Artiklar – Livsstil, hälsa och välmående

Vad är S-CA 19.9?

7 oktober 2021

S-CA 19.9 är en tumörmarkör som kan mätas i blodet. S-CA 19.9 är en cancerassocierad antigen som normalt syntetiseras av celler i gallväggarna, tjocktarms- och livmoderslemhinnan samt bukspottskörteln. Mätning av antigenen kan påvisa sjukdomsförlopp och används framförallt vid gallgångs- eller bukspottscancer. När mäts S-C 19.9? Mätning av S-C 19.9 sker...

Läs vidare
DHEAS och stress

DHEAS, kortisol & stress – hur hänger det ihop?

17 september 2021

DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfat) är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion...

Läs vidare
Kost och blodsocker

Kost och blodsocker, hur hänger det ihop?

10 september 2021

Påverkar kosten vårt blodsocker? Ja, det vi äter omvandlas till energi för att kroppen skall fungera. Det är blodet som transporterar energin till cellerna, ofta i form av druvsocker, det vill säga glukos. För att våra celler skall kunna tillgodogöra sig glukoset behövs det insulin, som är ett hormon. När...

Läs vidare
Medisera stipendium 2022 Linkoping universitet

Medisera stipendiet 2022 – Linköpings universitet

15 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
stipendium 2022 Göteborg

Medisera stipendiet 2022 – Göteborgs Universitet

14 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
stipendium 2022 Lunds Universitet

Medisera stipendiet 2022 – Lunds Universitet

14 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
Blodgrupp

Blodgrupper

4 april 2021

Att dela in människans blod i blodgrupper är ett sätt att klassificera blod från olika individer baserat på skillnader i blodcellernas egenskaper. Detta är speciellt viktigt vid blodtransfusion då blodet från blodgivaren som ska tillföras måste stämma överens med blodgruppen hos patienten. De två vanligaste systemen för att dela in...

Läs vidare
Medisera stipendie Karolinska

Medisera stipendiet 2022 – Karolinska Institutet

29 mars 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer. Vilka riskfaktorer finns? Vilka friskfaktorer finns? Kan vi identifiera insatser som får effekt för...

Läs vidare
Depression och blodprov

Depression och blodprov

5 mars 2021

Denna artikel är skriven i samarbete med Gordius. Vad är depression? Du kan ha fått en depression om du har känt dig nedstämd eller har haft svårt att känna glädje under minst två veckors tid. Vid en depression är det vanligt att tappa intresset för sådant som man i vanliga...

Läs vidare

Blodprov och CBG – kortisol bindande globulin

17 februari 2021

Kortisol transporteras både bundet och fritt i blodet. Det protein som kortisol främst är bundet till är transkortin, vilket alltså är ett kortisol bindande globulin (CBG). Ungefär 75 % av kortisol är bundet till detta protein, resten är bundet till proteinet albumin eller är fritt. Via blodprov går det både...

Läs vidare

Troponin och blodprov

6 januari 2021

Blodprov för att analysera nivå av troponin sker vid misstanke om myokardskada, exempelvis hjärtinfarkt. Tack vare att troponin har hög sensitivitet samt, i kombination med andra hjärtinfarkts kriterier, hög specificitet kan dessa provtagningar både påvisa skadan och dess omfattning. För att påvisa eller utesluta hjärtinfarkt En stor andel av de...

Läs vidare

Vad är S-CEA?

5 december 2020

S-CEA (carcinoembryonalt antigen) är en antigen som produceras under fosterutvecklingen och nivåerna hos vuxna är i regel mycket låga. Däremot kan förhöjda värden uppstå vid vissa cancerformer. Av den anledningen mäts S-CEA för att följa utvecklingen av sjukdomen och se hur olika behandlingar kan påverka sjukdomsförloppet. Detta främst vid kolorektal...

Läs vidare

Vad innebär blodprov av CRP, högkänsligt?

14 november 2020

Blodprov som mäter CRP, högkänsligt, genomförs för att upptäcka förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar. Främst innebär det ökad risk för stroke eller hjärtinfarkt. Vid värden på >3 mg/L anses risken vara hög och med värden < 1 mg/L är risken låg. Delvis sker även blodprovet för att bedöma låggradig inflammation....

Läs vidare
Graviditetstest via blodprov hCG

Graviditetstest via blodprov

29 oktober 2020

Det vanligaste är att graviditetstest (hCG-test) genomförs via mätning i urin. Fördelen med att genomföra testet via blodprov är dock att det ger ett exakt värde på hormonet hCG jämfört med mätning i urin (där hormonet endast detekteras). Blodprovet kan genomföras under graviditetsvecka 5-6, det vill säga två till tre veckor efter...

Läs vidare
Håll hjärnan frisk

Hjärnfondens företagsvän 2020

9 oktober 2020

“Det är en del av Mediseras mission att bidra till nytta både på individ och samhällsnivå och därför känns det meningsfullt och viktigt att även i år vara Hjärnfondens företagsvän.” Vad är Hjärnfonden? Hjärnfondens vision är att ingen ska behöva lida av sjukdomar, skador eller funktionsnedsättningar i hjärnan. Fonden är...

