Njurfunktion, njursjukdom & njurproblem

Njurarna är två bönformade organ som sitter mitt i kroppen, på var sin sida om ryggraden. Njurarna utför flera viktiga funktioner i kroppen, bland annat styr de utsöndringen och osmoregleringen.

Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin organ.

Njurarna reglerar viktiga funktioner

Det är njurarna som ser till att restprodukter och ämnen som är skadliga kan lämna kroppen genom urinen. Dessutom reglerar njurarna även hur mycket elektrolyter vi har i kroppen, det vill säga kalcium, natrium, kalium (katjoner) samt vätekarbonat och klorid (anjoner). Förutom att njuren bildar urin tillverkar även njuren vissa hormoner. EPO, erytropoietin, är ett hormon som bland annat stimulerar röda blodkroppsproduktionen. Ju mer EPO du har, desto mer röda blodkroppar produceras. Att artificiellt ge kroppen mer EPO än vad som är normalt kallas för EPO-dopning. Njurarna ser även till att vitamin-D kan omvandlas och användas. Dessutom reglerar njurarna blodtrycket med hjälp av renin, ett enzym som sänker blodtrycket.

Njursjukdomar som påverkar njurfunktionen

Det finns ett flertal olika sjukdomar och besvär som kan påverka njurarna. De flesta påverkar vår urin eller vår förmåga att kissa.

Njursten

En av de mest smärtsamma är njursten, något som kan drabba både män och kvinnor, men som förekommer mer hos män. En njursten kan bildas på olika sätt och med olika ämnen. Det vanligaste är att en njursten bildas av kalcium. Njursten gör mycket ont, ökar risken för urinvägsinfektion och kan i värsta fall leda till blodförgiftning samt njurskador.

Njursvikt

Andra sjukdomar som påverkar njurfunktionen är njursvikt, det vill säga att njurarna inte orkar utföra sitt jobb längre. Njursvikt kan utvecklas både långsamt och snabbt. Symptomen är dock nästan alltid desamma. Du blir trött, får sänkt aptit och utvecklar klåda. Så småningom får du svullna ben, kräkningar, andningssvårigheter och hjärtrytmsrubbningar. Njursvikt är livshotande om den inte behandlas under en lång period.

Kreatininprov

För att undersöka om du har njursvikt tas ett kreatininprov. Kreatinin bildas när musklerna omsätter energi och ämnen. Njurarna filtrerar sedan ut kreatinin genom urinen. Högt kreatinin är en klar indikator på att njurfunktionen är hämmad. Notera att hårt tränande personer naturligt får höga kreatininvärden.

Undersöka njurfunktion, njursjukdom och njurproblem

Njurproblem kan bero på flera olika orsaker. Det kan bland annat bero på behandlad urinvägsinfektion, övervikt, rökning och diabetes. Det kan även vara ärftligt. Vid undersökning av njurfunktionen analyseras hur mycket natrium, albumin, kalcium, kreatinin och kalium som finns i blodet. Om en eller flera av dessa ämnen är för höga eller låga leder det till olika problem. Eftersom olika sjukdomar och besvär påverkar dessa ämnen på olika sätt kan ett njurtest ge en indikator på vad det är för typ av sjukdom man drabbats av.

Behandling av njursjukdom

Det finns flera olika sätt att behandla en njursjukdom. Vissa njursjukdomar, exempelvis kronisk njursvikt, kan inte botas, men njurfunktionens försämring kan bromsas och symptomen kan lindras.

Beställ njurfunktionstest via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.