Prostatabesvär & Prostatacancer

Vid så gott som alla prostatabesvär och prostatasjukdomar som prostatacancer ökar PSA-nivån i blodet. Gränserna för vad som är normalt ser olika ut beroende på ålder. Ju högre PSA-nivå, desto mer sannolikt är förekomsten av prostatacancer.

Läs om de blodprov Medisera erbjuder inom kategorin man.

Beställ PSA prov via blodprov.

Prostataspecifik antigen – PSA

När du ska undersöka prostatan är PSA, vilket står för prostataspecifik antigen, den allra viktigaste indikatorn. PSA är ett enzym som finns i sädesvätska. Enzymet produceras av prostatacellerna och är viktig för kroppens fortplantningsförmåga. PSA kommer naturligt ut till blodbanan i låg koncentration. Med åldern kan prostatakörteln naturligt bli större, vilket leder till att lite högre PSA-värden kan spåras i blodet.

Prostatacancer & Prostatacancer symptom

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen i Sverige för män. Vid prostatacancer händer flera saker som leder till att större PSA-nivåer kan mätas. Först och främst bildas det fler PSA-producerande prostataceller. Dessutom försvagas membranens barriärfunktion, vilket innebär att mer PSA kommer ut i blodomloppet. Prostatacancer är farligt och har tidigare stått för många dödsfall. Tack vare prostatakontroller har antalet dödsfall minskat. Ju tidigare du upptäcker prostatacancer, desto större är chansen att det går bra. Det är även vanligt att få prostatit, en inflammation av prostatan.

Symtom Prostatacancer

Cancer i prostatan betyder att en elakartad tumör bildats i prostatan. Eftersom den ofta bildas i den yttre delen av prostatan kan det dröja innan cancertumören trycker såpass mycket på urinröret att det ger problem med urinering. I ett tidigt skede brukar därför inte cancer i prostatan ge symtom. Svårt att komma igång att kissa, svagare urinstråle och att man behöver kissa ofta upplevs i vissa fall. Det kan också förekomma blod i urinen, något som alltid skall undersökas. Problem med att kissa behöver inte bero på prostatacancer.

I vissa fall märks symptomen först efter ett tag, när prostatacancern spridit sig utanför prostatan. Symptom på att cancern har spridit sig kan vara smärtor i höft eller rygg på grund av spridning till skelettet. Viktminskning, blodbrist, trötthet är andra symptom samt i enstaka fall bensvullnad. Symtomen kan också ha andra orsaker.

Prostatacancer och testosteron

Det finns flera behandlingssätt vid upptäckt prostatabesvär och prostatacancer. Bland annat kan tumörerna vid prostatacancer hindras från att växa genom hormonbehandling. Prostatacancern behöver testosteron för att kunna växa. Vid en hormonbehandling hindras kroppen från att producera testosteron. Du kan hindra testosteronproduktionen på ett flertal sätt, bland annat genom kastrering, antingen medicinsk eller genom en operation. Det går även att hämma produktionen med hjälp av östrogen, en behandling som även kan leda till andra bieffekter. Slutligen finns det även läkemedel som kan hindra effekten som testosteronet har på cancercellerna. Läkaren måste ta hänsyn till flera faktorer när de ska rekommendera vilken behandling som bör väljas.

Bättre chanser vid tidig upptäckt

Det är viktigt att upptäcka prostatacancer tidigt. Ju längre tumörerna får utvecklas, desto större är risken att prostatacancern sprider sig till andra delar av kroppen. Tidig upptäckt kan leda till att prostatacancern kan tas bort helt. Det är inte alltid möjligt att bota eller behandla prostatacancer men ju tidigare cancern upptäcks, desto snabbare och bättre effekt kan åtgärderna från t.ex. bromsmedicin få. Orsaken till prostatacancer är inte helt klarlagd. Det finns studier som visar att prostatacancer kan vara kopplat till kost. Exempelvis överdriven konsumtion av kött, mejeriprodukter och animaliskt fett.

Godartad prostataförstoring

Prostatacancern ger liknande symtom som godartad prostataförstoring och det finns inget samband mellan godartad prostataförstoring och prostatacancer. Det är två olika sjukdomar. Samma person kan dessutom ha båda samtidigt.

Beställ PSA prov via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.