Homocystein prov

Homocystein prov är för dig som vill undersöka dina nivåer av homocystein i kroppen. Följande ingår:

  • 1 st analys av homocystein
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är homocystein?

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat), vitamin B12 och vitamin B6.

Varför behövs analysen av homocystein?

Det är viktigt för kroppen att ha en lagom homocysteinnivå men ibland händer det att man får brist eller för mycket av aminosyran. Genom analys av blodet kan man säkerställa hur kroppens homocysteinvärden ser ut och eventuellt upptäcka brist på exempelvis B-vitamin. Eftersom obalans i kroppens homocysteinvärde kan få blodet att koagulera lättare är det viktigt att upptäcka och åtgärda detta. Analysen utförs även hos personer som har kranskärlssjukdomar i släkten. Observera att gravida har andra referensvärden.

Högt värde av homocystein

Höga värden av homocystein kan irritera blodkärlen. Det finns även ett samband mellan höga värden av homocystein och bildandet av ”det dåliga kolesterolet” LDL och därmed ökad risk för åderförfettning. Ofta syns ett förhöjt värde av homocystein hos äldre personer. Även personer med nedsatt njurfunktion kan ha ett förhöjt värde. En annan anledning till att man har ett förhöjt värde av homocystein kan vara att man har brist på vitaminerna B12, B9 och B6.

Lågt värde av homocystein

Det förekommer även att värdet av homocystein är lågt. Ett lågt värde av homocystein är ofta en indikator på att du har en fungerande njure och att kroppen har de vitaminer den behöver.

Följande ingår i Homocysteinprovet:

Analysgrupp Analys
Aminosyra

Homocystein

Beställ Homocystein prov - 365 kr

Så fungerar Min Journal