Läs vidare
kortisol_stress

Medisera stipendiet 2021

7 oktober 2020

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa? Medisera utlyser...

Läs vidare

Socioekonomisk status, riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med diabetes typ 2?

29 september 2020

Medisera stipendiet 2020 delas ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Björns projekt har inriktning mot socioekonomisk status som riskfaktor för kardiovaskulära händelser hos patienter med diabetes typ 2 och forskningen bedrivs vid Sahlgrenska akademin. Bakgrund Diabetes är en av Sveriges stora folksjukdomar med en uppskattad...

Läs vidare
Coronatest, antikroppar

Medisera & Coronatest, Covid-19, antikroppar

1 juni 2020

Medisera Health AB är ett av de första blodanalysföretagen i Sverige som erbjuder antikroppstest av coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG)) via blodprov med analys på laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Syftet är att ge människor ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Läs mer här: Coronatest, Covid-19, antikroppar. Bakgrund Medisera...

Läs vidare
sömnproblem vad är det

Vad är ett sömnproblem och hur vanligt är det?

7 maj 2020

Denna artikel är skriven i samarbete med Learning to Sleep. Att ha problem med sömnen är mycket vanligt. En tredjedel av Sveriges befolkning lider av sömnproblem till och från. Av dessa personer är det ungefär 10% som uppfyller kriterierna för en allvarlig sömnstörning. Med sömnproblem menas en otillräcklig sömn eller...

Läs vidare
SHBG blodprov testosteronbrist testosteronöverskott

SHBG och blodprov

30 april 2020

Blodprov på SHBG, könshormonbindande globulin, sker främst för att detektera onormala nivåer av fritt testosteron i blodet: för höga värden hos kvinnor eller för låga värden hos män. Provet används exempelvis för att räkna ut testosteron/SHBG-kvot. Vad är SHBG? SHBG är ett hormonbindande glykoprotein vars uppgift är att binda upp...

Läs vidare
Hormonell obalans

Vad innebär hormonell obalans mellan progesteron och östrogen – kan man räkna ut det?

23 april 2020

Ja, det kan man. Nedan kommer en redogörelse för hur du kan gå tillväga för att tolka dina provsvar. Innehållet i artikeln utgår ifrån Maria Säréns bok “Hormonkalendern – en bok om kvinnor”. Hormoner i balans Progesteron och östrogen samverkar under din menstruationscykel, balanserar varandra. Redan efter det att du...

Läs vidare
FSH och blodprov

FSH och blodprov

16 april 2020

Vid svårigheter att bli gravid kan blodprov som visar FSH-värde genomföras på både män och kvinnor. Avvikande värden kan exempelvis förklara låg produktion av spermier eller en lägre funktion i äggstockarna. Vad är FSH? FSH är förkortning för Follikelstimulerande hormon, en synonym till FSH är även follitropin. FSH är ett...

Läs vidare
Tacka vårdpersonalen! 2020

Världshälsodagen 2020 – tacka vårdpersonalen!

7 april 2020

Det är WHO som tagit initiativet till denna dag och temat 2020 är att uppmärksamma och fira allt det arbete som bedrivs runt om i världen av vårdpersonal- och idag tackar vi speciellt sköterskor och barnmorskor! De spelar en avgörande roll för hälsan i vår värld och framför allt i...

Läs vidare
Corona test via blodprov

Vilka typer av coronatest finns för Coronavirus, Covid-19?

2 april 2020

Det finns primärt två olika typer av Coronatester. Den ena typen används för att undersöka pågående virusinfektion och den andra typen undersöker antikroppar i blodet. Syftet med antikroppstestet är att undersöka om man haft infektionen eller ej. Mediseras Coronatest är ett antikropsstest som tas via blodprov. Beställning av Mediseras Coronatest...

Läs vidare
Förklimakteriet hormoner blodprov

Förklimakteriet – hormonnivåer och blodprov

26 mars 2020

Bilden visar en översikt av hormoncykeln under 6 månader under förklimakteriet. Den är tagen från Mia Lundins bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”. Vad är förklimakteriet? Mia Lundin kallar tiden innan klimakteriet för förklimakteriet (premenopaus). Perioden inträffar för de flesta kvinnor i 40–50...

Läs vidare
Hormoner i normal menscykel

Hormonnivåer under en normal menstruationscykel

19 mars 2020

Bilden visar en översikt av hormoncykeln under 6 månader i en normal menstruationscykel. Den är tagen från Mia Lundins bok ”Vägen till hormonell balans, hjärnkoll, sexlust och välmående genom förklimakteriet och klimakteriet”. Normal menstruationscykel I en normal menscykel under kvinnans fertila period i livet, är hormonerna östrogen och progesteron i...

