Testosteron, bioaktivt (fritt)

Bioaktivt testosteron (fritt) är för dig som vill undersöka om brist (män) eller överskott (kvinnor) påverkar din livskvalitet. Följande ingår:

  • Analys av testosteron bioaktivt (fritt), testosteron och SHBG
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Män skall ta blodprovet före klockan 10 på morgonen. Detta eftersom nivåerna av manligt könshormon ändras över dagen. Män skall också fasta minst 12 timmar innan provtagning samt ta provet efter en normal nattsömn. Kvinnor kan ta blodprovet närsomhelst under dagen och behöver inte fasta.

Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag). Rådfråga alltid behandlande läkare om du tar biotin.

Kroppsaktivitet innan provtagning bör undvikas och dålig sömn kan påverka resultatet.

Vad är bioaktivt testosteron?

Bioaktivt testosteron anses i vissa fall vara mer tillförlitligt eftersom det motsvarar den biologiskt aktiva andelen i blodet. Bioaktivt testosteron är samma som fritt testosteron. Resultatet är justerat genom att dra bort S-SHBG som är ett bärarprotein för testosteron medan det biologiskt aktiva testosteronet är obundet. Hos män skapas testosteron i testiklarna, medan kvinnor producerar testosteron i äggstockar och binjurar.

Testosteron har en betydande roll för både män och kvinnor, särskilt när det kommer till att påverka libido och muskelfunktion. Ungefär hälften av det cirkulerande testosteronet är fast bundet till sexhormonbindande globulin (SHBG), medan den återstående delen är svagare bunden till albumin. Endast en liten andel, 1-2 %, är fritt. Den koncentration som inte är bunden till SHBG, även känd som “bioaktivt testosteron”, anses vara den biologiskt aktiva formen.

Hos äldre män minskar koncentrationen av bioaktivt testosteron samtidigt som SHBG-nivåerna stiger, medan det totala testosteronet oftast förblir oförändrat. Mängden bioaktivt testosteron (beräknad som S-Testosteron, bioaktivt) härleds från S-Testosteron och S-SHBG-värdena. Dessa parametrar sammanställs med hjälp av en konstant albuminvärdesfaktor.

Bioaktivt testosteron används vid utredning av hyperandrogenism hos kvinnor (det vill säga överskott av testosteron) och hypogonadism hos män (det vill säga brist på testosteron).

När beräknas inte bioaktivt testosteron?

Vid vissa testosteronvärden beräknas ej bioaktivt testosteron och det skiljer sig något åt mellan Karolinska, Unilabs och SYNLAB. Läs längre ner under “Information om resultatet”.

Följande blodmarkörer ingår

Analysgrupp Analys
Manligt könshormon

Testosteron, bioaktivt

Testosteron

Hormon

SHBG

Beställ bioaktivt testosteron

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Information om resultatet

Karolinska Universitetslaboratoriet – för män

Om du som man har ett testosteronresultat >20 nmol/L (större än) beräknas ej bioaktivt testosteron. Förklaringen är att syftet med att mäta bioaktivt testosteron är att utreda ev. hypogonadism hos män, det vill säga testosteronbrist. När man som man har över ett visst värde på testosteron, som anses högt, går man därför ej vidare med analysen då man ej anser det ha en klinisk relevans för testosteronbrist.

Unilabs

Unilabs svarar inte ut bioaktivt testosteron om testosteron ligger under 0,70 nmol/L på grund av att vid så låga värden kan bioaktivt testosteron inte beräknas.

SYNLAB

SYNLAB svarar ej ut bioaktivt testosteron om testosteron ligger under 0,15 nmol/L, på grund av att vid så låga värden kan bioaktivt testosteron inte beräknas.

Beställ Testosteron, bioaktivt - 450 kr

Så fungerar Min Journal