Mät blodtryck

Blodtrycksmätning är för dig som vill undersöka om du har högt, lågt eller normalt blodtryck. Att mäta blodtrycket är en enkel åtgärd för att följa upp om din blodtrycksbehandling och/eller om dina livsstilsförändringar ger den effekt du vill ha. Följande ingår:

  • Blodtrycksmätning utförs av medicinskt utbildad personal på något av Unilabs provtagningsställen (kan ej erbjudas i Malmö och Kristianstad)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normalt eller avvikande blodtryck
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Över- och undertryck

När man mäter blodtrycket undersöker man hur hög belastning kärlväggarna utsätts för vid varje hjärtslag. Detta brukar anges som över- och undertryck, exempelvis 120/80 mmHg. Denna enhet: mmHg, det vill säga millimeter kvicksilver, är ett mått för tryckmätning och används mest inom sjukvården. Enhetens namn kommer ursprungligen av hur många millimeter kvicksilvret i en barometer sjönk respektive steg när lufttrycket förändrades. Det övre, systoliska trycket är en viktig faktor när man bedömer risken för kardiovaskulära sjukdomar.

Högt blodtryck – hypertoni

Blodtrycket bör ligga mellan 100-140/60-90 mmHg. Överstigande värden räknas som hypertoni, högt blodtryck. I de flesta fall går det inte att fastställa någon direkt orsak till hypertoni. Ofta handlar det om en kombination av livsstilsbetingade, ärftliga och medicinska faktorer. Övervikt, ålder, dålig kondition, stress, rökning, högt salt-, koffein- och alkoholintag kan vara bidragande orsaker, liksom diabetes och underliggande njursjukdomar. P-piller, vissa hormonbehandlingar, antiinflammatoriska preparat (NSAID) och andra läkemedel kan också ha blodtryckshöjande effekt.

Ungefär en fjärdedel av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck.

Symtom vid förhöjt blodtryck

De vanligaste symtomen vid förhöjt blodtryck är huvudvärk och trötthet. Dessa blir mer påtagliga vid kraftig hypertoni och kan i svårare fall åtföljas av illamående och andnöd. Högt blodtryck kan med tiden försvaga kärlen och orsaka bestående skador på organen, vilket kan leda till allvarliga komplikationer. Högt blodtryck leder till att risken för framför allt hjärt-kärlsjukdomar som t.ex. stroke och hjärtinfarkt ökar. Högt blodtryck innebär också ökad risk för hjärtsvikt, njursjukdom, demens och försämrad blodcirkulation i benen.

Lågt blodtryck – hypotoni

Lågt blodtryck, som kallas för hypotension eller hypotoni, är oftast ofarlig. Lågt blodtryck har du som vuxen om ditt blodtryck är under 90/60 samt om du känner av symtom. Om blodtrycket ligger strax under 90/60 och du inte har några symtom anses det inte vara lågt. Ett lågt blodtryck kräver sällan någon behandling, men kan innebära att du lättare får blodtrycksfall.

Symtom vid lågt blodtryck

Ett blodtrycksfall minskar blodtillförseln till hjärnan tillfälligt och det är då vanligt att man känner sig svimfärdig, yr, svar och eller kallsvettig. När kroppen försöker öka blodtrycket kan det visa sig genom att du får hjärtklappning.

Vad skall jag tänka på inför blodtrycksmätningen?

Det är viktigt att du inte känner dig stressad och att du undviker att anstränga dig fysiskt innan mätningen. Ta dig tid att vila på stället innan mätningen görs, annars finns det risk att resultatet av blodtrycksmätningen blir missvisande. Du kan läsa mer här.

Undvik sådant som riskerar att höja ditt blodtryck innan mätningen:

  • Undvik kaffe, te eller dryck/tabletter innehållande koffein
  • Undvik tobak
  • Undvik kraftig fysisk aktivitet före mätningen
  • Vila minst 5-10 minuter på stället före mätningen

Följande ingår vid blodtrycksmätning:

Analysgrupp Analys
Blodtryck

Blodtrycksmätning

Frågor och svar om blodtrycksmätning

Om provet

För vem passar en blodtrycksmätning?

Om du vill undersöka ditt blodtryck och om det är hälsosamt eller ej passar det att göra en blodtrycksmätning. Om du har lågt blodtryck kan det innebära större sannolikhet att få blodtrycksfall, medan högt blodtryck kan leda till sjukdomar och allvarliga tillstånd.

Vad är orsaken till högt eller lågt blodtryck?

Det finns olika anledningar till varför man har högt eller lågt blodtryck. Högt blodtryck kan handla om livsstilsval, ärftliga och medicinska faktorer. Lågt blodtryck är ofta åldersrelaterat, men kan även kopplas till hjärtsjukdomar eller nedsatt utsöndring av det viktiga hormonet kortisol.

Hur lång tid tar blodtrycksmätningen?

Själva blodtrycksmätningen brukar endast ta några minuter att utföra, dock kan besöket ta längre tid beroende på när på dagen du kommer till provtagningen och om det är kö eller ej. Det är medicinsk utbildad personal som utför blodtrycksmätningen.

Om provtagningen

Kan provtagning för blodtrycksmätning räknas som friskvårdsbidrag?

Nej, däremot kan många företagare ge sina anställda möjlighet att utföra en hälsokontroll inkl. blodtryck som en del i friskvårdsarbetet.

Går det att ändra provtagningsställe efter beställning?

Kontakta oss på info@medisera.se om du vill byta provtagningsställe.

Hur länge är en remiss hos Medisera giltig?

Remissen skickas digitalt till det provtagningsställe du valt direkt efter din beställning på medisera.se. Därefter är remissen giltig i 3 månader.

Om resultatet

Vad händer om jag har avvikande värden?

När du utfört din blodtrycksmätning kommer en läkare analysera ditt resultat och kommentera det. Om du har ett gravt avvikande värde kommer läkaren kontakta dig via telefon.

Kan jag se tidigare provresultat och jämföra över tid?

Ja, alla dina provresultat finns kvar i inloggat läge i “Min Journal” via Medisera.se.

Hur presenteras resultaten vid högt eller lågt blodtryck?

Dina provresultat redovisas på ett visuellt sätt som visar ditt värde i jämförelse med ett normalt referensvärde. Du kan se mer om detta i videon “Så fungerar Min Journal” nedan.

Beställ Blodtryck - 390 kr

Så fungerar Min Journal