Läs vidare

Världsnjurdagen 2020 -förebygga & förhindra

12 mars 2020

Världsnjurdagen vill uppmärksamma människor på vikten av njurarnas funktion för ett hälsosamt liv. Man vill öka medvetenheten gällande förebyggande insatser och riskfaktorer samt hur det kan vara för människor som lever med njursjukdom. I samband med dagen sker det hundratals events runt om i världen. Världsnjurdagen startade 2006 och varje...

Läs vidare
östrogen och blodprov

Blodprov och östrogen

5 mars 2020

Östrogen är ett hormon som finns hos både kvinnor och män – men i större utsträckning hos kvinnor. Det är därför främst kvinnor som lider av brist eller har för höga nivåer av östrogen. Under kvinnans fertila år utsöndrar äggstockarna tre olika sorters östrogen; östradiol, östron och östriol. Det är...

Läs vidare
blodprov och PSA

Blodprov och PSA

27 februari 2020

”Alla män över 50 år bör kolla sitt PSA för att ta reda på hur det står till med prostatan” Det är Prostatacancerförbundet som rekommenderar alla män över 50 år att genomföra provet för att därmed upptäcka eventuella förhöjda värden tidigt. Har många i släkten drabbats av prostatacancer rekommenderar Cancerfonden...

Läs vidare
Blodprov och progesteron

Blodprov och Progesteron

20 februari 2020

Vad är progesteron? Progesteron, även benämnd som gulkroppshormon, produceras främst i kvinnans äggstockar och avgör när ägglossning ska ske. Blodprover på progesteron har därmed en koppling till fertilitet och hormonnivåer under en normal menstruationscykel. Normalt (i fertil ålder) ska progesteronnivån vara lägre direkt efter en menstruation och därefter öka fram till...

Läs vidare
kolesterol och blodprov

Tänk på hjärtat idag; dina matvanor påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom

14 februari 2020

Det är kolesterolet i blodet i kombination med övervikt, speciellt bukfetma, som är kända riskfaktorer för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Genom kosten kan du påverka risken och minska den. I dag på Alla Hjärtans dag 2020 är detta kunskap som de flesta av oss har, men trots detta kan det vara...

Läs vidare
stress, kortisol och blodprov

Blodprov och Kortisol 

10 februari 2020

Kortisol kallas ofta för stresshormon och ser bland annat till att levern reglerar blodsockernivån samt att blodtrycket hålls på en jämn nivå. Hormonet produceras vid ökade stressnivåer och skyddar kroppen mot negativa effekter av stress. Vid höga värden över längre tid kan flera negativa symtom uppstå. Kortison produceras i binjurarna...

Läs vidare
Blodprover kan minska oro

Kontroll av viktiga blodvärden kan minska oro för hälsan

4 februari 2020

Trots att många är oroade för hälsan är det förhållandevis få som kontrollerar sina blodvärden med någorlunda regelbundenhet. Kunskap om enkla alternativ och tillgänglighet kan vara två av orsakerna. Idag krävs det sjukdomssymtom för att man ska få tid hos en hälsocentral. Det går generellt inte att få blodprovstagning enbart...

Läs vidare
Diabetes och blodprov

150 000 kan ha diabetes – utan att veta om det. Läs mer om typ 2-diabetes.

30 januari 2020

Närmare 500 000 personer har diabetes i Sverige och detta gör den till en av de stora folksjukdomarna. Antalet personer ökar år efter år. Samtidigt kan mörkertalet vara stort. Diabetesförbundet anger att ca 150 000 personer kan ha sjukdomen utan att veta om det. Till Nationella Diabetesregistret rapporterar sjukvården in...

Läs vidare
D-vitamin

Blodprov och D-vitamin 

26 januari 2020

D-vitamin reglerar kroppens upptagning av bland annat kalcium och fosfat. Vitaminen påverkar även neuromuskulära funktioner samt kroppens celler. På grund av att d-vitaminen påverkar så många delar av kroppen kan brist leda till flera olika symtom och i längden även allvarliga sjukdomar. Exempelvis anses brist öka risk för infektionssjukdomar, benskörhet...

Läs vidare
Testosteron

Blodprov och testosteron

20 januari 2020

Det manliga hormonet testosteron produceras främst i mannens testiklar och kvinnans äggstockar. Hormonet påverkar både skelettet, muskelfunktionen och könsdrift. Då testosteron är ett manligt hormon är testosteronbrist vanligast hos män medan det hos kvinnor är vanligare med överskott på testosteron. Det är däremot samma test som genomförs där nivån mäts...

Läs vidare

AMH – Anti-Müllerin Hormon, vad är det för typ av blodprov och vad kan det ge mig?

13 januari 2020

Anti-Müllerin Hormon, även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare än...

Läs vidare
Diabates - socker

Höga samhällskostnader för typ 2-Diabetes

1 januari 2020

Mellan 2006 och 2014 fördubblades samhällskostnaderna för typ 2-diabetes i Sverige. Därmed har även kostnaden för följdsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt ökat. En oroväckande trend som behöver brytas med hjälp av förebyggande åtgärder. Den svenska studien DAISY, som presenterades på en internationell diabeteskonferens år 2016, visar på en tydlig negativ...

