Urat (Urinsyra)

Denna analys mäter Urat (urinsyra) i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av Urat (Urinsyra)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vissa läkemedel kan ge höga värden. Fasturtec, Acetylcystein kan ge falsk låga värden av Urat.

Vad är Urat?

Urat kallas också urinsyra och är en restprodukt som normalt bildas när kroppen bryter ner celler. Mängden urat i blod beror på hur mycket som bildas i kroppen samt hur mycket av detta som filtreras ut av njurarna. Mängden påverkas också av olika substanser som läkemedel och t.ex. xylitol och fruktos.

Varför behövs analysen av Urat?

Urat analyseras då vissa sjukdomar kan påverka nivåerna av urat i blodet.

Följande ingår i Urat testet

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Urat (urinsyra)

Frågor och svar om Urat

Vad innebär ett högt värde av Urat?

Förhöjda nivåer kan ses vid olika sjukdomar och även vissa läkemedel kan ge förhöjda värden. Även kost kan påverka uratnivån i blodet.

Vad innebär ett lågt värde av Urat?

Låga nivåer förekommer vid vissa sjukdoms- eller bristtillstånd kopplat till funktion hos tex. levern, njurarna och tarmen. Kan även förekomma vid viss läkemedelsbehandling. Alltför låga nivåer är ovanligt.

Beställ Urat - 275 kr

Så fungerar Min Journal