollera öppettiderna hos valt provtagningsställe och kom i god tid innan de stänger. Det är vanligt att provtagning inte erbjuds efter lunch på fredagar.

Om resultatet

Vad är orsaken till vitamin- eller mineralbrist?

En orsak kan vara att inte kosten är tillräckligt varierad. En annan kan vara vissa sjukdomar. Vid svagt avvikande värden kan det räcka med att lägga om kosten eller äta kosttillskott. Vid kraftigt avvikande värden bör däremot alltid en vidare undersökning genomföras av läkare för att utesluta eller bekräfta sjukdom.

Sparas resultatet så utveckling kan ses över tid?

Ja, samtliga provsvar från Medisera sparas i ”Min Journal”. Använd Bank-ID för att logga in. Om du haft avvikande värden kan exempelvis kosten läggas om och ett nytt prov genomföras vid ett senare tillfälle för att visa på eventuell förändring.

Kan kosttillskott vara ett alternativ till bättre nivåer?

Kosttillskott ska aldrig ses som ett alternativ till en varierad kost. Vid vissa fall behövs däremot kosttillskott som ett komplement. Om värdena är gravt avvikande rekommenderas kontakt med läkare som kan avgöra eventuell behandling.

Hur presenteras resultaten vid höga eller låga vitamin och/eller mineralvärden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om vitamin och/eller mineralvärdena är höga, normala eller låga. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Vitamin & Mineraltest - 890 kr

Så fungerar Min Journal