Läs vidare
blodceller och blodprov

Vad ser man på blodprov, vad kan påverka resultatet och hur tas blodet?

30 december 2019

Ett blodprov kan ge mycket och viktig information om din hälsa, t.ex. om du har eller är på väg att få en metabol sjukdom som typ-2 diabetes eller har brist på vitamin eller mineral, t.ex. d-vitamin. Genom att tidigt fånga upp riskfaktorer kan du själv avgöra om du vill göra...

Läs vidare
Blå zoner

Vad är Blåa zoner?

20 december 2019

Blåa zoner är geografiska, eller demografiska, områden där människor i genomsnitt lever längre än i andra delar av världen. Idag finns fem blåa zoner och forskarna tror att både kost, fysisk aktivitet samt social samvaro är avgörande för livslängden. Fem zoner över hela världen Det var när Gianni Pes och...

Läs vidare

Brist på magnesium

13 december 2019

Magnesiumbrist är, efter D-vitaminbrist, den vanligaste formen av vitamin- eller mineralbrist i Sverige. Mineralen kallas ofta för ”anti-stress-mineral” vilket kommer från dess funktion att få kroppens muskler att slappna av. Vid brist kan exempelvis huvudvärk, lågt blodtryck och benskörhet uppstå. Magnesium behövs för kroppens produktion av protein, dess nerv- och...

Läs vidare

Misstanke om sköldkörtelsjukdom

5 december 2019

Ungefär 300 000 personer i Sverige har någon gång haft rubbning i sköldkörteln, till viss del utan att man själv varit medveten om det. Symtom på sköldkörtel sjukdom kan vara att man blir trött, frusen eller få allmän sjukdomskänsla. Det är alltså lätt att förväxla detta med andra problem. I...

Läs vidare
Medisera stödjer forskningen hjärt-kärlsjukdomar

God Jul och Gott Nytt 2020 önskar Medisera

22 november 2019

2019 har varit ett händelserikt år för oss på Medisera. Vi vill tacka alla våra kunder och patienter som valt att genomföra sin Hälsokontroll hos oss. Detta gör det möjligt för Medisera att skänka pengar till forskningen. Även i år, 2019, har Medisera valt att ge en julklapp till Hjärt-Lungfonden....

Läs vidare
D-vitamin

Hur viktig är D-vitamin för vår hälsa?

18 november 2019

D-vitamin hjälper kroppen att tillgodogöra sig kalcium och fosfat vilket främst ger ett starkare skelett. Har du brist på D-vitamin kan det ge benskörhet och trötthet men även andra symtom och sjukdomar. Risker med D-vitaminbrist D-vitaminbrist förknippas främst med benskörhet men risken ökar även för infektionssjukdomar, värk och depressioner. För...

Läs vidare
Diabetes

Världsdiabetesdagen 2019

14 november 2019

Den 14 november varje år är det Världsdiabetesdagen och Medisera vill vara med och bidra. Syftet med dagen är att sprida kunskap och uppmärksamma de miljoner människor som redan lever med, eller som riskerar att insjukna i, diabetes. Varför just 14 november? Frederick Banting är född 14 november och det...

Läs vidare
organdonation

Ta ställning idag! Donera dina organ efter din död

8 november 2019

Denna fråga berör de flesta mer än vad man först tror. Behöver man prata med sin familj innan ett beslut? Kan man bara bestämma helt själv? Vad innebär det egentligen att registrera sig i donationsregistret? Donationsveckan 2019 Denna årliga kampanjvecka som initierats av Socialstyrelsen syftar till att få fler att...

Läs vidare
halsokontroll via blodprov

Ta blodprov: vad innebär det och vad kan det ge mig?

25 oktober 2019

Blodprov är en vanlig del av sjukvården och idag går det även att beställa egna privata analyser utan att en läkare först behöver skriva en remiss. Till exempel från oss på Medisera. Men även om blodprov är vanliga finns det mycket om dem som många inte känner till. Läs vidare...

Läs vidare
testa palsdjusallergi

Kan man ha hund trots pälsdjursallergi?

18 oktober 2019

Att vilja ha hund samtidigt som man är allergisk är förstås jobbigt. Det finns dock pälsdjurs allergiker som ändå kan ha hund. För många gäller det bara att välja rätt hund samt hitta vägar för att underlätta vardagen. Hur kan jag ta reda på om jag har pälsdjursallergi? Ett första...

Läs vidare
fertilitet och blodprov

Vilka faktorer påverkar fertiliteten?

2 oktober 2019

Det finns många generella saker som påverkar din fertilitet, men din möjlighet att bli gravid är också individuell. Ärftlighet är en faktor, om till exempel din mamma gick in i klimakteriet tidigt ökar sannolikheten även för dig. Generellt påverkar faktorer som ålder, alkohol- och droganvändning, livsstil, över/undervikt samt olika sjukdomar...

