Allergi specifika

Specifika allergitester via blodprov

Blodprov för specifika allergier är en värdefull diagnostisk metod som hjälper till att identifiera specifika ämnen eller allergener som en individ kan vara allergisk mot. Genom att analysera blodet kan man upptäcka antikroppar som produceras som svar på en specifik allergenexponering. Dessa test är särskilt användbara för att identifiera allergier mot vanliga ämnen som  pollen, dammkvalster, djurhud och vissa livsmedel.

Blodproven kan omfatta olika typer av specifika allergitester, inklusive IgE-antikroppstester och andra markörer, som ger en detaljerad bild av kroppens immunreaktioner på olika allergener. Resultaten av dessa tester kan vägleda i att fastställa en korrekt diagnos och utveckla en effektiv behandlingsplan för att hantera allergiska reaktioner och minska obehagliga symtom.

Genom att identifiera specifika allergier med hjälp av blodprov kan individer få en bättre förståelse för allergiska reaktioner och hantera sina symtom.

Skillnaden mellan veteallergi och celiaki

Skillnaden mellan veteallergi och celiaki är väsentlig, trots att båda tillstånden kan relateras till en ogynnsam reaktion på vete.

Veteallergi

Veteallergi är en immunreaktion mot proteiner som finns i vete. Det är en överkänslighetsreaktion som kan utlösas av att äta eller komma i kontakt med vete. Symptomen kan variera från milda till allvarliga och kan omfatta hudutslag, klåda, svullnad, magbesvär och i vissa fall andningssvårigheter. Veteallergi är vanligast hos barn och kan vanligtvis övervinnas med ålder.

Celiaki

Celiaki är en autoimmun sjukdom som utlöses av gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg. Vid celiaki orsakar intag av gluten en immunreaktion som skadar tarmen och stör näringsupptaget. Symptomen kan inkludera magbesvär, viktminskning, trötthet och näringsbrister. Celiaki kan påverka personer i alla åldrar och kräver vanligtvis en livslång glutenfri diet för att undvika symptom och komplikationer.

Den grundläggande skillnaden mellan veteallergi och celiaki är att veteallergi är en immunreaktion mot proteiner i vete, medan celiaki är en autoimmun reaktion mot gluten. Medan veteallergi vanligtvis involverar en reaktion mot specifika proteiner i vete, påverkar celiaki tarmen och näringsupptaget på grund av kroppens oförmåga att hantera gluten. Läs mer om och beställ  Mediseras blodprov för Celiaki här.