HÄLSOKONTROLL VIA BLODPROV
BESTÄLLNING & PROVSVAR ONLINE

Välj och beställ hälsokontroll
  • Beställ färdigt paket eller skräddarsy din egna remiss.
  • Beställ utan att behöva skapa ett konto. Du behöver inte heller ladda ner en app.
  • En digital remiss skickas direkt vid beställning till provtagningsstället.
  • Blodprovstagning med hög klinisk standard i samarbete med bl.a. Karolinska Universitetslaboratoriet.
  • En samlad bedömning av Mediseras läkare inom 2-6 dagar i Min Journal.
  • Vår läkare tar kontakt vid gravt avvikande provsvar.
  • Patientsäkert, enkelt och tryggt.
  • Störst utbud av blodprover i Sverige.
Är du sjuk rekommenderar vi att du söker läkarkontakt inom vården. Se www.1177.se, dvs. vårdguiden, för mer information. Vid akut sjukdom ring 112.

Beställ din hälsokontroll

Se alla våra hälsokontroller
Stor Mellan Bas Stora Prestationstestet
Analyser 1390 kr 990 kr 590 kr 1990 kr
Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)
Diabetes
Glukos
HbA1C
Hjärta/kärl
Kolesterol - totalt
HDL - kolesterol
LDL - kolesterol
LDL/HDL Kvot
NON-Hdl kolesterol
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot
Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin
Leverfunktion
ASAT
ALAT
Vitaminer
Kobalamin - Vitamin B12
D-vitamin
Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin
Folat (bara för kvinnor)
Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)
Prostata/Testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)
Inflammation
CRP
Stress/Anabolism
Kortisol
C-Peptid
IGF-1