Urea prov

Urea provet är för dig som vill undersöka nivåer av Urea i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av Urea
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är Urea?

Urea kommer från grekiskans “ouron”, det vill säga urin, och är detsamma som karbamid eller urinämne. Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi får i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln. Därefter utsöndras urea från kroppen genom njurarna och urinen. Urea finns naturligt i urinen hos alla däggdjur.

Varför behövs analysen av Urea?

Analysen används även för att få en uppfattning om njurarnas funktion, vår omsättning av proteiner och aminosyror samt vid utvärdering av vatten/vätskebalans. Referensintervallet innefattar de allra flesta av en frisk försöksgrupp. En mindre del friska individer hamnar utanför referensintervallet utan att det är kopplat till sjukdom. Detta kallas för en normalvariant och beror på individuella variationer.

Följande ingår i Urea provet:

Analysgrupp Analys
Njurfunktion

Urea

Frågor och svar om Urea

Vad innebär ett högt värde av Urea?

Höga värden av urea i blodet kan ses vid minskad urinproduktion, nedsatt glomerulär filtration, vid intag av vissa läkemedel som är skadliga för njurarna, ökat proteinintag genom proteinrik föda, och ökad proteinnedbrytning vid tarmblödning, feber, trauma eller sängläge som varat under en längre period.

Vad innebär ett lågt värde av Urea?

Låga värden kan ses vid urinproduktion som är högre än normalt samt vid sjukdom i njurarna. Lågt värde ses också vid lågt proteinintag samt vid sviktande funktion av levern.

Beställ Urea prov - 295 kr

Så fungerar Min Journal