Vitamin & Mineraltest

Vitamin & Mineraltestet är för dig som vill undersöka nivåer av viktiga vitaminer och mineraler i kroppen. Följande ingår:

  • 13 st analyser av d-vitamin, vitamin B12/kobalamin, zink, magnesium, järn, homocystein och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Magnesium, zink, järn, kobalamin (vitamin-B12), homocystein och D-vitamin

Magnesium, zink, järn, kobalamin (B12) och D-vitamin är bland de viktigaste vitaminerna och mineralerna som finns i kroppen. Får vi inte i oss rätt mängd kan det leda till olika sjukdomar och besvär.

Järnbrist vanligast

Järnbrist är den vanligaste mineralbristen och drabbar främst kvinnor med symtom som energilöshet, trötthet, yrsel och hjärtklappning. Järnbrist som inte behandlas kan leda till blodbrist eftersom kroppen inte kan producera nytt hemoglobin.

Vitaminer och vitaminbrist

Får vi inte i oss rätt mängd vitaminer kan det leda till olika sjukdomar och besvär. Vitaminer som sådana är helt enkelt mycket viktiga för att kroppen skall fungera. Intag av mat och dryck som inte är tillräckligt varierad kan leda till att kroppen inte får i sig alla vitaminer som behövs. Detta kan dock också bero på sjukdom. Det enda vitamin som vi själva producerar med hjälp av solljuset är D-vitamin. Alla andra vitaminer måste därför komma från maten/drycken alternativt genom kosttillskott.

Mineraler och mineralbrist

Mineraler är minst lika viktiga för kroppen som vitaminer, de är dock inte organiska ämnen som vitaminer är. Till mineraler hör ämnen som t.ex. zink och järn. Brist på en eller flera mineraler kan leda till allvarliga åkommor i kroppen som t.ex. blodbrist. Järnbrist är den vanligaste mineralbristen idag och drabbar främst kvinnor.

Homocystein

Homocystein är en aminosyra som produceras i våra kroppar och verkar tillsammans med olika B-vitaminer. I för stora mängder kan homocystein verka skadligt på blodkärlen. Aminosyran kan omvandlas i kroppen till andra aminosyror och för att det skall fungera behövs en tillräcklig mängd B-vitaminer. Vanliga orsaker till förhöjd homocysteinnivå är brist på B-vitaminer.

Följande blodmarkörer ingår i Vitamin & Mineraltestet

Analysgrupp Analys
Vitaminer

Vitamin B12/Kobalamin

D-Vitamin

Homocystein

Mineraler

Zink

Magnesium

Järn

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Beställ Vitamin & Mineraltestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Hur vet jag om jag borde testa om jag har vitamin och mineralbrist?

Om du vill få mer information om vitamin och mineralnivåerna i din kropp påverkar dig eller om du upplever symptom för brist kan det vara en bra ide att testa.

Hur presenteras resultaten vid höga eller låga vitamin och/eller mineralvärden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om vitamin och/eller mineralvärdena är höga, normala eller låga. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Vitamin & Mineraltest - 890 kr

Så fungerar Min Journal