Hälsoundersökning i Nynäshamn - Blodprovtagningsställen

Välj och beställ hälsokontroll

Hälsoundersökning i Nynäshamn

Funderar du på att göra en hälsoundersökning via blodprov? Undersök om du är i riskzonen för olika sjukdomar i god tid. Mediseras provtagning i samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet finns tillgänglig i Nynäshamn på Idunvägen 1.

Hos en vanlig läkare erbjuds oftast provtagning endast vid direkt misstanke om sjukdom. Som patient har du begränsade möjligheter att styra vilken provtagning som faktiskt görs. Nu kan du skaffa all information som behövs snabbt och enkelt, och dessutom på egen hand.

Ditt yttre reflekterar inte alltid ditt faktiska mående. Med mer kunskap kring ditt nuvarande hälsoläge får du ytterligare ett verktyg i din verktygslåda för att skapa en mer hälsosam och medveten livsstil. Många av våra sjukdomar är idag livsstilsrelaterade, inte minst på grund av negativ påverkan på blodsocker, hjärta och kärl. Därför är det viktigt att identifiera riskfaktorerna i tid.