Blodpanel – Depression

Blodpanel – Depression innehåller totalt 21 st blodanalyser inklusive vitaminer, markörer kopplat till funktion hos sköldkörtel, lever- och njure samt blodstatus, diabetes och inflammation.

  • 21 st analyser: vitaminbrist, sköldkörtelrubbning, diabetes, bristande njur- leverfunktion, inflammation och blodstatus
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar dina blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Varför skall du beställa Blodpanel -Depression?

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kan ge symptom i form av nedstämdhet och trötthet. Därför är det bra att ta blodprover för att utesluta de vanligaste bristerna och sjukdomarna. Man kan inte utesluta alla tänkbara kroppsliga orsaker till depression via blodprover, men denna blodpanel ger en indikation gällande de vanligaste orsakerna som till exempel anemi (blodbrist), sköldkörtel- och eller/kalcium rubbning samt vitaminbrist. I dagsläget finns det inga blodprover som kan hjälpa till att direkt diagnostisera depression. Däremot är det av vikt att utesluta kroppslig sjukdom som kan ge en depressionsliknande bild. Om en person har en depression eller om man misstänker detta bör därför en läkare ta en rad olika blodprover för att utesluta att det finns en kroppslig orsak till att patienten mår dåligt.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer inte att kunna få en diagnos depression av Mediseras läkare.

Följande blodmarkörer ingår i Blodpanel – Depression:

Analysgrupp Analys
Vitaminer

Kobalamin - B12

Folat - B9

Sköldkörtel

TSH

T4 (fritt)

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Njurfunktion

Natrium

Kalium

Kreatinin

Albumin

Kalcium

Diabetes

Glukos

HbA1C

Inflammation

CRP

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Frågor och svar om Blodpanel -Depression

Vad är depression?

Depression kan ta sig olika uttryck. Vanligast är att man känner sig nedstämd, att man har svårt att känna glädje och lust, att man upplever trötthet och meningslöshet. Depression kan även ta uttryck som ångest, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla, tankar på döden och kroppsliga besvär.

Depression och nedstämdhet, hur kan jag avgöra om jag behöver hjälp?

Var femte svensk beräknas drabbas av depression någon gång under livet och det är en av de vanligaste orsakerna till psykisk ohälsa. Att känna sig negativ eller nere några dagar utan större anledning är helt normalt. Även i samband med större förändringar i livet är det normalt att inte känna sig riktigt som sig själv. Det är när symtomen håller i sig under en tid som man kan misstänka att man lider av en depression, man brukar tala om ett par-tre veckor som riktlinje. Om negativa tankar och känslor tar över vardagslivet och hindrar en från att göra sådant man brukar, då kan det vara dags att söka professionell hjälp.

Några riktlinjer för när man ska söka hjälp

Om du känt sig nere i mer än två veckor.
Om du återkommande känner dig nere utan särskild anledning.
Om det blir ordentligt besvärligt i perioder när ditt mående förändras.
Om ditt mående påverkar relationer, arbete eller andra viktiga livsområden.

Några riktlinjer för när du behöver och ska söka hjälp

Om du får/har tankar på att livet inte är värt att leva eller att döden vore en lättnad.
Om du får större svårigheter med att lösa problem.
Om du får svårt att göra vardagliga saker som att äta och gå på toaletten.

Blodprover och depression

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kan ge symptom i form av nedstämdhet och trötthet. Därför är det bra att ta blodprover för att utesluta de vanligaste bristerna och sjukdomarna. Man kan inte utesluta alla tänkbara kroppsliga orsaker till depression via blodprover, men denna blodpanel ger en indikation gällande de vanligaste orsakerna. Blodstatus: här ingår 6 analyser bland annat; Hb (hemoglobin dvs. blodvärde), röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Den indikerar om du lider av tex. anemi det vill säga blodbrist, då blir man trött och orkeslös. TSH och T4 fritt: dessa markörer kan indikera om man lider av tex. hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Då känner man sig nedstämd, trött och kraftlös. B12 – kobalamin och B9 – folsyra: brist på dessa vitaminer kan vara en anledning till anemi, det vill säga blodbrist. Albumin och kalcium hänger ihop på så sätt att en sänkning av albumin leder till ett sänkt kalciumvärde. Kalciumrubbning kan ge depressiva symtom.

Vem kan ta dessa blodprover?

Du kan som privatperson beställa dessa via Medisera, där våra läkare kommenterar om någon av analyserna skulle avvika i en skriftlig kommentar i din digitala journal. Det tar 2-6 vardagar att få provresultatet. Skulle något värde avvika gravt ringer läkaren upp dig. Mediseras läkare kommer ej kunna ställa diagnos gällande depression, men det finns hjälp att få. Läs mer om depression och blodprover samt om vilken hjälp man kan få här.

Beställ Blodpanel – Depression - 1190 kr

Så fungerar Min Journal