Allergitest hund (mjäll)

Allergitestet för hundmjäll är för dig som vill veta om du är allergisk mot hundens mjäll. Följande ingår:

 • 1 st allergitest via blodprov för hundmjäll
 • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vi erbjuder även ett allergitestet för hundepitel.

Vad innebär hundallergi?

Det är vanligt att man överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen fastnar de lätt i slemhinnorna i ögonen och näsan samt halsen, och kan framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. De finns i pälsen och talgpartiklarna i huden hos våra vanligaste pälsdjur som hundar, katter, hästar och kor. Alla pälsdjur kan ge allergibesvär, men vanligast är allergi mot katt och hund.

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot hundmjäll

Allergi mot hundmjäll är en allergisk reaktion mot små partiklar som hundar släpper ifrån sig, och det kan ge upphov till en rad obehagliga symtom hos allergikern. Hundmjäll är i grunden små hudflingor från hunden som innehåller proteiner och det är just proteinet som vi är allergiska mot. Läs mer om proteinerna Can f under frågor och svar nedan.

Följande ingår

Analysgrupp Analys
Allergi

Hundmjäll IgE-antikroppar

Frågor och svar om hundallergi

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot hundmjäll?

När immunsystemet exponeras för ett allergen som hundmjäll produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot hundmjäll kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk mot hundmjäll.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du är i närheten av hundar eller hundmjäll. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på hundallergi?

När en person med allergi mot hundmjäll kommer i kontakt med allergenet kan de uppleva en rad symtom. Dessa inkluderar:

 • Nysningar och rinnsnuva: En av de vanligaste reaktionerna är nysningar och en rinnande näsa, särskilt när personen är i närheten av hunden eller i ett utrymme där hundmjäll kan finnas.
 • Klåda: Klåda på huden är också vanligt och kan vara särskilt irriterande om huden kommer i direkt kontakt med hundmjäll.
 • Röda och kliande ögon: Allergi mot hundmjäll kan också leda till röda, kliande och irriterade ögon.
 • Andningssvårigheter: I svåra fall kan personer med denna allergi uppleva andningssvårigheter, särskilt om de är i en miljö med mycket hundmjäll i luften.

Hur hanterar man allergi mot hundmjäll?

För att hantera allergi mot hundmjäll finns det flera åtgärder som kan hjälpa:

 • Undvikande: Undvika exponering för hundmjäll är den mest effektiva åtgärden. Det innebär att man håller sig borta från områden där hundar är, rengör hemmet noggrant och tvättar händerna och kläderna efter att ha hanterat hundar.
 • Mediciner: Antihistaminer och nässprayer kan hjälpa till att lindra symtomen.
 • Allergivaccin: I vissa fall kan allergivaccin vara ett alternativ för personer med svår allergi.

Att leva med allergi mot hundmjäll kräver medvetenhet och försiktighet för att undvika allergenet och minimera risken för allergiska reaktioner. Om du misstänker att du har denna typ av allergi, är det bäst att rådfråga en allergolog eller läkare för att få rätt diagnos och behandling.

Hur diagnosticerar man allergi?

Det finns olika metoder och tillvägagångssätt för att ställa en allergidiagnos, där blodprov ofta är en del av helheten. I en allergiutredning är symtom och anamnes viktiga i bedömningen. Läs mer om blodprov och diagnosticering.

Vad innebär proteinerna Can f1 till f6 för hundallergiker?

Det finns flera typer av proteiner (Can f1 till f6) som kan orsaka allergiska reaktioner från hund varav de vanligaste är Can f1, Can f5 och Can f6.

 • 50 till 70 procent av hundallergikerna reagerar mot Can f1
 • 40 till 70 procent reagerar mot Can f5
 • Ca 40 procent reagerar mot Can f6

Can f2, f3 och f4 är inte lika vanliga, men kan ändå spela en stor roll hos vissa individer.

Can f1 finns i hundens saliv och mjäll, Can f5 utsöndras framför allt i urin hos icke kastrerade hanhundar och Can f6 finns i både saliv och päls/mjäll.

Kan man ha hund trots allergi?

Ja, i vissa fall kan man ha hund trots allergi mot hundmjäll. Läs mer i artikeln “Kan man ha hund trots pälsdjursallergi?”

Beställ Allergitest hundmjäll - 395 kr

Så fungerar Min Journal