Allergitest Kvalster

Kvalsterallergitestet är för dig som vill veta om du är allergisk mot kvalster. Följande ingår:

  • 8 st allergitest för kvalster
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är kvalsterallergi?

Kvalster är mikroskopiska djur som oftast hittas i sängen, de trivs där det är varmt och fuktigt. Är du allergisk mot kvalster visar det sig genom symtom som snuva, rinnande kliande ögon, käppt näsa och trötthet. Misstänker du att du är allergisk mot kvalster finns det flera steg att ta, t.ex. att utföra ett allergitest.

Motverka kvalsterallergi

Skulle du vara allergisk mot kvalster är det bra att utföra de åtgärder i hemmet som leder till minskade mängder kvalster. Du kan aldrig få bort kvalster helt och hållet, men genom att bland annat dammsuga, ventilera, vädra och använda speciella sovkläder och sängkläder kan du minska besvären. Har du allvarliga problem kan du behöva ta kontakt med en vårdcentral.

Eftersom symtomen för kvalsterallergi är relativt generella är det svårt att på egen hand avgöra om du har en allergi eller inte.

Följande ingår i allergitestet för kvalster

Analysgrupp Analys
Allergi kvalster

D. pteronyssinus

D. farinae

D. micoceras

Lepidoglyphus destructor

Tyrophagus putrescentiae

Glycyphagus domesticus

Euroglyphus maynei

Blomia Tropicalis

Beställ allergitest för kvalster

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in. Tidsbokning på ett fåtal orter. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor & Svar om kvalsterallergitestet

Om provet

För vem passar Allergitest Kvalster?

Kvalsterallergi-testet passar för dig som misstänker kvalsterallergi. Det kan exempelvis användas för att utesluta/påvisa allergi hos personer som ofta har allergisymtom på morgonen.

Vilka symtom finns vid kvalsterallergi?

Vanliga symtom är kliande och rinnande ögon, snuva och trötthet. Detta framförallt på morgonen då kvalster främst finns i sängen.

Går det att se kvalster i sängen?

Nej, kvalster är så små att de inte kan upptäckas med ett mänskligt öga. Det finns alltid kvalster i ett hem, men i olika stor utsträckning.

Om provtagningen

Kan flera allergitester genomföras samtidigt?

Ja, via Medisera.se går det att beställa och ta blodprov för ett flertal olika allergitester vid samma tillfälle. Här hittar du mer information om alla våra allergitester. Vill du testa flera olika ämnen kan Stora Allergitestet vara enklast att välja (kvalster ingår dock inte i detta test).

Hur beställs provtagning för kvalsterallergi?

Provtagning sker efter beställning av önskat test på medisera.se. Du väljer i samband med beställningen på vilket provtagningsställe du vill ta blodprovet. De allra tester utförs under drop-in tider med några få undantag. De flesta provtagningsställen har öppet måndag till fredag. Det är däremot vanligt med kortare öppettider på fredagar för att proverna ska hinna iväg på analys innan helgen. Öppettiderna anges i det mail som skickas ut efter bokning.

Var genomförs blodprovet?

Vid beställning väljer du det provtagningsställe där provtagning önskas. Se alla provtagningsställen i Stockholm.

Behöver jag tänka på något inför provtagningen?

I bekräftelsemailet finns information om provtagningen och vad du bör tänka på inför provtagning. Där framgår det även inom vilka tider som provtagningsstället har öppet. Du behöver inte fasta inför blodprovet eller ta det en särskild tid på dygnet.

Om resultatet

Visar provet om jag har kvalsterallergi?

Kvalsterallergitestet visar normalt eller avvikande värde ställt mot gällande referensvärde. Det kan därmed påvisa starka indikationer på allergi. För att få en diagnos behöver dock en läkare genomföra en bredare undersökning. För detta behöver du boka en tid på en vårdcentral där läkare exempelvis kan genomföra pricktest, RAST-test och/eller lungfunktionstest.

Vad finns för hjälpmedel mot kvalsterallergi?

Eftersom kvalster främst trivs i sängar är det viktigt att ha städat och vädra sovrummet regelbundet. Då kvalster vill ha det fuktigt, varmt och mörkt minskar risken genom att hålla det svalt på dagarna. Dammsug däremot inte på kvällen då dammsugning gör att kvalsterallergenen kan virvla runt i rummet. Det finns också olika skydd för sängen som minskar exponeringen mot kvalster.

Vid milda symtom kan receptfria läkemedel köpas på apotek. Vid stora besvär finns läkemedel som läkare behöver skriva ut.

Vad finns det för andra orsaker till allergisymtomen?

De symtom som finns för kvalsterallergi kan även uppstå vid andra problem. Det kan exempelvis vara astma, näspolyper eller att slemhinnorna i näsan är överkänsliga.

Beställ Allergitest Kvalster - 695 kr

Så fungerar Min Journal