Hormonpanel

Denna hälsokontroll är för dig som vill undersöka blodvärden gällande östrogen (östradiol), testosteron samt LH (Luteiniserande hormon)Följande ingår i Hormonpanelen:

  • Analys av östrogen (östradiol), testosteron samt LH (Luteiniserande hormon)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ansvarig läkare tar kontakt vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar och referensvärden; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Gällande hormoner är det mer komplext gällande tolkningen då många olika faktorer påverkar bedömningen. Referensvärden du får från laboratoriet skiljer sig åt beroende på om du är man eller kvinna (detta styrs av ditt juridiska kön), vilken ålder du har samt vilken dag i menscykeln provet tas.

Resultatet från blodprover kan vara en del i att ta ställning till frågor rörande exempelvis fertilitet, klimakteriet, hormonell obalans eller om man behöver hormon behandling. Gällande frågor som dessa är bedömningen komplex och det behövs en mer omfattande bedömning av läkare än endast ett blodprov för att kunna ge ett definitivt svar. Medisera kan inte hjälpa dig att ställa en diagnos eller bedöma om du behöver hormonbehandling. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring.

Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Hormonpanelen:

Analysgrupp Analys
Manligt könshormon

Testosteron

Hormon

LH test (Luteniserande Hormon)

Östrogen (östradiol)

Vad är manligt könshormon?

Manligt könshormon (testosteron) utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Män har generellt högre nivåer än kvinnor. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelfunktion och skelett.

Betydelsen för män

I hypofysen bildas också andra hormon som stimulerar spermiebildningen. Studier visar att hormonet påverkar vårt allmänna välmående. Med lägre testosteronnivåer kan nedstämdhet och trötthet uppstå, och med högre testosteron nivåer en känsla av välmående. Onormala nivåer av testosteron kan påverka både livskvalitet och muskelmassa.

Betydelsen för kvinnor

Hyperandrogenism är ett endokrint tillstånd av för höga värden av manliga könshormoner (androgener) hos en kvinna. Detta tillstånd hos kvinnor är ofta ett symtom på polycystiskt ovariesyndrom (POCS) som kan försvåra möjligheten att bli gravid.

Kvinnligt könshormon

Östrogen – Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol och det är den formen som analyseras i detta blodprov. Östrogen påverkar immunförsvaret, minnet, benstyrka och som skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Vad är LH?

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormon, LH, har olika funktioner hos män och kvinnor.

Varför analysera LH som kvinna?

Hos kvinnor bedöms värdet i relation till ålder och cykelfas. LH styr ovulationen dvs. ägglossningen och man kan se förhöjda värden efter menopaus. Hormonet aktiverar progesteronsyntesen och hjälper gulkroppsfunktionen. Hur mycket av hormonet som finns i kroppen varierar under menscykeln, med en topp under ägglossningen läs mer här. Mängden LH i kroppen stiger under åren före, under och efter den sista mensen innan klimakteriet (men i mindre utsträckning än FSH).

Varför analysera LH som man?

Hos män stimulerar LH produktionen av testosteron. Du kan läsa mer om testosteronbrist här.

Referensvärdet och juridiskt kön

Det är ditt juridiska kön så som det är styrt efter logiken med svenskt personnummer som bestämmer om du får referensvärde som man eller kvinna.

Beställ Hormonpanel - 790 kr

Så fungerar Min Journal