Provtagning i Lidköping

Välj och beställ hälsokontroll
Välj och beställ hälsokontroll

Provtagning i Västergötland drop-in

I Lidköping kan du ta ditt blodprov på Skaraborgs sjukhus som ligger på Mellbygatan 11–15. Det är Unilabs Kemiska Laboratorium som utför provtagning och analys av blodprovet.

Det fungerar såhär

1. Beställ provtagning online

Beställning och provsvar sker online på medisera.se. Det du behöver göra är att gå och ta blodprovet, följa de anvisningar du får inför blodprovstagningen samt ta med dig en giltig legitimation.

2. Tänk på detta innan provtagning

Lämna helst blod innan klockan 10 på dagen och gör det på fastande mage. Detta på grund av att vissa blodanalyser, t.ex. glukos och blodfetter, riskerar att bli missvisande annars. ”På fastande mage” betyder att du inte skall äta någonting på minst 12 timmar innan blodprovet skall tas. Du kan dricka vatten, te, kaffe (utan socker eller mjölk). Tänk på att äta normalt dagen innan och på att undvika alkohol och fet mat. Äter du antibiotika bör du avvakta med blodprovstagning och ej heller direkt efter avslutad kur. Levaxin och/eller järnmedicin kan påverka blodanalysen. Ta med dig en giltig legitimation. Undvik att träna eller anstränga dig fysiskt innan provtagning. Vila på provtagningsstället 10–15 minuter innan provet tas.

3. Ta blodprovet

Kontrollera när ditt provtagningsställe i Lidköping har öppet. Tänk på att öppettider kan vara ändrade i samband med röda dagar, storhelger och under semestertider från slutet av juni till början av augusti.

4. Ta del av provsvar och läkarkommentar online

När ditt blodprov är analyserat och resultatet kommit in i våra system analyseras och kommenteras det av Mediseras läkare. Du får besked via sms och e-post när du kan ta del av dina provsvar och kan då logga in i ”Min journal” med hjälp av ditt BankId för säker åtkomst.

Frågor och svar

Vad innebär det att göra en blodanalys?

En blodanalys innebär att man undersöker och kartlägger blodvärden som är av vikt för din hälsa.

Vad får du hos Medisera i Lidköping?

I Mediseras blodanalyser får du dina blodvärden jämförda med referensvärden kommenterade av legitimerad läkare. Referensvärdet är det intervall eller värde som betraktas som normalt i en större population. Detta betyder att just dina värden kan avvika något utan att detta behöver indikera på sjukdom. Om dina blodvärden bedöms vara gravt avvikande ringer läkaren upp dig innan du får provsvaret digitalt. Metoderna vi använder är samma som inom den svenska sjukvården i övrigt och vi samarbetar med Karolinska universitetslaboratoriet, SYNLAB och Unilabs med hög klinisk kvalité. Dina resultat visas på ett överskådligt sätt i Min Journal där du enkelt kan se om dina värden ligger inom referensvärdet.

Vad ingår i Hälsokontroll Stor?

Hälsokontroll stor innehåller analys av 35 markörer som hänger samman med funktion hos; njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörteln. Avseende vitaminer ingår B12 och D-vitamin samt följande mineraler; järn, magnesium, ferritin och folat (endast för kvinnor). Du får en bild av din blodstatus, dina blodsockernivåer och blodfetter (tex. kolesterol och triglycerider) samt CRP som hänger samman med inflammation. Är du man ingår PSA och testosteron och är du kvinna ingår T3 och folat.

Kan vårdcentralen i Lidköping hjälpa mig med provtagning?

De flesta vårdcentraler i Lidköping erbjuder inte provtagning eller blodanalyser i förebyggande syfte och om de gör det får du sannolikt bekosta detta själv. Om du är intresserad av att få veta om du kan göra en provtagning via din vårdcentral, kontakta dem och fråga.

Vad innebär en allmän hälsokontroll?

