Klimakterietest

Klimakterietestet är för dig som vill undersöka frågor kopplade till klimakteriet. Följande ingår:

  • 5 st blodanalyser av hormoner; FSH, östrogen (östradiol) och AMH samt sköldkörtelmarkörerna TSH och T4 (fritt)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Du behöver inte fasta när du skall ta detta blodprov.

Varför skall du beställa Klimakterietestet?

Om du är kvinna och över 40 år och vill mäta dina hormonnivåer relaterade till klimakteriet kan detta vara ett test för dig. Du får även information om hur din sköldkörtel fungerar. När kvinnor går in i denna omställningsfas i livet påverkas hormonbalansen i kroppen, de flesta märker ingenting av detta men vissa får symtom och man kan behöva hjälp för att må bättre. Då kan det ha ett värde att ta reda på hur hormonnivåerna i kroppen ser ut. Om man lider av symtom i övergångsåldern finns det hjälp att få.

Klimakteriet eller ej?

Om du väljer att ta denna Hälsokontroll hos Medisera kommer du inte att kunna få en diagnos om du är i klimakteriet eller inte och vi kan inte hjälpa dig med eventuell behandling. Klimakteriet och förklimakteriet är sammansatta fenomen och kan behövas kompletteras med andra undersökningar. Även dina eventuella symtom är av vikt att väga in i bedömningen. Det du får av Mediseras läkare är en bedömning baserad på dina hormonnivåer i blodet i relation till de referensvärden som finns för klimakteriet. Det du får är en indikation på om du sannolikt är på väg in i eller redan är i klimakteriet. Under förklimakteriet kan hormonnivåerna variera kraftigt i relation till den normala menstruationscykelns regelbundna svängningar.

FSH

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. Det går inte att tolka provresultatet exakt men som en riktlinje ligger FSH lägre när du har en normal menstruationscykel i fertil ålder, stiger något vid förklimakteriet och ligger högre vid uppnått klimakterium. Denna FSH stegring beror på äggstockarnas sviktande funktion och att det med tiden krävs mer och mer FSH för att stimulera äggstockarna till ägglossning. Efter menopausen ligger FSH högt eftersom äggstockarna inte svarar längre. Då har man oftast också ett lågt östradiol.

Östrogen – Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol. Östradiol undersöks för att bedöma om en kvinna är i förklimakteriet eller klimakteriet, oftast tillsammans med FSH-tester. Många medelålders kvinnor lider av klimakteriesymptom och kan bland annat uppleva problem med humöret eller lida av värmevallningar. Kvinnor som är i klimakteriet och tar östrogen kan utföra en östradiolanalys för att följa behandlingen. Analysen kan även utföras vid misstanke av förhöjt eller för lågt värde av östrogen i kroppen.

AMH

Anti-Müllerin Hormon, även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. Mätning av AMH utförs vanligen när man utreder varför en kvinna inte kan få barn eller inför IVF (in-vitrofertilisering). Kroppen får naturligt lägre AMH-värden med åldern. Genom att mäta AMH-värdet i blodet kan man få en bild över hur många äggfolliklar en kvinna har. Studier har visat att AMH nivåerna korrelerar positivt med antalet äggceller samt med sannolikheten att bli gravid (spontant eller efter stimulation). Analysen säger ingenting om äggens kvalitet. Kvinnor med PCOS brukar ha högre AMH nivåer än kvinnor med en normal ovulatorisk cykel på grund av ett större antal antralfolliklar. Under menopausen (ålders betingat eller efter kemoterapi eller strålning) sjunker AMH nivåerna till att vara icke mätbara postmenopausalt.

Referensvärdet varierar med din cykel

Gällande östradiol och FSH varierar referensintervallet i din menstruationscykel.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Om du inte längre har menstruation

Om du inte längre har mens spelar dagen då du tar blodprov ingen roll.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. I vissa fall väljer man att behandla symtom som uppkommer i samband med klimakteriet med hormoner. Då är blodproverna en del i att ta ställning till hormon behandling. Medisera kan inte hjälpa dig med att bedöma eventuellt behov av behandling. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Klimakterietestet:

Analysgrupp Analys
Hormon

FSH (Follikelstimulerande hormon)

Östrogen (östradiol)

AMH (Anti-Müllerin Hormon)

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

Frågor & Svar om Klimakterietestet

Om provet

För vem passar klimakterietestet?

Klimakterietestet riktar sig mot kvinnor som vill undersöka blodvärden kopplade till klimakteriet, såsom fertilitet och sköldkörtelfunktion.

Om klimakteriet

Vad beror klimakteriet på?

Klimakteriet beror på att äggblåsorna i äggstockarna börjar ta slut. Kvarvarande äggblåsor blir samtidigt sämre på att bilda östrogen vilket gör att ägglossningarna blir oregelbundna liksom mensen.

Vad innebär förklimakteriet?

Tiden innan klimakteriet kallas förklimakteriet eller premenopaus. Läs mer om förklimakteriet, hormonnivåer och blodprov här.

Upplever alla kvinnor besvär under klimakteriet?

Ca 75 procent av alla kvinnor som går igenom klimakteriet upplever besvär.

Vad händer i kroppen vid klimakteriet?

Samtidigt som äggstockarnas funktion minskar rubbas hormonbalansen i kroppen.

Hur länge pågår klimakteriet?

Klimakteriet kan pågå från ett år upp till så länge som 10 år.

Kan man veta när man gått igenom klimakteriet?

Ett tydligt tecken på klimakteriet är att mensen blir mer oregelbunden. Det kan vara uppehåll under flera månader och när ca sex månader gått utan mens kan du ha haft din sista. När 12 månader gått har du troligtvis haft sista mensen.

Vad kallas den sista mensen?

Den sista mensen kallas för menopaus.

Vid vilken ålder inträffar menopaus?

Menopausen inträffar enligt svenska undersökningar i genomsnitt vid 51 års ålder, och vanligtvis går kvinnor in i klimakteriet från 40 till 57 års ålder.

Upphör östrogenproduktionen efter klimakteriet?

Östrogen fortsätter att bildas efter menopaus, men i mindre omfattning: östrogenproduktionen minskar över tid. Därefter har kvinnor en låg nivå av östrogen i kroppen.

Hur påverkar en minskad mängd östrogen kroppen?

Östrogen påverkar kroppen på många olika sätt vilket gör att du kan få många olika symtom, t.ex.:

– Slemhinnor som blir torra i t.ex. slida, ögon, näsa och hals.
– Nedstämdhet och sömnproblem.
– Humörsvängningar.
– Värmevallningar och plötsliga svettningar.
– Urinvägsbesvär.
– Förändrad fettfördelning i kroppen.
– Benskörhet på sikt.

Här kan du läsa mer om östrogen och blodprov.

Om provtagningen

När skall blodprovet tas och behöver jag fasta?

Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Du behöver inte fasta när du skall ta detta blodprov.

Om resultatet

Hur behandlas klimakteriebesvär?

Den effektivaste behandlingen är östrogen vilket kan bidra till att du blir fri från svettningar och värmevallningar och får fuktigare och starkare slemhinnor. Lindring ges i form av östrogentabletter, gel eller plåster. Utmaningen är risken för bröstcancer kan öka om man behandlar hela kroppen med östrogen under en längre period.

Källor

www.medisera.se

www.1177.se

Beställ Klimakterietest - 1595 kr

Så fungerar Min Journal