ALP (alkalisk fosfatas)

Denna analys mäter ALP i blodet. Följande ingår:

  • 1 analys av ALP (alkalisk fosfatas)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är ALP?

Alkalisk fosfatas är ett enzym kopplat till leverfunktion och skelettet. Ett enzym är ett protein som inverkar på kemiska reaktioner, det vill säga får dem att gå snabbare eller långsammare. Detta enzym hjälper till att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler i kroppen.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att utreda leverfunktion, problem med gallan eller skelettsjukdomar.

Följande ingår i ALP testet

Analysgrupp Analys
Leverfunktion

ALP (alkalisk fosfatas)

Frågor och svar om ALP

Vad innebär ett högt värde av ALP?

Kraftigt förhöjda värden av ALP kan vara tecken på stopp i gallgångarna eller vissa tarm- och skelettsjukdomar. Ett förhöjt värde kan även vara ett tecken på ökad produktion av osteoblaster, en typ av benceller, som fyller en funktion bentäthet och för uppbyggnaden av ben i kroppen. I slutet av graviditet kan förhöjda värden detekteras. Vissa läkemedel kan stegra värdet av ALP i blodet.

Vad innebär ett lågt värde av ALP?

Ett lågt värde av ALP är i de allra flesta fall normalt. Det kan dock tyda på problem med ämnesomsättning och skelett.

Beställ ALP - 175 kr

Så fungerar Min Journal