Binjureutmattning & DHEAS

Binjurarna är ett organ som sitter ovanför njurarna, en på varje njure. De är en del av kroppens endokrina system, vilket innebär att de bildar hormoner som styr olika funktioner i kroppen. Det är binjurarna som bland annat bildar adrenalin, noradrenalin och kortisol, tre hormoner som styr kroppens stressfunktioner.

DHEAS inkl. analys och läkarkommentar ingår t.ex. i Mediseras binjurefunktionstest.

Kroppens endokrina system

Kroppens endokrina system är känsligt. Hormonerna styr effektivt kroppens funktioner och de reglerar även varandra. När dina binjurar inte fungerar på rätt sätt, oavsett om de bildar för mycket eller för lite hormoner, skapar detta en obalans i kroppen. Eftersom alla hormoner påverkar varandra kan en onormal binjurefunktion även bero på att något annat hormonproducerande organ inte fungerar på rätt sätt.

DHEAS

DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat, är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion i kroppen. Nivåerna är kopplat till ålder: man har som högst nivå som ung vuxen, sedan sjunker nivåerna med åldern. DHEAS har en motsatt och balanserande effekt i relation till kortisol. Kortisolet är katabolt, det vill säga det utsöndras för att få kraft och energi för att handskas med stress, men vilket samtidigt innebär att det bryter ner och tär på kroppen.

Varför behövs analysen?

Att undersöka DHEAS är bra om du vill få information om dina hormonnivåer och funktionen hos binjurarna.

Höga värden

Höga värden kan ses vid överproduktion av manligt könshormon hos kvinnor, med koppling till binjurens funktion samt vid POCS, Polycystiskt ovarialsyndrom. Extremt höga värden kan betyda sjukdom i binjurebarken.

Låga värden

Låga värden kan indikera binjurebarksinsufficiens, det vill säga nedsatt funktion hos binjurarna.

Binjureutmattning, finns det?

Eftersom DHEAS och de andra hormonerna som bildas i binjuren behövs till många viktiga kroppsfunktioner kan en hämmad binjurefunktion leda till ett flertal olika symptom. Det är även möjligt att lida av “trötta” binjurar eller “binjureutmattning”, ett besvär som kan bero på dålig ämnesomsättning. Det finns dock inte en vetenskapligt fastställd diagnos som heter “binjureutmattning”. Däremot finns det belägg för Addisons sjukdom (binjureinsufficiens: det vill säga nedsatt funktion i binjurarna som leder till brist på kortisol) samt  Cushings sjukdom/syndrom (hyperkortisolism: innebär ett överskott av kortisol i kroppen).

Symtom

Besvär med binjurarna leder ofta till diffusa symtom som exempelvis trötthet, viktnedgång, problem med magen och/eller tarmarna, yrsel och feber. Blodtrycket och saltbalansen kan förändras, ämnesomsättningen påverkas och kroppens försvar mot stress blir nedsatt.

Beställ binjurefunktions-test via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.