Läs vidare
vikt och blodsocker

Blodprov och viktminskning

9 september 2019

Att den som vill gå ner i vikt ska äta rätt och röra på sig kommer knappast som en överraskning. Men vad innebär det egentligen att äta rätt? En studie som leddes av Köpenhamns Universitet indikerar att detta kan variera från person till person och att kosten kan skräddarsys utifrån...

Läs vidare
träning och fysisk aktivitet

Medisera stipendiet 2020

26 augusti 2019

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige! 2020 års stipendie har nu delats ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Läs mer här. Övervikt och fetma ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning,...

Läs vidare
menstruationscykeln hormoner blodprov

Menstruationscykeln och hormonnivåer i blodet

21 augusti 2019

Att menstruationscykeln påverkas av hormoner är något de flesta av oss vet, men färre känner till vilka hormoner som det handlar om och hur allt hänger ihop. Läs vidare för att lära dig mer om fyra viktiga hormoner och få en genomgång av menstruationscykeln steg för steg. ”Mensis” betyder månatlig...

Läs vidare
Diabetes_blodprov

15 tecken på diabetes     

15 augusti 2019

Diabetes är ett samlingsbegrepp som omfattar flera olika sjukdomar med en gemensam nämnare – förhöjt blodsocker. Orsaken är att kroppens förmåga att producera och/eller använda det blodsockerreglerande hormonet insulin har minskat eller upphört. Läs mer om Mediseras blodsockertest. Diabetes typ 1 Typ 1-diabetes, ungdomsdiabetes, orsakas av att immunförsvaret bildar autoantikroppar...

Läs vidare
blodprov blodbrist symtom

Så påverkas du av blodbrist 

1 augusti 2019

Blodbrist, lågt blodvärde eller anemi, innebär att blodet av någon anledning inte innehåller tillräckligt många röda blodkroppar. Orsaken till blodbrist kan vara att man rent fysiskt förlorat mycket blod, exempelvis på grund av kraftig menstruation, en allvarligare skada eller sjukdomsbetingade blödningar från mage och tarm. Anemi kan också uppstå till...

Läs vidare
vitamin och mineralbrist symtom

Så påverkas du av vitamin- och mineralbrist

25 juli 2019

Vitamin- och mineralbrist innebär att man inte får i sig tillräckligt av vissa vitaminer eller mineraler som kroppen behöver för att fungera optimalt. Bristen kan bero på för lågt intag via kosten, underliggande sjukdomar eller medicinering som försämrar upptagningsförmågan. Denna artikel behandlar symtom och åtgärder vid brist på järn, magnesium,...

Läs vidare
ledvark_reumatism_symtom

Reumatism test via blodprov; är din ledvärk reumatism?

18 juli 2019

Reumatoid artrit kallas ofta ledgångsreumatism, eller bara reumatism. Det är en inflammatorisk sjukdom som bland annat får leder att göra ont och svullna. Sjukdomen går inte att bota, men det finns behandling som kan dämpa inflammationen och se till att de påverkade lederna inte börjar fungera sämre. Det är mycket...

Läs vidare
stress och blodprov

Hur påverkar stress blodvärden?

11 juli 2019

Stress är en inbyggd skyddsmekanism som aktiveras när man på något sätt utsätts för en verklig eller upplevd fara. En helt naturlig reaktion som vid rätt tillfälle kan rädda liv. Långvarig, negativ stress kan däremot ha motsatt effekt. Vad orsakar stress? Vad som upplevs stressframkallande varierar från person till person....

Läs vidare

Företagshälsovård via blodprov

8 juli 2019

Ett företag med ambitiösa och drivna medarbetare tjänar på att ta sig tiden att värna om medarbetarnas mående. Företagshälsovård via blodprov kan dels bli en uppskattad fördel att erbjuda dina medarbetare, dels ser det till att din arbetsstyrka kan fatta informerade beslut om sitt leverne och kan fortsätta göra det...

Läs vidare
blodtryck och blodvarde

Högt blodtryck och blodvärde

4 juli 2019

Blodtryck och blodvärde är betydelsefulla hälsomarkörer som kan avslöja mycket om hur kroppen mår. När man tar blodtrycket mäter man hur hög belastning kärlväggarna utsätts för vid varje hjärtslag. Detta brukar anges som över- och undertryck, exempelvis 120/80 mmHg. Denna enhet: mmHg, det vill säga millimeter kvicksilver, är ett mått för tryckmätning...

Läs vidare

Företagshälsa; hälsoundersökning för företag

1 juli 2019

Många är nyfikna på sin hälsa. Vad som händer i kroppen och om något är i förändring. Som en kostnadseffektiv hälsokontroll kan ditt företag erbjuda medarbetarna ett blodprov, som ger ny information om olika blodvärden. Syftet är att få bekräftat att allt är bra, eller att svart på vitt få...

