PSA prov (total och kvot)

PSA prov (total och kvot) är för dig som vill testa prostatan och få information om du har PSA värden som indikerar risk för sjukdom i prostatan. Följande ingår:

  • 2 st analyser som kan indikera sjukdom i prostatan; PSA och PSA kvot
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vissa laboratorier, till exempel Unilabs, beräknar endast PSA-kvoten vid måttliga PSA-förhöjningar, det vill säga om PSA-värdet hamnar inom ett visst intervall. Kvoten beräknas inte om PSA-värdet ligger utanför intervallet och då på grund av att PSA-värdet antingen är lågt eller högt. Du får då endast värdet av PSA, total och ingen kvotberäkning.

Vad innebär PSA?

PSA är ett enzym i sädesvätskan som produceras av prostataceller och utsöndras vid ejakulation. Det sker normalt ett läckage av PSA till blodbanan med en koncentration på i ca en miljon till ett, vilket ger PSA värden omkring 1 µg/l (i serum).

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av s-PSA upp till några µg/l, i enstaka fall upp till 20 µg/l eller mer. Medianvärdet för PSA ökar därför med ökande ålder, från omkring 0,6 µg/l i fyrtioårsåldern till 1,7 µg/l i sjuttiofemårsåldern. Vid inflammation och cancer försämras membranens barriärfunktion och mer PSA läcker ut till blodbanan.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att ta del av denna information innan du bestämmer dig: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Följande blodmarkörer ingår i PSA provet

Analysgrupp Analys
Prostata

PSA

PSA kvot

Beställ PSA testet

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor & Svar om PSA provet

Om Provet

Vad står PSA för?

PSA står för prostataspecifikt antigen.

Var i kroppen produceras PSA?

PSA produceras i prostatakörteln och utsöndras i sädesvätskan hos män.

När skall PSA prov tas?

Om din läkare har upptäckt en förändring i prostatan som behöver utredas kommer du ta ett PSA prov samt om du har symtom som tyder på att du kan ha en sjukdom i prostatan.

Är det allmän PSA screening för män i Sverige?

Nej. Socialstyrelsen har bestämt att inte införa allmän screening med PSA-prov i Sverige.

Vilka fördelar finns med PSA-prov?

PSA-prov är användbart om läkare pga. symptom misstänker cancer i prostatan eller om en undersökning av prostatan visar något misstänkt. Ett PSA-prov ger möjlighet att tidigt upptäcka en prostatacancer som då kan behandlas så att du kan bli av med sjukdomen.

Vilka nackdelar finns med PSA-prov?

Det finns risk att ett förhöjt PSA värde leder till undersökningar och onödig oro för personer som inte har cancer eller behandling av en tumör som aldrig skulle ge problem. Behandlingen kan påverka livskvaliteten negativt då du t.ex. kan få nedsatt förmåga att få erektion och urinläckage.

Är det bara cancer som ökar halten av PSA i blodet?

Nej. Alla prostatasjukdomar kan leda till att halten av PSA ökar i blodet. Förhöjda värden av PSA i blodet behöver inte betyda att man har cancer.

Vid vilken ålder är PSA-prov berättigat?

Om du inte har symptom är det främst mellan 50 och 75 års ålder som det är mest aktuellt att ta PSA prov. Det är aktuellt tidigare, från 40 års ålder, om du har en ärftlig risk för prostatacancer. Cancer i prostatan är inte vanligt före 50 års ålder. Hos äldre män som är över 75 år är det sällan som en mindre cancer i prostatan utvecklas till en allvarlig sjukdom.

Skall alla män testa PSA regelbundet?

Nej. Vid de allra flesta cancerformer är det bra om cancern upptäcks och behandlas innan den ger symtom. Detta betyder inte att alla män borde testa PSA regelbundet.

Vilka anledningar finns det för att testa PSA?

Det finns olika anledningar till varför man tar ett PSA prov:

– Om du vill ta reda på om du har prostatacancer.
– Om du har symtom som skulle kunna bero på cancer i prostatan.
– Om du är 40 år eller äldre och har en ökad ärftlig risk för prostatacancer.
– Om du har prostatacancer kan ett PSA-prov visa hur behandlingen fortskrider och påverkar sjukdomen.
– Om du har haft prostatacancer kan PSA-provet visa om sjukdomen är på väg tillbaka.

Om provtagningen

Hur tas PSA provet?

Provet tas som blodprov i armen. Du kan dricka och äta som du brukar före provtagning.

Vad innebär PSA-kvot?

Kvoten mellan fritt och totalt PSA baseras på att en större del av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler, medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. Läs mer om PSA kvoten här.

Hur lång tid dröjer det innan jag får provsvar?

När du tagit blodprovet skickas detta till ett laboratorium för analys. Därefter skall ansvarig läkare skriva en kommentar baserat på provsvaret. Det dröjer 2 till 6 dagar innan detta är klart och provsvar inkl. läkarkommentar är klara att ta del av.

Hur ofta borde jag testa mig om jag har en ökad risk för cancer pga. ärftlighet?

Du rekommenderas PSA-prov med ett till två års mellanrum om du har en ärftligt ökad risk för cancer. Läs mer om detta här.

Inom vilket PSA-total intervall räknas PSA kvoten ut?

Det går inte att ge ett svar på inom vilket intervall PSA värdet skall ligga för att kvoten skall räknas ut. Det generella svaret lyder ”PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, dvs. om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall.” Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär detta att ditt PSA-värde total ligger utanför intervallet och att det antingen är lågt eller högt och då tillför inte kvotberäkningen något ytterligare kliniskt värde. Läs mer om detta här. 

Var kan jag ta blodprovet i Stockholm?

Du hittar alla provtagningsställen för Stockholm här.

Om resultatet

Vad kan höga PSA värden bero på?

Höga PSA-värden kan bero på:

– Godartad prostataförstoring vilket är den vanligaste orsaken till förhöjda PSA-värden
– Inflammation i prostatan
– Urinvägsinfektion
– Prostatacancer

Ytterligare undersökningar behövs om ditt PSA-värde är högre än gränsvärdet.

Vad kan låga PSA värden bero på?

Ett lågt PSA-värde under 1 mikrogram per liter innebär att risken för att få en allvarlig prostatacancer de närmaste åren är liten.

Är Stockholm3 provet ett alternativ till PSA provet?

Sthlm3 är ett blodprov som undersöker flera proteiner där PSA ingå samt många (över 100) genetiska markörer. Klinisk information som ålder, familjehistorik och tidigare prostataundersökningar fångas också upp i analysen.

Sthlms3 är därför mer omfattande och noggrant än PSA-provet och minskar risken för att män skickas vidare till onödiga undersökningar eller ges behandling som kan ge bestående biverkningar. Sthlm3 har också möjlighet att upptäcka fler män som har behov av behandling för prostatacancer men som har lågt PSA-värde.

Källor

Socialstyrelsens PDF ”Om PSA prov

www.1177.se

www.cancer.se

Beställ PSA prov - 420 kr

Så fungerar Min Journal