Vilka blodprov visar värden för hjärtat?

Kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är exempel på markörer som undersöks vid ett blodprov där värdena är fokuserade på hjärtats och blodkärlens funktion.

De vanligaste blodproven som undersöker kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är Hälsokontroll stor som kostar 1390 sek och innehåller 35 blodmarkörer och Hjärt & Kärltestet som kostar 590 sek och innehåller 15 st blodmarkörer.

Blodmarkören P-NT-pro-BNP används för diagnostik av hjärtsvikt och prognosbedömning/riskstratifiering av hjärtskada samt används för monitorering av terapieffekt. P-NT-pro-BNP finns inte med i Mediseras ordinarie utbud av blodprov, men kan efter dialog med oss beroende på omständigheter beställas som ett specialprov.

Fördelar med hjärt- och kärltest

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall i Sverige. Av den anledningen läggs stora summor på forskning och proaktiva åtgärder inom området. Blodprover kan indikera att personer är i riskzonen för att få vissa hjärt- och kärlsjukdomar.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.