Läs vidare
Frisk mat Generation Pep

Frisk Mat & Generation Pep, Almedalen 2019

30 juni 2019

Medisera stöttar den ideella föreningen Frisk Mat i Almedalen 2019. Frisk Mat arrangerar ett rundabordssamtal tillsammans med Generation Pep på temat barn/ungdomar och matvanor. Frisk mat Den offentligt finansierade maten kostar nära 8 miljarder per år och serveras på förskolor och skolor, sjukhus och äldreboenden. Frågan är angelägen och viktig....

Läs vidare
sömnsvårigheter

Sömnsvårigheter 

27 juni 2019

Sömnstörningar eller sömnsvårigheter är vanligt. Ungefär var tredje person har svårt att sova då och då och upp emot var tionde vuxen har svårare sömnbesvär. Vad är sömnlöshet? Sömnlöshet som också kallas insomni är den vanligaste typen av sömnstörning och innebär att man har svårt att somna, att man vaknar...

Läs vidare
Unga och hjärt-kärlsjukdom

Fetma & psykisk ohälsa i ungdomen: risken för framtida tidig hjärtsjukdom

14 juni 2019

Medisera stipendiet 2019 har delats ut till Josefina Robertson som är ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg samt doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet. Projektet genomförs tillsammans med och genom stöd av handledare: Maria Åberg, Docent, Leg. läkare; Annika Rosengren, Professor, Leg. läkare; samt Linus Schiöler, Filosofie...

Läs vidare
vegan och blodprov

Veganism och blodvärden

28 maj 2019

Veganism är ett speciellt sätt att förhålla sig till kost. Det handlar om att avstå från de animaliska produkterna. Här ingår flera typer av råvaror, bland annat kött, fisk och fågel samt ägg, honung, mjölkbaserade produkter och även olika typer av tillsatser. Många fördelar, men även brister Din kropp är en...

Läs vidare
hälsokontroller räddar liv

Hälsoundersökningar räddar liv & bidrar till forskningen

14 maj 2019

I Västerbotten var det många som dog av hjärt-kärlsjukdomar på 1970 och 1980 talen. Landstingspolitikerna beslöt därför att erbjuda hälsoundersökningar till alla i förebyggande syfte. Länet utgick från en överdödlighet (jämfört med riket i sin helhet) vid starten av projektet och denna har minskat och till och med sjunkit under...

Läs vidare
prediabetes

Vad är prediabetes?

18 april 2019

Prediabetes innebär ett tillstånd där man har lätt förhöjda glukosvärden (blodsockervärden) som i sin tur innebär en ökad risk för att utveckla typ 2-diabetes. Definitionen av prediabetes är förhöjt glukosvärde efter fasta i blodplasma (6,1–6,9 mmol/l) och/eller nedsatt tolerans för glukos (venöst 2-timmarsvärde 7,8–11,0 mmol/l). HbA1c är en annan blodmarkör...

Läs vidare
stockholm3

Vad är Stockholm3-testet?

4 april 2019

Stockholm3 testet är en kontroll för att bedöma risken för en allvarlig, behandlingskrävande prostatacancer. Det är ett blodtest som i bedömningen sammanför och analyserar informationen från halterna av fem proteiner samt drygt 100 genförändringar i arvsmassan ihop med kliniska data. I samarbete med Thermo Fisher Scientific i Uppsala har biochip...

Läs vidare
Blodprov njurar

Varför är det så viktigt med mer resurser till njurforskningen?

14 mars 2019

I samband med Världsnjurdagen den 14 mars intervjuade Medisera Håkan Hedman som är ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden samt ordförande i Njurförbundet. Njurfonden har sedan starten 2013/2014 delat ut närmare 14 miljoner kronor till njurforskningen, men mer pengar behövs. Håkan Hedman menar att kronisk njursjukdom och njursvikt är en dold folksjukdom och...

Läs vidare
Hjarnan och blodanalys

Nya biomarkörer för ALS och havandeskapsförgiftning

1 mars 2019

Här kan du läsa om Hjärnfondens stipendiater 2019 och om deras forskning för att finna biomarkörer i blodet för dessa sjukdomar. Forskning om ALS Caroline Ingre forskar om ALS på Karolinska Institutet och forskargruppens målsättning är att hitta metoder för tidig och mer precis diagnostik för att kunna förebygga/fördröja sjukdomsdebut....

Läs vidare
Huvudvark

Huvudvärk

21 februari 2019

Huvudvärk är smärta i, runt och ovanpå huvud och övre nackparti, är vanligt förekommande och kan uppstå snabbt eller komma krypandes över tid. Huvudvärken kan uppstå i en eller båda sidorna av huvudet eller vara isolerad till ett specifikt ställe. Huvudvärken kan förekomma i olika former och vara molande, skarp...

Läs vidare
Hjärtsvikt blodanalys

Hjärtsvikt och blodanalysen NT-proBNP

14 februari 2019

Vad är hjärtsvikt? Hjärtat är en muskel som pumpar runt blodet i vår kropp men när man drabbas av hjärtsvikt får kroppen inte tillräckligt med blod därför att hjärtat inte orkar och cellerna i kroppen får närings- och syrebrist. Man räknar med att ca en kvarts miljon människor i Sverige...

