PSA prov

PSA provet är för dig som vill testa prostatan och få information om du har PSA värden som indikerar risk för sjukdom i prostatan. Följande ingår i PSA provet:

  • 2 st analyser som kan indikera sjukdom i prostatan; PSA och PSA kvot.
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, det vill säga om PSA-värdet hamnar inom ett visst intervall. Kvoten beräknas inte om PSA-värdet ligger utanför intervallet och då på grund av att PSA-värdet antingen är lågt eller högt. I dessa fall tillför inte kvotberäkningen något ytterligare kliniskt värde.

Vad innebär PSA?

PSA är ett enzym i sädesvätskan som produceras av prostataceller och utsöndras vid ejakulation. Det sker normalt ett läckage av PSA till blodbanan med en koncentration på i ca en miljon till ett, vilket ger PSA värden omkring 1 µg/l (i serum).

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av s-PSA upp till några µg/l, i enstaka fall upp till 20 µg/l eller mer. Medianvärdet för PSA ökar därför med ökande ålder, från omkring 0,6 µg/l i fyrtioårsåldern till 1,7 µg/l i sjuttiofemårsåldern. Vid inflammation och cancer försämras membranens barriärfunktion och mer PSA läcker ut till blodbanan.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att läsa information från Socialstyrelsen innan du bestämmer dig, du hittar mer här (scrolla ner på sidan) broschyren heter: Om PSA-prov – för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede – fördelar och nackdelar. Den innehåller information för män som funderar på att göra en hälsokontroll med PSA-prov för att minska sin risk att drabbas av allvarlig prostatacancer. Broschyren beskriver de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov, och ger underlag för en personlig värdering av dessa.

Följande blodmarkörer ingår i PSA provet

Analysgrupp Analys
Prostata

PSA

PSA kvot

Beställ PSA testet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ PSA prov - 340 kr

Så fungerar Min Journal