Homocystein prov

Homocystein prov är för dig som vill undersöka dina nivåer av homocystein i kroppen. Följande ingår:

  • 1 st analys av homocystein
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är homocystein?

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat), vitamin B12 och vitamin B6.

Varför behövs analysen av homocystein?

Det är viktigt för kroppen att ha en lagom homocysteinnivå men ibland händer det att man får brist eller för mycket av aminosyran. Genom analys av blodet kan man säkerställa hur kroppens homocysteinvärden ser ut och eventuellt upptäcka brist på exempelvis B-vitamin. Eftersom obalans i kroppens homocysteinvärde kan få blodet att koagulera lättare är det viktigt att upptäcka och åtgärda detta. Analysen utförs även hos personer som har kranskärlssjukdomar i släkten. Observera att gravida har andra referensvärden.

Högt värde av homocystein

Höga värden av homocystein kan irritera blodkärlen. Det finns även ett samband mellan höga värden av homocystein och bildandet av ”det dåliga kolesterolet” LDL och därmed ökad risk för åderförfettning. Ofta syns ett förhöjt värde av homocystein hos äldre personer. Även personer med nedsatt njurfunktion kan ha ett förhöjt värde. En annan anledning till att man har ett förhöjt värde av homocystein kan vara att man har brist på vitaminerna B12, B9 och B6.

Lågt värde av homocystein

Det förekommer även att värdet av homocystein är lågt. Ett lågt värde av homocystein är ofta en indikator på att du har en fungerande njure och att kroppen har de vitaminer den behöver.

Följande ingår i Homocysteinprovet

Analysgrupp Analys
Aminosyra

Homocystein

Beställ Homocystein-prov

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar om Homocystein-prov

Om provet

För vem passar Homocystein-prov?

Homocystein kan kontrolleras för att upptäcka B-vitaminbrist samt för att se orsak till att blodet lätt koagulerar. Det kan även tas av de som har haft höga värden och vill följa utvecklingen över tid.

Vilka andra prover kan vara aktuella?

Eftersom Homocystein samverkar med vitaminerna B9, B12 och B6 kan prov tas för att specifikt undersöka nivåerna av dessa vitaminer.

B9/folat test

B9 behövs för en rad funktioner i kroppen, bland annat spjälkning av mat, bildande av blod och celldelning. Höga värden av B9 kan vara ett tecken på B12-brist (se nedan).

B12/Kobalamin test

I likhet med B9 har vitamin B12 flera funktioner i kroppen, bland annat skapandet av blodceller. Då kroppen inte kan producera B12 själv innebär det att man enbart får i sig det via livsmedel eller tillskott. Brist på B12 kan innebära blodbrist (anemi) vilket oftast behandlas med tabletter.

Varför testas homocystein hos personer med hög risk för hjärtinfarkt?

Vid avvikande värden av Homocystein kan blodet lättare koagulera. Eftersom hjärtinfarkt innebär att proppar av koagulerat blod uppstått behöver detta upptäckas och eventuellt åtgärdas.

Om provtagningen

Behöver jag tänka på något inför provtagning?

Om du är gravid kommer värdet av Homocystein vara kraftigt avvikande utan att detta behöver bero på exempelvis B-vitaminbrist. Är du gravid och vill undersöka olika blodvärden bör istället en läkare konsulteras.

Övrig information om vad du bör tänka på inför provtagning anges i det bekräftelsemail som skickas ut vid beställning.

Jag har beställt ett test, men vill byta till annat test.

Vid frågor om byte eller ångerrätt – kontakta kundtjänst.

Hur bokas tid?

Någon tidsbokning behöver vanligtvis inte ske. Vissa avvikelser till detta kan föreskomma. De flesta provtagningsställen har Drop-in tider.

Om resultatet

Visar Homocystein-test om jag har B-vitaminbrist?

En av orsakerna till avvikande värden av homocystein är B-vitaminbrist. Men det kan även finnas andra orsaker till dessa värden. Avvikande värden är däremot en indikation på att andra provtagningar, eller undersökningar, kan behöva ske.

Vad behöver jag göra vid högt värde?

Vid ett högt värde kan ytterligare undersökningar behöva ske för att avgöra orsaken. Det är i så fall en läkare som ska avgöra vad som då eventuellt behöver genomföras. Visar provresultatet från Medisera gravt avvikande värden kommer även en läkare att kontakta personen via telefon.

Ett lågt värde är inte negativt och behöver därmed inte utredas vidare.

Kan jag se tidigare provresultat hos er?

Ja, via ”Min Jounal” går det att se samtliga prov som genomförts via Medisera över tid. Därmed är det enkelt att följa blodvärden över tid.

Beställ Homocystein prov - 365 kr

Så fungerar Min Journal