Binjureutmattning & DHEA

Binjurarna är ett organ som sitter ovanför njurarna, en på varje njure. De är en del av kroppens endokrina system, vilket innebär att de bildar hormoner som styr olika funktioner i kroppen. Det är binjurarna som bland annat bildar adrenalin, noradrenalin och kortisol, tre hormoner som styr kroppens stressfunktioner.

Test av DHEA via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras binjurefunktionstest. Klicka här för mer information

Kroppens endokrina system

Kroppens endokrina system är känsligt. Hormonerna styr effektivt kroppens funktioner och de reglerar även varandra på ett elegant sätt. När dina binjurar inte fungerar på rätt sätt, oavsett om de bildar för mycket eller för lite hormoner, skapar detta en obalans i kroppen. Eftersom alla hormoner påverkar varandra kan en onormal binjurefunktion även bero på att något annat hormonproducerande organ inte fungerar på rätt sätt.

DHEA

Ett annat hormon som bildas i binjurarna är DHEA, eller Dehydroepiandrosteron. Det är detta hormon som sedan ombildas i kroppen och blir till de viktiga könshormonerna testosteron och östrogen. Faktum är att DHEA kan bilda flera andra hormoner också, över 50 olika. Detta är en av anledningarna till att hormonet kallas för ett “moderhormon”. DHEA bildas även i andra delar av kroppen.

Låga DHEA värden

Låga DHEA-värden tyder på att din binjurefunktion inte fungerar som tidigare. Detta är fullt naturligt och något som drabbar alla med åldern på olika sätt. Om värdet är under referensvärdet för vad som är naturligt för en viss ålder så kan det tyda på sjukdom, exempelvis Addisons sjukdom.

Höga DHEA värden

Det är även möjligt att ha för höga DHEA-värden, något som också leder till en mängd olika problem och symptom. Det kan exempelvis ses när en tumör har börjat utvecklas i binjurarna. För mycket DHEA kan leda till överdriven hårväxt, akne, ömma bröst och för kvinnor kan det även leda till oregelbunden menstruation. Det är dock vanligare att ha låga värden.

Behandling av DHEA-nivåer

Det finns många behandlingar och mediciner som påverkar binjurarna. Bland annat kan du öka kroppens DHEA-nivåer genom medicin. Ju tidigare du upptäcker att något inte står rätt till med din binjurefunktion, desto snabbare kan du åtgärda och behandla symptomen och anledningen till den hämmade funktionen.

Binjureutmattning

Eftersom DHEA och de andra hormonerna som bildas i binjuren behövs till många viktiga kroppsfunktioner kan en hämmad binjurefunktion leda till ett flertal olika symptom. Det är även möjligt att lida av “trötta” binjurar eller binjureutmattning, ett besvär som kan bero på dålig ämnesomsättning. Oavsett varför binjurarna inte fungerar optimalt kan du få symptom som trötthet eller extrem trötthet, svaghetskänsla, låg sexdrift, lågt blodtryck, lågt blodsocker, viktnedgång, problem med magen och/eller tarmarna, ringar under ögonen, kalla fötter och händer, yrsel, förvirring och försämrat minne.

 

Testa binjurefunktion via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.