Blodstatus och Blodkoaguleringstest

Denna hälsokontroll kartlägger och analyserar din blodstatus och blodets förmåga att koagulera. Detta är markörer som är relevanta att analysera inför en operation och kan efterfrågas från den mottagande kliniken då de behöver informationen inför ingreppet. Följande ingår i Blodstatus och Blodkoaguleringstestet:

  • 12 olika blodanalyser avseende blodstatus, lever & galla-funktion samt blodets koaguleringsförmåga
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Blodanalys genomförd av Karolinska Universitetslaboratoriet eller Unilabs
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

OBS! Går ej att beställa i Linköping, Norrköping, Malmö och Umeå på grund av att leveranstiden till laboratoriet är för lång och analysen därför ej kan utföras inom de 4 timmar som krävs för ett resultat.

Varför ska du beställa Blodstatus och Blodkoaguleringstestet?

Denna kontroll beställer du om den klinik som skall genomföra ingreppet kräver dessa blodanalyser inför operationen eller om du av annan anledning vill analysera dessa värden exempelvis bilirubin. Du får dina blodvärden förknippade med till exempel: anemi (blodbrist), funktion gällande lever och galla samt en bild av hur väl ditt blod koagulerar.

Operation utomlands

Här finns information som kan vara bra att ta del av gällande: operation utomlands.

Bra att veta

Vi rekommenderar dig att ta ditt blodprov minst 12 vardagar innan du behöver ha ditt testresultat. Du behöver ha Bank-ID för att kunna ta del av dina provresultat. Blodproverna behöver inte tas innan kl. 10:00, däremot är det bra om du kan ta dem så tidigt på dagen som möjligt, då det är fördelaktigt om proverna kommer med samma dags transport till laboratoriet om transport krävs. Du kan ej ta dem dag innan röd dag och helst ej på en fredag pga. risken att de ej hinner till laboratoriet i tid.

Hur går det till?

Du beställer Blodstatus och Blodkoaguleringstestet på Mediseras hemsida. Du väljer ett provtagningsställe nära dig och går och tar ditt blodprov enligt de instruktioner du får vid beställning. Vi rekommenderar att du tar ditt blodprov minst 12 vardagar innan du behöver ha ditt resultat. När blodanalys och läkarkommentar är klara får du ett meddelande och kan då logga in i min journal för att ta del av resultatet.

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Bilirubin

Koaguleringsfunktion

PK (INR) Protrombinkomplex

APTT/ APT-tid

Blodstatus och Blodkoaguleringstest

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på valt provtagningsställe nära dig drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom fyra till tio bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

När behöver jag analysera dessa blodvärden?

Inför en operation kan kliniken kräva denna blodanalys.

Hur förbereder jag mig inför provtagningen?

När du beställer får du mer information om vad du skall tänka på inför provtagningen.  Blodprovet skall t.ex. tas fastande på förmiddagen helst innan klockan 10.00 förutsatt normal dygnsrytm. Här hittar du mer information om blodprovstagningen.

Hur presenteras resultaten vid för höga eller låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för respektive blodmarkör i Blodstatus och Blodkoaguleringstestet på ett visuellt tilltalande sätt som tydligt visar om dina värden är höga, låga eller normala i relation till fastställda referensvärden. Se videon “Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Blodstatus och Blodkoaguleringstest - 1495 kr

Så fungerar Min Journal