Upgrits Stora Hälsotest

Upgrits Stora Hälsotest är ett av marknadens mest omfattande testpaket för dig som vill optimera din hälsa. Upgrit har skräddarsytt testpaketets innehåll och valt ut de markörer som är viktiga att mäta för att du ska kunna ta kontroll över din hälsa, för att effektivt förebygga framtida sjukdomar och för att kartlägga din näringsstatus. Följande ingår i Upgrits Stora Hälsotest:

  • 39 st analyser som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, stressrelaterad ohälsa, bristande njur- och/eller leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, metyleringsdysfunktion, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer och inflammation.
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller Aleris drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning
Analysgrupp Analys
Stress

Kortisol

Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

C-peptid

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - Totalt

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Vitaminer

Kobalamin - B12

D-vitamin (25OHD)

Mineraler

Järn

Magnesium

Ferritin

Zink

Folat (bara för kvinnor)

Aminosyra

Homocystein

Sköldkörtelrubbning

TSH

T4

T3 (bara för kvinnor)

Prostata/testosteron

PSA (bara för män)

Testosteron (bara för män)

Inflammation

CRP

Beställ Upgrits Stora Hälsotest - 2700 kr

Så fungerar Min Journal