Matallergitest (födoämne)

Matallergitestet (födoämne) är för dig som vill veta om du är allergisk mot ett eller flera födoämnen. Följande ingår:

  • 6 st allergitest för äggvita, mjölk, torsk, vete, jordnöt och sojaböna
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Om du är allergisk får du svar på vilket ämne du är allergisk mot.

Om panelen visar förhöjda värden jämfört med referensvärden genomförs ytterligare analyser för att se specifikt vilken eller vilka allergener du har antikroppar mot, dvs. som du har en förhöjd känslighet för. Om panelen däremot visar ett värde under referensvärdet betyder detta att du inte har allergener i blodet och en fördjupad analys ger ingen ytterligare information av kliniskt värde.

Immunförsvaret reagerar

Att vara allergisk innebär att kroppens immunförsvar reagerar mot ett visst ämne. Reaktionen kan se olika ut och allergin kan utvecklas både vid ung ålder och senare i livet. Genom ett allergitest kan du ta reda på vad du är allergisk mot. Detta ger dig möjlighet att förbereda och anpassa din livsstil för att må bättre. I många fall behöver du inte göra några större förändringar, bara undvika viss mat. I andra fall kan du tvingas göra större livsstilsförändringar och t.ex. ha en adrenalinspruta till hands.

Följande ämnen analyseras i Allergitestet för födoämne

Analysgrupp Analys
Allergi födoämne

Äggvita IgE-antikroppar

Mjölk IgE-antikroppar

Torsk IgE-antikroppar

Vete IgE-antikroppar

Jordnöt IgE-antikroppar

Sojaböna IgE-antikroppar

Beställ allergitest för födoämne

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning på drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor & Svar om Matallergi-testet

Om provet

För vem passar matallergi-testet?

Matallergi-testet passar för dig som vill undersöka om du har någon av de vanligaste allergierna mot vissa födoämnen.

Visar testet allergier för samtliga livsmedel?

Nej, detta test påvisar några av de vanligaste allergierna inom livsmedel. Testet omfattar mjölk, torsk, äggvita, sojabönor, jordnötter och vete.

Vilka andra allergitester finns?

Vid allergisymtom kan det vara svårt att veta vad som skapat symtomen. Genom att genomföra flera olika tester kan därmed allergier påvisas/uteslutas. Samtliga allergitester presenteras här. Det bredaste testet är Stora Allergitestet som innefattar 15 olika tester.

Om provtagningen

Var och när genomförs provtagning?

Medisera har samarbete med provtagningsställen över större delen av Sverige. Via söktjänsten går det att se närmaste ort. Vid beställning väljs vilket provtagningsställe som önskas. Provtagning sker uteslutande vanligtvis under drop-in tider med vissa undantag. Detta under måndag till fredag.

När och hur visas resultatet?

Provresultatet visas 2 till 6 arbetsdagar efter att blodprovet har genomförts. Via sms/mail skickas information ut som anger att provresultat och läkarkommentar är tillgängligt i ”Min Journal”.

Går det att följa värden över tid vid flera tester?

Ja, samtliga resultat finns tillgängliga under ”Min Journal”. Det går därmed att se hur olika värden ändras över tid om regelbundna tester genomförs.

Behöver jag tänka på något inför provtagningen?

I bekräftelsemailet finns information om provtagningen och vad du bör tänka på inför provtagning. Där framgår det även inom vilka tider som provtagningsstället har öppet. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

Om resultatet

Räcker provresultat för att få diagnos?

Provresultatet visar om du är allergisk mot ett specifikt livsmedel. Medisera kan däremot inte ställa en diagnos. Detta behöver göras av en läkare på en vårdcentral.

Vilka behandlingar finns vid matallergi?

Vid milda symtom räcker det ofta att undvika de födoämnen som provresultatet påvisar allergi mot. För de flesta räcker detta för att hålla nere symtomen. Flera födoämnesallergier kan även växa bort med åldern. Detta framförallt allergier hos barn. Det gäller däremot inte alla allergier.

Är matallergi och födoämnesallergi samma sak?

Ja, det är samma sak och innebär en allergi mot något som äts eller dricks.

Beställ Allergitest Födoämne - 1590 kr

Så fungerar Min Journal