Läs vidare

Beröring & sociala relationer: om det läkande må-bra hormonet oxytocin

24 januari 2019

I slutet av januari är det mörkt i Sverige och många känner sig trötta, orkeslösa och nedstämda. Här följer en artikel om hormonet oxytocin, dess funktion i våra kroppar samt kort om forskningen inom området; den möjliga kopplingen till cancer och behandlingar mot depression och ångest. Vad är oxytocin? Oxytocin...

Läs vidare
orsaker till trötthet blodprov

Känner du dig alltid trött? Orsaker till extrem trötthet.

15 januari 2019

I denna artikel kan du läsa om nio vanliga orsaker till extrem/onormal trötthet. Vanliga orsaker till trötthet Vanliga orsaker till upplevd trötthet är för lite sömn eller att sömnen inte har varit kvalitativ. Stress, oro och/eller depression är vanliga orsaker till sömnproblem. Att vara trött ibland hör till det normala,...

Läs vidare
Medisera stödjer forskningen hjärt-kärlsjukdomar

God Jul och Gott nytt År önskar Medisera!

19 december 2018

I år skänker vi julklappen till Hjärt-Lungfonden och bidrar till livsviktig forskning. Genom att skänka en gåva till Hjärt-Lungfonden bidrar vi till att forskarna kan nå nya genombrott så att fler människor kan fortsätta att fira jul tillsammans med sina nära och kära. Hoppas att du uppskattar vårt val av julklapp...

Läs vidare
blodanalys alkohol

Funderar du över om du dricker för mycket? Om alkohol och blodanalysen PEth.

5 december 2018

Att vara beroende av alkohol är vanligt, alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige. Nästan 80% av alla vuxna i landet har druckit alkohol den senaste månaden. Dryckesvanor och risken att bli beroende har att göra med flera olika saker; din omgivning, ärftlighet samt hur du mår. Det finns inget exakt...

Läs vidare
Normala blodvärden män och kvinnor

Normala blodvärden; vad är det och hur kan jag ta reda på om mina blodvärden är normala?

26 november 2018

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Vad är normalt blodvärde för kvinnor? Blodvärdet mäts ofta i gram per liter och för kvinnor ligger normalvärdet på cirka 120-150 g/l. Låga...

Läs vidare
diabetes

Världsdiabetesdagen 2018

14 november 2018

Idag, den 14 november, uppmärksammas diabetes. Detta är en dag instiftad av FN för att sprida information och lyfta frågan om de miljoner människor runt om i världen som antingen redan har, eller riskerar att få, diabetes. Bakgrund Dagen startades av IDF (International Diabetes Federation) och WHO 1991 och redan...

Läs vidare
medisera stipendiet

Medisera stipendiet 2019

9 november 2018

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige! 2019 års stipendie kommer att delas ut till Josefina Robertson som är doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer här. Detta innebär att vi ej tar emot fler ansökningar för 2019....

Läs vidare
Allergi blodanalys blodprov diagnos

Allergitest via blodprov – om blodanalys & diagnosticering

6 november 2018

Allergidiagnostik är ett komplext område. Det finns olika blodmarkörer och tillvägagångssätt avseende att analysera blod för att se om man finns i riskzonen för allergi/har allergi. En allergiutredning inom vården för att få en diagnos kan vara svår att få tillstånd och ta lång tid. Alla landsting har inte specialister...

Läs vidare
organdonation

Kan du tänka dig att bli donator? Ta ställning och rädda liv!

10 oktober 2018

Frågan om organdonation kan verka avlägsen i vardagen men kan rädda en annan människas liv och bidra till förbättrad livskvalitet. Medisera sponsrar Njurförbundet under donationsveckan för att stödja arbetet med att upplysa och uppmuntra människor att ta ställning och registrera sig. Om organ- och vävnadsdonation Det är många människor som...

Läs vidare
International HeartDay 2018

Internationella hjärtdagen 2018

29 september 2018

Idag, den 29 september, uppmärksammas World Heart Day runt om i hela världen. Denna dag har instiftats av World Heart Federation (WHF) som har officiella relationer med WHO (World Health Organization inom FN). WHF har funnits i 40 år och driver frågan om upplysning och global samverkan gällande kardiovaskulära sjukdomar....

Läs vidare
Stöd forskningen Hjärt-Kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar: ett globalt problem

19 september 2018

WHO (World Health Organization) skriver på sin hemsida att cirka 17 miljoner människor dör varje år i hjärt-kärlsjukdomar världen över. Forskningen visar en tydlig koppling till överkonsumtion av mat innehållande mättade fetter och transfetter. De skriver vidare att människor i hela världen bör skära ner på sin konsumtion av fet mat ...

Läs vidare
Fysisk aktivitet

Rör du på dig för lite? Du är inte den ende…

7 september 2018

Har du svårt att få tiden att räcka till? Har du ett stillasittande arbete? Pendlar du sittandes och länge till ditt arbete? I många länder har människor svårt att få till en livsstil som erbjuder fysisk aktivitet på daglig basis. Det kan vara alltifrån en stressad och pressad livsstil till...

