Allergitest skaldjur – räka

Allergitestet för räka är för dig som vill veta om du är allergisk mot räkor. Följande ingår:

  • 1 st allergitest för räka
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot räka

Allergi mot räkor är en relativt vanlig matallergi som kan orsaka olika grader av obehagliga symtom hos dem som är drabbade. Räkor är en populär och näringsrik skaldjurssort som används i många maträtter över hela världen. Allergin uppstår när immunsystemet överreagerar på proteinerna i räkor, vilket leder till olika allergiska reaktioner.

Personer med räkallergi bör vara medvetna om möjliga korsreaktioner med andra skaldjur och liknande proteinrika livsmedel.

Följande ingår i Allergitest skaldjur – räka

Analysgrupp Analys
Allergi

Räka IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot räka

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot räka?

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot räka kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk. Om allergin bekräftas är den primära behandlingen att undvika räkor och produkter som innehåller det.

Vilka är de vanligaste symtomen på räkallergi?

Symtom på allergi mot räkor kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera klåda, rodnad, svullnad och utslag på huden. Mer allvarliga reaktioner kan innefatta andningssvårigheter, svullnad i ansiktet och till och med anafylaxi.

För dem som är allergiska mot räkor är det nödvändigt att vara uppmärksam på matetiketter och restaurangmenyer för att undvika oavsiktlig exponering. Korskontaminering kan också vara en oro, så det är viktigt att vara försiktig med köksutrustning och ytor där räkor har hanterats.

Beställ Allergitest skaldjur - räka - 395 kr

Så fungerar Min Journal