Apo kvot

Denna analys mäter Apo kvoten i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av Apo kvot
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Vad är Apo kvot?

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar.

LDL brukar kallas för det dåliga kolesterolet då det kan fastna i blodkärlens väggar och göra att dessa förfettas. Detta ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dåligt LDL har en liten form, men det finns även ett bra LDL som är större och som inte fastnar så lätt i blodkärlen. Både HDL och det dåliga LDL (som är mindre) har speciella proteinkomponenter som gör att man kan känna igen dessa. Dessa komponenter är Apolipoprotein A (för HDL) och Apolipoprotein B (för dåligt LDL). Apo kvot får man genom att dela Apo B med Apo A.

Varför behövs analysen?

Apo-kvot visar hur dessa två proteiner förhåller sig till varandra. Eftersom förekomsten av Apoproteinet ger en mer exakt bedömning av hur mycket av HDL och dåligt LDL som finns i blodet ger detta test en klarare riskbedömning jämfört med de traditionella LDL-/HDL-testen.

Följande ingår i Apo kvot testet

Analysgrupp Analys
Hjärta/kärl

Apo kvot

Frågor och svar om Apo kvot

Vad innebär ett högt värde av Apo kvot?

Det finns små skillnader mellan riskzonerna för män och kvinnor. En förhöjd Apo-kvot innebär en högre risk att drabbas av sjukdom. En hög Apo-kvot beror oftast på kost och livsstil. Det kan även bero på sjukdomar och om man äter vissa mediciner.

Vad innebär ett lågt värde av Apo kvot?

Väldigt låg Apo-kvot kan bero på att det finns mycket lite av det ”dåliga kolesterolet” i blodet. Det betyder dock inte att blodet har brist på LDL, det kan helt enkelt vara så att blodets LDL är av den goda sorten. Ju lägre Apo-kvot, desto bättre, detta tyder på att risken för hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar är liten.

Beställ Apo kvot - 345 kr

Så fungerar Min Journal