Non-HDL kolesterol

Denna analys mäter Non-HDL kolesterol i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av Non-HDL kolesterol
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen. Du behöver fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Vad är Non-HDL kolesterol?

Non-HDL kolesterol uppskattar mängden kolesterol i lipoproteinerna; LDL, VLDL, IDL samt lipoprotein a. Dessa benämns som aterogena det vill säga de påverkar åderförkalkningen. Beräkningen innefattar även kylomikroner: stora lipoproteinpartiklar.

Varför behövs analysen Non-HDL kolesterol?

Analysen är en beräkning där kolesterol och HDL mäts och mellanskillnaden beräknas med följande formel: kolesterol – HDL = non-HDL. Non-HDL kolesterol används som en faktor i bland annat SCORE2 som är en riskskattning av kardiovaskulär sjukdom. Non-HDL kolesterol har fördelen framför LDL-kolesterol att den täcker in ett större spektra av kolesterol relaterad risk för kärlsjukdom. Detta kan vara av kliniskt värde vid vissa sjukdomar (till exempel diabetes och metabolt syndrom) där höga triglyceridnivåer kan leda till felaktiga LDL-värden.

Följande ingår i Non-HDL kolesterol

Analysgrupp Analys
Hjärta/kärl

Non HDL-kolesterol

Frågor och svar

Om provet

Vad är det för skillnad på non-HDL kolesterol och vanligt HDL-kolesterol?

Non-HDL-kolesterol inkluderar alla former av kolesterol utom HDL-kolesterol, inklusive LDL-kolesterol och andra former av skadligt kolesterol som triglycerider. Non-HDL-kolesterol anses vara ett mer pålitligt mått på risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar än enbart LDL-kolesterol, eftersom det fångar upp flera former av skadligt kolesterol. En hög nivå av Non-HDL-kolesterol kan indikera en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

HDL-kolesterol är känt som det “goda” kolesterolet eftersom det hjälper till att transportera överskott av kolesterol från kroppens vävnader till levern för borttagning. HDL-kolesterol bidrar till att skydda mot hjärt- och kärlsjukdomar genom att avlägsna kolesterol från blodkärlen och därigenom minska risken för plackbildning och åderförkalkning.

Alltså är skillnaden på HDL-kolesterol och Non-HDL-kolesterol vilken typ av kolesterol man mäter. De olika typerna av kolesterol har olika funktioner och uppgifter i kroppen.

Finns det någon fördel med att analysera Non-HDL istället för LDL-kolesterol?

Ja, Non-HDL kolesterol har fördelen framför LDL-kolesterol att den täcker in all kolesterolmedierad risk för kärlsjukdom (exempelvis diabeters och metabolt syndrom) där de höga triglyceridnivåerna kan bidra till felaktiga LDL- värden.

Varför får man höga Non-HDL-kolesterolvärden?

Det finns en mängd olika faktorer som kan bidra till att man har högre nivåer av Non-HDL-kolesterol. Vissa faktorer kan man påverka och andra inte. Kost, rökning och alkoholintag är tre variabler som oftast kan kopplas till förhöjda värden som man själv kan påverka. Andra faktorer som kan bidra till förhöjda värden som man inte kan påverka är ärftlighet, ålder eller om man har diabetes eller andra sjukdomar som till exempel leversjukdomar, njursjukdomar eller hypotyreos.

Om provtagningen

Behöver jag förbereda mig inför provtagningen?

Ja, innan provtagningen ska du fasta i 12 timmar för att värderna ska bli så korrekta som möjligt. Undvik även alkohol och fet mat.

Var och när kan provtagning ske?

Vid beställning av blodprovet väljs i vilken stad, samt på vilket provtagningsställe, som blodprovet önskas genomföras. Se vår sökfunktion för att hitta närmaste provtagningsställe. De flesta provtagningsställen har drop-in fem dagar i veckan. Dock är det tidsbokning på vissa platser.

Vad måste jag ha med mig vid provtagning?

Det enda du behöver ha med dig är ID-handling. En digital remiss skickas till valt provtagningsställe direkt när en beställning läggs. Det innebär att provtagning kan ske ett par minuter efter provet är beställt, förutsatt att det är drop-in eller att det finns en tillgänglig tid att boka.

Om resultatet

Vad innebär ett högt värde av Non-HDL kolesterol?

Ett förhöjt värde kan indikera högre risk att drabbas av sjukdom.

Vilka risker finns det kopplat till höga non-HDL-kolesterolvärden?

Om man har höga nivåer av Non-HDL-kolesterol i kroppen kan man löpa större chans att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Bland annat finns det risk att kolesterolet ansamlas i blodkärlen och man drabbas av ateroskleros (åderförkalkning). När detta sker ökar risken för stroke och hjärtinfarkt.

Höga Non-HDL-kolesterolvärden är även kopplade till högt blodtryck och ökad risk för att utveckla typ 2 diabetes. Man riskerar även att drabbas av inflammation i blodkärlen.

Vad innebär ett lågt värde av Non-HDL kolesterol?

Lägre värde tyder på att risken för sjukdom är lägre.

Hur kan man sänka sina Non-HDL-kolesterolvärden?

För att sänka sina värden är livsstilen en nyckelkomponent. Genom att äta en balanserad kost som inte innehåller så mycket mättade fetter och transfetter samt motionera kan många personer hantera nivån. Även andra livsstilsförändringar som att minska sitt alkoholintag eller sluta att röka och undvika tobaksprodukter kan bidra till sänkta värden. Man kan i vissa fall också sänka sina värden med mediciner som till exempel statiner, som ordineras av läkare vid behov.

Beställ Non HDL-kolesterol - 175 kr

Så fungerar Min Journal