Stor hälsokontroll

Om hormonell obalans mellan progesteron och östrogen

23 april 2020

Kan man räkna ut obalansen mellan Progesteron och Östrogen?

Ja, det kan man. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att tolka dina provsvar. Innehållet i artikeln utgår ifrån Maria Säréns bok “Hormonkalendern – en bok om kvinnor”.

Hormoner i balans

Progesteron och östrogen samverkar under din menstruationscykel, balanserar varandra. Redan efter det att du fyllt 35 så minskar produktionen av progesteron vilket innebär att olika symtom kan uppstå, även om du inte ännu är i klimakteriet (läs mer om Mediseras Klimakterietest). Östrogen mäts vanligen i blodprov genom att analysera östradiol, som är en sorts östrogen.

Progesteronbrist & Östrogendominans

Efter 40 års åldern är det vanligt med progesteronbrist och östrogendominans, balansen är rubbad och hormonerna åker berg- och dalbana. Det är förhållandet emellan dessa två hormoner som är det väsentliga, man kan alltså trots relativt låga nivåer av östrogen ha östrogen dominans om progesteronet är för lågt. Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest.

Stress påverkar

Kortisolet, även kallat stresshormon, utsöndras vid stress. Kroppen kan tillverka kortisol från progesteron och om man är under kronisk stress prioriterar kroppen kortisolet framför progesteron. Detta kan alltså innebära att progesteronet i kroppen blir ännu lägre vid tillstånd av långvarig stress utan tillräcklig återhämtning.

Hur skall den normala balansen mellan progesteron och östrogen se ut?

Progesteronet är som högst under menscykelns senare halva, det vill säga efter ägglossningen och innan nästa mens. Då skall progesteronnivåerna normalt ligga 200–400 gånger högre än östrogen.

Kan man räkna ut om man lider av hormonell obalans?

Ja, det kan man. Du behöver ta blodprov för progesteron och östrogen 7 dagar efter ägglossning, detta infaller runt dag 20 i menscykeln i en cykel som är 28 dagar.

Hur tolkar jag mina provsvar?

Hormonerna mäts i olika måttenheter: nmol/L och pmol/L, så först behöver du omvandla dem till samma måttenhet. Observera att olika laboratorier kan skilja sig åt, så detta är en generell vägledning och inte en specifik gällande just ditt resultat.

Vad är nmol/L, nanomol per liter?

Progesteronet mäts i nmol/L (nanomol per liter). Nano kommer från grekiskans “nos” som betyder dvärg. Denna måttenhet betyder 10-9, alltså en miljarddel.

Vad är pmol/L, pikomol per liter?

Östrogen mäts i pmol/L (pikomol per liter). Prefixet “piko” kommer från ordet piccolo som är italienska och betyder liten. Denna måttenhet betyder 10-12.

Hur räknar jag ut förhållandet mellan progesteron och östrogen?

Man dividerar progesteronvärdet med östrogenvärdet efter att man omvandlat dem till samma måttenhet.

Räkneexempel 1, något lågt progesteron

Progesteron 52 nmol/L

Östrogen 378 pmol/L = 0,378 nmol/L

52/0,378=137, det vill säga något lågt progesteron

Räkneexempel 2, bra förhållande mellan progesteron och östrogen

Progesteron 93 nmol/L

Östrogen 280 pmol/L = 0,280 nmol/L

93/0,280=332, bra förhållande mellan progesteron och östrogen

OBSERVERA! Detta skall betraktas som populärvetenskapligt innehåll och vi rekommenderar inte att du ställer egna diagnoser. Hormonell obalans är ett komplext område och många olika delar behöver vägas in i dialog med en behandlande läkare.

Läs mer & beställ blodprov för Progesteron & Östrogen

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.