Hälsokontroll i Lidköping - Blodprovtagningsställen

Välj och beställ hälsokontroll

Boka hälsokontroll via blodprov  i Lidköping

Var i Lidköping kan man ta blodprov för Medisera?

I Lidköping kan du ta ditt blodprov på Skaraborgs sjukhus som ligger på Mellbygatan 11–15. Det är Unilabs Kemiska Laboratorium som utför provtagning och analys av blodprovet. Hälsoundersökning på Skaraborgs sjukhus Unilabs Kemiska Laboratoriet Lidköping

Vad innebär det att göra en hälsokontroll?

En hälsokontroll innebär att man undersöker och kartlägger exempelvis medicinska eller psykologiska faktorer som är av vikt för din hälsa. Det kan inkludera hälsosamtal med läkare eller sjuksköterska eller andra undersökningar av inre organ, längd, vikt, syn och hörsel. Vad som ingår och vilka metoder som används varierar. Ofta ingår en analys av dina blodvärden och syftet med hälsokontrollen kan vara i förebyggande syfte eller om man vill ha medicinsk information som underlag för att själv kunna påverka och initiera livsstilsförändringar.

Välj och beställ hälsokontroll

Vad kan ingå vid en hälsokontroll?

Hälsokontroller kan vara specifika, som exempelvis analys av blodvärden, till mer generella och omfattande. Man kan använda ultraljud för att undersöka inre organ (buk, blodkärl, hjärta) samt kartlägga EKG och blodtryck. En mer omfattande blodanalys kan ge dig information om blodmarkörer avseende funktion hos hjärta/kärl, sköldkörtel, lever och njure, blodstatus, blodfetter (tex. triglycerider och kolesterol), blodsocker, stressrelaterade blodvärden som kortisol, C-peptid och IGF-1 samt vitaminer och mineraler. Man kan även analysera blodmarkörer avseende anabolism, allergi och inflammation. Kvinnor kan analysera T3 och folat och för män finns testosteron och PSA.

Kan jag gå till min vårdcentral för att få en hälsokontroll?

De flesta vårdcentraler erbjuder inte hälsokontroller eller omfattande blodanalyser i förebyggande syfte och om de gör det får du troligtvis bekosta detta själv. Om du är intresserad av att få veta om du kan få en hälsokontroll via blodprov hos din vårdcentral, kontakta dem och fråga.

Vad får du om du gör en hälsokontroll hos Medisera?

I Mediseras hälsokontroller får du dina exakta blodvärden jämförda med referensvärden och kommenterade av legitimerad läkare. Referensvärdet är det intervall eller värde som betraktas som normalt i en större population. Detta betyder att just dina värden kan avvika något utan att detta behöver indikera på sjukdom eller vara farligt. Om dina blodvärden bedöms vara gravt avvikande ringer läkaren upp dig innan du får provsvaret digitalt. Metoderna vi använder är desamma som inom den svenska sjukvården i övrigt och vi samarbetar med Karolinska universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs med hög klinisk kvalité. Dina resultat visas på ett överskådligt sätt i min journal där du enkelt kan se om dina värden är normala.

Vad ingår i en Hälsokontroll Stor från Medisera?

Hälsokontroll stor innehåller analyser av blod som hänger samman med funktion hos; njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörteln. Avseende vitaminer ingår B12 och D-vitamin samt följande mineraler; järn, magnesium, ferritin och folat (endast för kvinnor). Du får en bild av din blodstatus, dina blodsockernivåer och blodfetter (tex. kolesterol och triglycerider) samt CRP som hänger samman med inflammation. Är du man ingår PSA och testosteron och är du kvinna ingår T3 och folat.

Vad innebär en omfattande hälsokontroll?

Om du söker en omfattande hälsokontroll behöver blodanalysen kompletteras med andra typer av undersökningar, samtal och metoder. Det kan exempelvis innehålla hälsosamtal med läkare, sköterska eller psykolog om livsstil; kost, sömn och aktivitetsnivå i vardagen och om man är mycket stressad och pressad eller känner sig nedstämd. Man kan mäta EKG och blodtryck undersöka hjärta- och lungor samt granska kvalité på hud, hår och naglar. Det kan ingå ultraljudskontroll av halskärl och buk och undersökning av specialistläkare samt kontroll av syn och hörsel. Ibland ingår det även analys av urin och avföring. En bred blodanalys ingår så gott som alltid i en omfattande hälsokontroll. Man kan se Mediseras hälsokontroller som ett bra komplement till den vanliga vården.

Vad är en privat hälsokontroll?

Genom Medisera kan du själv ställa en remiss till vården för att få dina blodvärden kontrollerade utan att en läkare behöver ta ställning till eller bestämma om du skall få genomföra analysen eller inte. Detta innebär att du som patient får större makt och inflytande över din hälsa. Det är du som äger provsvaren och du tar del av dem i det digitala journalsystemet hos Medisera.

Vad kostar det?

Hos Medisera kostar hälsokontrollerna mellan 290 kr och 2995 kr beroende på hur omfattande och vilken typ av blodanalys du vill ha. Det finns både mer omfattande eller mer specifika analyser beroende på ditt behov.

Är Mediseras hälsokontroller att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och de tjänster som Medisera erbjuder är att betrakta som Hälso- och sjukvård.

Har ni företagshälsovård i Lidköping?

Ja vi erbjuder företagshälsovård i Lidköping via blodprov. Kontakta oss för offert idag.

Hälsokontroll genom blodprov online

Hos Medisera får du hälsokontroller via blodprov online. Detta betyder att nästan hela processen (förutom momentet där du går för att ta ditt blodprov) är digitaliserat, online. När du lägger din beställning skickas det automatiskt ut en e-remiss till det provtagningsställe du valt. Du kan bara minuter efter gå och ta ditt blodprov, du behöver visa en giltig legitimation. Blodprovet tas via en ven i armvecket, något som de allra flesta tycker är oproblematiskt och relativt smärtfritt. Sköterskan fyller så många rör som krävs för de analyser som finns med i din remiss. Blodet skickas sedan till laboratoriet för analys och när detta är klart skickas svaren automatiskt tillbaka till det digitala journalföringssystemet och Mediseras läkare kan granska och kommentera. Bedömer läkaren dina provsvar som gravt avvikande kommer denne ringa upp dig innan du får svaret digitalt. Du får ett meddelande när du kan ta del av dina provsvar och du loggar in med BankId i min journal. Här kan du läsa läkarens kommentar och ta del av dina värden jämförda med referensvärdet.

Säkert & enkelt

Det är enkelt och säkert att beställa, genomföra och ta del av ditt resultat från blodanalysen hos Medisera. Som privat aktör inom Hälso- och sjukvården i Sverige styrs vårt arbete av samma lagar och förordningar som den offentliga vården. Kraven är lika höga på oss gällande patient- och informationssäkerhet och sekretess. Våra läkare använder tvåfaktorsautentisering för att komma in i journalföringssystemet när de skall ta del av och kommentera dina provsvar och du använder ditt BankId för att komma åt din medicinska information, båda metoder som anses vara säkra att använda digitalt gällande känslig information. All personal på Medisera är belagd med tystnadsplikt och sekretess avseende din medicinska data.