En allmän hälsokontroll kan inkludera hälsosamtal med läkare eller sjuksköterska eller andra undersökningar av inre organ, längd, vikt, syn och hörsel. Vad som ingår och vilka metoder som används varierar. Ofta ingår även en analys av dina blodvärden och syftet med hälsokontrollen kan vara i förebyggande syfte eller om man vill ha medicinsk information som underlag för att själv kunna påverka och initiera livsstilsförändringar. Allmänna hälsokontroller kan vara specifika, som exempelvis analys av blodvärden, till mer generella och omfattande. Man kan använda ultraljud för att undersöka inre organ (buk, blodkärl, hjärta) samt kartlägga EKG och blodtryck. En mer omfattande blodanalys kan ge dig information om blodmarkörer avseende funktion hos hjärta/kärl, sköldkörtel, lever och njure, blodstatus, blodfetter (tex. triglycerider och kolesterol), blodsocker, stressrelaterade blodvärden som kortisol, C-peptid och IGF-1 samt vitaminer och mineraler. Man kan även analysera blodmarkörer avseende anabolism, allergi och inflammation. Kvinnor kan analysera T3 och folat och för män finns testosteron och PSA.

Vad innebär omfattande hälsokontroll?

Om du söker en omfattande hälsokontroll behöver blodanalysen kompletteras med andra typer av undersökningar, samtal och metoder. Det kan exempelvis innehålla samtal med läkare, sköterska eller psykolog om livsstil; kost, sömn och aktivitetsnivå i vardagen och om man är mycket stressad och pressad eller känner sig nedstämd. Man kan mäta EKG och blodtryck undersöka hjärta- och lungor samt granska kvalité på hud, hår och naglar. Det kan ingå ultraljudskontroll av halskärl och buk och undersökning av specialistläkare samt kontroll av syn och hörsel. Ibland ingår det även analys av urin och avföring. En bred blodanalys ingår så gott som alltid i en omfattande hälsokontroll.

Vad är en privat hälsokontroll?

Genom Medisera kan du själv bestämma vad remissen skall innehålla och själv bestämma vilka blodvärden som skall kontrolleras utan att en läkare behöver ta ställning till eller bestämma om du skall få genomföra analysen eller inte. Detta innebär att du som patient får större makt och inflytande över din hälsa. Det är du som äger provsvaren och du tar del av dem i Mediseras digitala journalsystemet Min Journal.

Vad kostar provtagningen i Lidköping?

Hos Medisera kostar provtagningarna mellan 200 kr och 3000 kr beroende på hur omfattande och vilken typ av blodanalys du vill ha. Det finns både mer omfattande eller mer specifika analyser beroende på ditt behov.

Är Mediseras provtagningar att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, vi är registrerade som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och de tjänster som Medisera erbjuder är att betrakta som Hälso- och sjukvård.

Har ni företagshälsovård i Lidköping?

Ja vi erbjuder företagshälsovård i Lidköping. Kontakta oss för mer information.

Provtagning via Medisera

Hos Medisera får du hälsokontroller via blodprov online. Detta betyder att nästan hela processen (förutom momentet där du går för att ta ditt blodprov) är digitaliserat, online. När du lägger din beställning skickas det automatiskt ut en e-remiss till det provtagningsställe du valt. Du kan bara minuter efter gå och ta ditt blodprov, du behöver visa en giltig legitimation. Blodprovet tas via en ven i armvecket, något som de allra flesta tycker är oproblematiskt och relativt smärtfritt. Sköterskan fyller så många rör som krävs för de analyser som finns med i din remiss. Blodet skickas sedan till laboratoriet för analys och när detta är klart skickas svaren automatiskt tillbaka till det digitala journalföringssystemet och Mediseras läkare kan granska och kommentera. Bedömer läkaren dina provsvar som gravt avvikande kommer denne ringa upp dig innan du får svaret digitalt. Du får ett meddelande när du kan ta del av dina provsvar och du loggar in med BankId i min journal. Här kan du läsa läkarens kommentar och ta del av dina värden jämförda med referensvärdet.

Säkert & enkelt

Det är enkelt och säkert att beställa, genomföra och ta del av ditt resultat från blodanalysen hos Medisera i Lidköping. Som privat aktör inom Hälso- och sjukvården i Sverige styrs vårt arbete av samma lagar och förordningar som den offentliga vården. Kraven är lika höga på oss gällande patient- och informationssäkerhet och sekretess. Våra läkare använder tvåfaktorsautentisering för att komma in i journalföringssystemet när de skall ta del av och kommentera dina provsvar och du använder ditt BankId för att komma åt din medicinska information, båda metoder som anses vara säkra att använda digitalt gällande känslig information. All personal på Medisera är belagd med tystnadsplikt och sekretess avseende din medicinska data.