Prostata

Ökad PSA-nivå i blodet

Vid så gott som alla prostatasjukdomar ökar PSA-nivån i blodet. Gränserna för vad som är normalt ser olika ut beroende på ålder. Ju högre PSA-nivå, desto mer sannolikt är förekomsten av prostatacancer.

Prostataspecifik antigen – PSA

När du ska undersöka prostatan är PSA, vilket står för prostataspecifik antigen, den allra viktigaste indikatorn. PSA är ett enzym som finns i sädesvätska. Enzymet produceras av prostatacellerna och är viktig för kroppens fortplantningsförmåga. PSA kommer naturligt ut till blodbanan i låg koncentration. Med åldern kan prostatakörteln naturligt bli större, vilket leder till att lite högre PSA-värden kan spåras i blodet.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancertypen i Sverige för män. Vid prostatacancer händer flera saker som leder till att större PSA-nivåer kan mätas. Först och främst bildas det fler PSA-producerande prostataceller. Dessutom försvagas membranens barriärfunktion, vilket innebär att mer PSA kommer ut i blodomloppet. Prostatacancer är farligt och har tidigare stått för många dödsfall. Tack vare prostatakontroller har antalet dödsfall minskat. Ju tidigare du upptäcker prostatacancer, desto större är chansen att det skall gå bra. Det är även vanligt att få prostatit, en inflammation av prostatan.

Prostatacancer och testosteron

Det finns flera behandlingssätt vid upptäckt prostatacancer. Bland annat kan tumörerna hindras från att växa genom hormonbehandling. Prostatacancern behöver testosteron för att kunna växa. Vid en hormonbehandling hindras kroppen från att producera testosteron. Du kan hindra testosteronproduktionen på ett flertal sätt, bland annat genom kastrering, antingen medicinsk eller genom en operation. Det går även att hämma produktionen med hjälp av östrogen, en behandling som även kan leda till andra bieffekter. Slutligen finns det även läkemedel som kan hindra effekten som testosteronet har på cancercellerna. Läkaren måste ta hänsyn till flera faktorer när de ska rekommendera vilken behandling som bör väljas.

Bättre chanser vid tidig upptäckt

Det är viktigt att upptäcka prostatacancer tidigt. Ju längre tumörerna får utvecklas, desto större är risken att prostatacancern sprider sig till andra delar av kroppen. Tidig upptäckt kan leda till att prostatacancern kan tas bort helt. Det är inte alltid möjligt att bota eller behandla prostatacancer men ju tidigare cancern upptäcks, desto snabbare och bättre effekt kan åtgärderna från t.ex. bromsmedicin få. Orsaken till prostatacancer är inte helt klarlagd. Det finns studier som visar att prostatacancer kan vara kopplat till kost. Exempelvis överdriven konsumtion av kött, mejeriprodukter och animaliskt fett.

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.