Womnis stora hormontest

Womnis stora hormontest är för dig som vill undersöka fem hormoner som kan påverka ditt mående. Följande ingår:

  • 5 st analyser inkl. testosteron, prolaktin, progesteron, FSH och östradiol.
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Blodprovet skall tas dag 3-5 i din menscykel. Har du ingen mens längre spelar dagen du tar blodprovet ingen roll.

Prolaktin: För att undvika icke representativa falskt förhöjda nivåer bör provet tas på förmiddagen tidigast 3-4 timmar efter uppvaknandet och helst efter ca 20 minuters vila. Kom därför i god tid till provtagningen så du hinner vila innan. Provet bör inte tas inom två timmar efter måltid, eller i samband med stress, eller efter fysisk ansträngning.

Varför beställa Womnis stora hormontest?

Womni är en vårdgivare som i samarbete med Medisera har satt samman denna blodpanel. Det kan vara så att du redan är patient hos Womni och att du blivit rekommenderad att ta dessa blodprover eller att du är intresserad av att veta ditt blodvärde på dessa markörer ändå.

Följande blodmarkörer ingår i Womnis stora hormontest

Analysgrupp Analys
Hormon

Testosteron

Prolaktin

Progesteron

FSH

Östradiol

Frågor & svar – Womnis stora hormontest

Vad är FSH?

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. Det går inte att tolka provresultatet exakt men som en riktlinje ligger FSH lägre när du har en normal menstruationscykel i fertil ålder och ligger högre efter menopaus. Denna FSH stegring beror på äggstockarnas sviktande funktion och att det med tiden krävs mer och mer FSH för att stimulera äggstockarna till ägglossning. Efter menopausen ligger FSH högt eftersom äggstockarna inte svarar längre. Då har man oftast också ett lågt östradiol.

Vad är Östrogen – Östradiol?

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol. Östradiol undersöks för att bedöma om en kvinna är i förklimakteriet eller klimakteriet, oftast tillsammans med FSH-tester. Många medelålders kvinnor lider av klimakteriesymptom och kan bland annat uppleva problem med humöret eller lida av värmevallningar. Kvinnor som är i klimakteriet och tar östrogen kan utföra en östradiolanalys för att följa behandlingen. Analysen kan även utföras vid misstanke av förhöjt eller för lågt värde av östrogen i kroppen.

Bra att veta

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade besök hos Womni, gärna 7-10 dagar innan. Du behöver ha mobilt BankID för att kunna ta del av dina provresultat hos Medisera. Du behöver inte skicka ditt resultat till Womni. Du behöver däremot ge Womni samtycke till att ta del av dina provresultat digitalt, då de är en annan vårdgivare.

Provtagningsanvisning: prolaktin

För att undvika icke representativa falskt förhöjda nivåer bör provet tas på förmiddagen tidigast 3-4 timmar efter uppvaknandet och helst efter ca 20 minuters vila. Kom därför i god tid till provtagningen så du hinner vila innan. Provet bör inte tas inom två timmar efter måltid, eller i samband med stress, eller efter fysisk ansträngning.

Provtagningsanvisning: testosteron

Om du är kvinna behöver du inte fasta innan provet och det spelar ingen roll när på dygnet du tar ditt prov. Om du inte tar någon testosteronsubstitution/gel kan du ta blodprovet när som helst under dagen och när som helst i menscykeln. Om du står på behandling är det viktigt att du göra uppehåll i 3-5 dagar innan du tar blodprovet, detta behöver du dock stämma av med din läkare innan. Medisera kan inte ge några rekommendationer gällande att upphöra med behandling inför blodprov.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel, varav dag 3 är den optimala provtagningsdagen. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Om du inte längre har menstruation

Om du inte längre har mens spelar dagen då du tar blodprov ingen roll.

Sammanfattning, provtagningsanvisning

Om du har mens bör provet tas dag 2-5 i din cykel. Om du ej menstruerar spelar dagen ingen roll. Tillför du hormoner på något sätt behöver du stämma av med din läkare hur du skall göra inför blodprovet, Medisera kan inte ge medicinska rekommendationer. Du bör ha varit vaken 3-4 timmar innan du tar blodprovet och vila på stället minst 20 minuter innan provtagning. Det bör ha gått minst 2 timmar sedan måltid, stress eller fysisk ansträngning.

Referensvärdet varierar med din cykel

Gällande östradiol, FSH och progesteron varierar referensintervallet i din menstruationscykel.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes  kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Resultatet från blodprover är en del i att ta ställning i frågan om man behöver hormon behandling. Gällande detta behövs en heltäckande bedömning av läkare och detta kan Medisera inte hjälpa dig med. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring. Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med Womnis läkare.

Beställ Womnis stora hormontest - 990 kr

Så fungerar Min Journal