Allergitest kiwi

Allergitest för kiwi är för dig som vill veta om du är allergisk mot kiwi. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för kiwi
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot kiwi

Allergi mot kiwi har blivit allt vanligare under de senaste årtiondena, och vi har sett relativt allvarliga allergiska reaktioner mot kiwi i Sverige. Det är dock viktigt att förstå att allergi mot kiwi kan variera i sin natur. Vissa personer kan ha en äkta allergi mot kiwi, medan andra kan vara allergiska mot latex och samtidigt reagera på kiwi på grund av korsreaktioner.

Kiwi innehåller, liksom ananas, proteolytiska enzymer som kan ge en mild och övergående påverkan på slemhinnan i munnen. Denna reaktion betraktas vanligtvis inte som en allergi, men det kan vara obehagligt för dem som upplever det.

Allergiska reaktioner mot kiwi, liksom mot många andra allergener, följer vanligtvis ett mönster där kroppen först måste exponeras för allergenet för att sedan utveckla en allergisk reaktion. Vid den första exponeringen bildas antikroppar mot allergenet. Nästa gång personen kommer i kontakt med samma allergen, binder antikropparna till det och frigör ämnen, inklusive histaminer, som utlöser den allergiska reaktionen. S-Kiwi-ak

Följande ingår i Allergitest kiwi

Analysgrupp Analys
Allergi

Kiwi IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot kiwi

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot kiwi?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot kiwi kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk mot kiwi.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med kiwi. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på kiwiallergi?

Symptomen på en allergisk reaktion mot kiwi kan variera från person till person. Det kan inkludera nässelutslag på huden eller förändringar i andningsvägarna, med symtom som rinnande ögon, snuva och andningssvårigheter. Ibland kan personer som är allergiska mot latex också vara överkänsliga mot andra livsmedel som bananer, avokado, ätlig kastanj och kiwi på grund av korsreaktioner.

Det är viktigt att vara medveten om dessa allergiska reaktioner och vid behov konsultera en allergolog eller läkare för att fastställa rätt diagnos och få råd om hur man hanterar allergi mot kiwi eller andra korsreaktiva ämnen.

Beställ Allergitest kiwi - 395 kr

Så fungerar Min Journal