Rewells Blodpanel – Manligt könshormon

Denna hälsokontroll riktar sig till män som som vill undersöka blodvärden relaterade till testosteronbrist. Panelen är framtagen i samarbete med Rewell som är specialister på att utreda och behandla testosteronbrist. Följande ingår i Rewells Blodpanel – Testosteronbrist:

  • 14 analyser inklusive testosteron, LH, SHBG, prolaktin, kortisol, blodstatus, TSH samt T4 (fritt)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall man ta dessa blodprover?

Nedsatt energi, trötthet, kognitiv påverkan med oro och försämrat närminne, minskat intresse för sex , avsaknad av morgonerektioner, viktuppgång med ökad mängd fettväv och minskad muskelmassa är symtom som kan orsakas av många sjukdomar, bland annat av hormonella rubbningar. Förutom testosteronbrist, kan förändrad sköldkörtelfunktion behöva uteslutas. Denna blodpanel analyserar de viktigaste hormonerna och dess styrhormoner.

Vad är testosteron?

Testosteron har betydelse för hälsa och välbefinnande bland annat genom sin påverkan på könsdrift, drivkraft, immunförsvar, muskelfunktion och skelett. Det är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna. Testosteronet styr den manliga könsmognaden och de manliga karaktärsdragen, som djupare röst och större muskelmassa.

Symptom på testosteronbrist

Onormala nivåer av testosteron kan påverka både livskvalitet och muskelmassa. Testosteronet samt kroppens förmåga att transportera och leverera testosteronet till våra muskler har en direkt koppling till vår förmåga att bygga kroppsmassa. Även mängden stress som kroppen utsätts för påverkar förmågan att bygga upp och underhålla musklerna. Testosteron utsöndras i testiklarna hos män och stimuleras av hypofysen som är en körtel i hjärnan. Symtomen på testosteronbrist utvecklas vanligtvis gradvis och utmärks av tex. utebliven morgonerektion, minskad muskelmassa, nedsatt sexlust och energinivå samt bristande motivation. Det kan även leda till sömnstörningar, ökad aggressivitet och irritation. Man kan uppvisa tecken på depression och försämrad koncentrations- och minnesförmåga. Obehandlad testosteronbrist kan också leda till benskörhet som kan bero på att testosteronbristen har lett till muskelförsvagning. Då testosteron påverkar produktionen av röda blodkroppar har män med testosteronbrist ofta lågt blodvärde.

Vad skall jag tänka på inför blodprovet?

Du skall fasta 10-12 timmar och ta blodprovet på morgonen innan kl. 10.00 efter en natts sömn. Tag inte provet direkt efter det att du vaknat på morgonen, det är bra om du varit uppe minst ett par timmar. Testosteron hos män har en kraftig dygnsvariation, med den högsta nivån på morgonen. Nivån sjunker även efter att man har ätit, därför skall provet tas på fastande mage. Observera att olika laboratorier kan ha olika referensintervall, så för att säkerställa en jämförelse mellan blodprover tagna vid olika tillfällen tänk på att välja provtagningsställe kopplat till samma laboratorium. Medisera samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Olika mediciner kan påverka resultatet på blodprovet tex. biotin, hormoner eller kosttillskott.

Rewell kan hjälpa dig vidare

Medisera samarbetar med Rewell Medical AB, som är specialister inom testosteronbehandling, de finns på över 40 orter i Sverige. I deras utredning ingår ett frågeformulär på 70 frågor, blodprover och en fysisk hälsokontroll där man bland annat undersöker hjärta, blodtryck, lungor och prostata. Utredningen avslutas med ett videosamtal med en specialistläkare. Detta leder till en samlad bedömning samt eventuell diagnos och rekommenderad behandling.

Följande blodmarkörer ingår i Rewells Blodpanel – Testosteronbrist

Analysgrupp Analys
Testosteron

Testosteron

Hormoner

LH

SHBG

Prolaktin

Kortisol

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Vad är testosteronbrist?

Testosteronbrist hos män kallas på fackspråk hypogonadism och innebär att kroppen producerar för låga nivåer av testosteron. Är du intresserad  av att läsa mer om testosteron rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Vad är ett lågt värde av testosteron?

Testosteronnivån hos män är normalt cirka 12-30 nmol/L. Ett värde under 14 nmol/L på ett blodprov kan indikera på brist på testosteron. Dock kan nivån för vad som anses vara en brist variera från individ till individ och det råder ingen 100% konsensus gällande var gränsen går. Det finns ingen exakt gräns för när värdet skall betraktas som brist eller normalt utan laboratorieanalysen av testosteron skall betraktas som vägledande.

Testosteronhalten varierar

Testosteronhalten är som högst på morgonen och sjunker sedan under dagens lopp. Normalvärdena är beräknade på morgonvärden, därför är det viktigt att ta testet på morgonen, efter normal vila före kl. 10.00 med 12 timmars fasta, då intag av föda kan påverka nivån av testosteron.

Hur får man en diagnos och behandling?

Om du upplever symtom på testosteronbrist och fått ett värde under 14 nmol/L på ett blodprov är det medicinskt motiverat att utreda eventuell testosteronbrist. Denna utökade bedömning behöver göras av en läkare där man tar hänsyn till flera faktorer som exempelvis symtom, sjukdomshistoria samt blodprovsresultat. Efter en eventuell diagnos kan man få behandling och hjälp för sina besvär. Medisera samarbetar med Rewell Medical AB, som är specialister inom testosteronbehandling, de finns på över 40 orter i Sverige. Kontakta Medisera så kan vi hjälpa dig vidare och ge dig en rabatt på utredningen hos rewell.

Beställ Rewells Blodpanel – Manligt könshormon - 1490 kr

Så fungerar Min Journal