HbA1c

Denna analys mäter HbA1c i blodet. Följande ingår i HbA1c testet:

  • 1 analys av HbA1c
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är HbA1c?

HbA1c är glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet exponeras för glukos under lång tid. Desto mer blodsocker i blodet, ju mer HbA1c kommer det att bildas. HbA1c används i första hand som ett sätt att mäta koncentrationer av glukos som förekommit i blodets plasma de senaste tolv veckorna.

Varför behövs analysen?

Lägre HbA1c-värden innebär lägre genomsnittliga förekomster av glukos i blodet de senaste veckorna. Skillnaden mellan att mäta HbA1c och glukos, är att glukosmätningen bara ger ett värde av hur blodsockret ser ut under själva provtagningstillfället. Det genomsnittliga värdet ger en mer rättvis bild.

Följande ingår i HbA1c testet

Analysgrupp Analys
Diabetes

HbA1c

Frågor och svar om HbA1c

Vad innebär ett högt värde av HbA1c?

Höga HbA1c-värden är en indikator på att blodsockret har varit högt under två till tre månader.

Vad innebär ett lågt värde av HbA1c?

Låga värden av HbA1c utesluter inte diabetes. Bildandet av HbA1c är också beroende av hur lång tid hemoglobinet exponeras för blodsocker, det vill säga överlevnadstiden för röda blodkroppar. Vissa personer har röda blodkroppar som dör lättare än normalt och de får då också lägre HbA1c-halt. Om de samtidigt har diabetes kan tyvärr HbA1c-värdet se missledande bra ut.

Beställ HbA1c - 395 kr

Så fungerar Min Journal