Läs vidare
Kroppens hormonsystem

Kroppens hormonsystem

24 augusti 2018

På engelska heter det the body’s hormone system och de körtlar i kroppen som bildar hormoner kallas endokrina organ. Bilden visar kroppens endokrina system av körtlar, the endocrine system. Vad är hormoner? Man kan förstå det som att hormoner är kemiska sändebud som kan påverka celler i hela kroppen oavsett...

Läs vidare
Ge Blod - Medisera Hälsokontroll

Internationella blodgivardagen 2018

14 juni 2018

WHO, World Health Organization (inom FN:s system av organisationer) har instiftat Internationella blodgivardagen (World Blood Donor Day) som infaller varje år den 14 juni. Årets värld land är Grekland genom Hellenic National Blood Centre och firandet tar plats i Aten. Syftet med denna dag är att uppmärksamma behovet av ideella, bloddonationer,...

Läs vidare
skoldkortel blodprov

Sköldkörteltest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

25 maj 2018

Vad är sköldkörteln? Sköldkörteln, är som namnet avslöjar, en sköldformad körtel som sitter på halsens framsida, strax nedanför struphuvudet och framför luftstrupen. På engelska heter sköldkörtel ” thyroid gland”. Ordet härstammar från grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad och detta är noterat i västerländsk litteratur första gången 1693. Läs mer om...

Läs vidare
Världshälsodagen 2018

Världshälsodagen 2018

7 april 2018

WHO, World Health Organization (inom FN´s system av organisationer) har instiftat Världshälsodagen som infaller varje år den 7 april. Tema 2018 I år är temat ”universal health coverage, everyone, everywhere” dvs. att alla människor skall ha tillgång till hälso- och sjukvård om de blir sjuka samt vid förlossningar. Hälsa –...

Läs vidare
Hälsokontroll via blodprov – vad kan det ge mig?

Hälsokontroll via blodprov – vad kan det ge mig?

12 mars 2018

En hälsokontroll via blodprov ger dig en beskrivning av dina blodvärden i jämförelse med referensvärdet kommenterat av Legitimerad läkare. Referensvärdet är det intervall som anses vara “normalt” i en population av människor. Detta innebär att även om ditt värde avviker något från referensvärdet så kan det vara normalt just för...

Läs vidare
Allergitest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

Allergitest via blodprov – vad innebär det och vad kan det ge mig?

2 mars 2018

Vad är allergi? Man är allergisk om immunförsvaret reagerar mot ett ämne (allergen) och bildar antikroppar mot just det ämnet. Det vanligaste är att kroppen bildar immunoglobulin-antikroppar (IgE) och dessa går att analysera genom ett blodprov. Olika typer av tester På nätet kan man hitta många olika typer av tester...

Läs vidare
Socialstyrelsen: Vi rekommenderar inte allmän screening med PSA-blodprov för upptäckt av prostatacancer

Socialstyrelsen: Vi rekommenderar inte allmän screening med PSA-blodprov för upptäckt av prostatacancer

20 februari 2018

PSA-blodprov används idag inom sjukvården för att bedöma risken för prostatacancer, som är Sveriges vanligaste cancerform, samt för att följa utvecklingen eller effekter av behandling om man redan är drabbad. PSA-provet är omtvistat eftersom ett högt värde oftast inte beror på cancer utan kan vara en godartad förstoring, bero på...

Läs vidare
The CancerSEEK test

Ett blodprov för cancer – “The CancerSEEK test”, ett framtida test av många cancerformer?

20 januari 2018

BBC Hälsa rapporterar att forskare på John Hopkins University har testat en metod som kan upptäcka inte mindre än åtta vanliga former av cancer. Detta är ytterligare ett steg mot ett av de främsta målen inom medicin, att hitta ett universaltest för att så tidigt som möjligt detektera cancer. Nyskapande...

Läs vidare
Hälsokontroll eller blodtest online – varför skall man kunna beställa en hälsokontroll på nätet?

Blodtest online – varför skall man kunna beställa en blodanalys på nätet?

13 oktober 2017

Jag har personlig erfarenhet av att ha blivit nekad att göra en hälsokontroll via blodprov hos en läkare på vårdcentralen som inte ansåg att det skulle hjälpa. Bakgrunden var att jag hade haft huvudvärksproblematik under många år och testat det mesta; terminalglasögon, bettskena på natten, datortomografi, massage, kiropraktik osv. När...

Läs vidare
Halsoanalys

Hälsoanalys – 15 saker som påverkas av träning och fysisk aktivitet

15 april 2017

Träning är bra för dig, men det vet du redan. Känner du till att många hälsoanalyser visar att fysisk träning nyskapar hjärnceller, mildrar psykiska sjukdomssymptom och minskar risken för att dö i förtid? Hur du påverkas beror självklart på hur du rör dig eller tränar. Om du t.ex. konditionstränar påverkas...

Läs vidare