Kvicksilver (Hg)

Kvicksilver (Hg) testet undersöker halten av kvicksilver i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av kvicksilver (Hg)
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Tungmetallprovtagning är främst framtaget för företagshälsovård för anställda inom tung industri.

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta eller ta blodprovet innan en viss tid på dagen. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om du har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Det tar i regel 3-4 veckor innan provsvaret är klart.

Vad är kvicksilver?

Kvicksilver (Hg) är en tungmetall som finns naturligt i miljön, men kan också släppas ut genom industriella processer och människors aktiviteter. Det är känt för att vara giftigt och kan orsaka allvarliga hälsoproblem vid långvarig och hög exponering.

För att undvika överexponering är det viktigt att vara medveten om potentiella källor, såsom vissa fiskarter med hög kvicksilverhalt och vissa industrier. Arbetstagare inom vissa yrken, såsom guldgruvdrift och tandvårdsarbete, kan vara särskilt utsatta.

Varför ska du beställa Kvicksilver testet?

Blodprov för att mäta kvicksilverhalten kan vara relevant för personer med ökad risk för exponering. Om testresultaten visar förhöjda nivåer av kvicksilver kan lämpliga åtgärder vidtas för att minska exponeringen och därmed minimera risken för hälsoproblem.

Var kan jag ta blodprovet?

Blodprovet tas på Unilabs, men kan ej erbjudas i Malmö eller Kristianstad. Vi kan inte heller erbjuda provtagning för kvicksilver på Synlab eller Karolinska Universitetslaboratoriet.

Följande blodmarkörer ingår i kvicksilver testet

Analysgrupp Analys
Metall

B-Kvicksilver (Hg)

Frågor och svar om kvicksilver testet

Om provet

För vem passar kvicksilver testet?

Detta blodprov är relevant för personer med ökad risk för exponering. Potentiella källor är vissa fiskarter med hög kvicksilverhalt och vissa industrier, såsom gruvdrift samt tandvårdsarbete.

Vad kan exponering för kvicksilver ge för symtom?

Höga nivåer av kvicksilver i kroppen kan vara förenade med olika hälsoproblem. Här är några potentiella symtom och effekter av förhöjda kvicksilvernivåer:

– Neurologiska problem: Kvicksilver kan påverka det centrala nervsystemet och leda till symptom som tremor, minnesförlust och koncentrationssvårigheter.
– Gastrointestinala besvär: Höga nivåer av kvicksilver kan påverka mag-tarmkanalen och orsaka problem som illamående, kräkningar och diarré.
– Njurpåverkan: Kvicksilver kan ackumuleras i njurarna och orsaka njurskador.
– Hudproblem: Vissa personer kan uppleva hudirritation eller allergiska reaktioner vid hög exponering för kvicksilver.
– Andningsproblem: Inandning av kvicksilverångor kan irritera luftvägarna och leda till andningsproblem.

Vad innebär det att provtagning håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Om resultatet

Finns det referensvärden kopplade till kvicksilverhalten i blodet?

Ett referensvärde på < 35 nmol/L gäller personer med lågt eller måttligt fiskintag.

Beställ Kvicksilver (Hg) - 1445 kr

Så fungerar Min Journal