Hjärta & Kärl

Ett friskt hjärta

Ett friskt hjärta och välmående kärlsystem är avgörande för vår hälsa och livskvalitet.

Mediseras Hjärt & Kärl-kategori innehåller hälsokontroller och blodprov som är utformade för att identifiera nivåer av och övervaka hjärt- och kärlrelaterade markörer över tid.

Exempel på blodprov är Hjärt & Kärl-testet som innehåller 16 markörer, kolesterol, CRP, apolipoprotein, triglycerider, kolesterol, lipoprotein, NT-proBNP samt blodtryck. Dessa tester kan hjälpa dig och/eller din vårdgivare att fastställa om du behöver lägga om livsstil och/eller utforma lämplig behandlingsplan.

För vem är blodproven relevanta?

Blodprov för hjärta och kärl är relevanta för många och utgör en viktig del av övervakning och diagnos. Blodproven kan ge värdefull information om hjärtats och kärlsystemets hälsa samt bidra till tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. Här är några exempel på personer för vilka blodprov för hjärta och kärl är särskilt relevanta:

  • Personer med befintliga hjärt- och kärlsjukdomar: För personer som redan har diagnostiserats med hjärtproblem, inklusive hjärtsjukdomar eller kärlsjukdomar, är blodprover avgörande för att övervaka behandlingsframsteg och förebygga komplikationer.
  • Personer med riskfaktorer: För de som har riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar, som högt blodtryck, högt kolesterol, som röker, har diabetes eller en familjehistoria av hjärtproblem är blodproven relevanta. Dessa prov kan hjälpa till att övervaka och hantera riskerna.
  • Personer med ärftlig risk: Om det finns en stark familjehistoria av hjärt- och kärlsjukdomar kan blodprov vara relevanta för att övervaka och bedöma den genetiska risken.
  • Äldre: Åldern är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Äldre vuxna kan dra nytta av regelbundna hjärt- och kärlprover för att övervaka hälsan och tidigt identifiera eventuella problem.
  • Personer som genomgår livsstilsförändringar: Individer som arbetar på att förbättra sin kost, öka sin fysiska aktivitet och minska stress kan använda blodprov som en värdefull indikator på förbättringar.
  • Personer med medicinering: Vissa läkemedel används för att behandla hjärt- och kärlsjukdomar, och blodprov kan övervaka hur väl dessa läkemedel fungerar och om det finns biverkningar.

Sammanfattningsvis är blodprov för hjärta och kärl relevanta för många, från de med riskfaktorer och befintliga problem till de som vill övervaka sin hälsa och förebygga sjukdomar.