stress

Så påverkar stress din hälsa

4 augusti 2023

Stress är en oundviklig del av livet och kan vara både bra och dåligt för hälsan. Binjurarna spelar en central roll i kroppens stressrespons och producerar en mängd olika hormoner, bland annat kortisol. Lär dig mer om hur stress påverkar din kropp, samt hur binjurar och kortisol inverkar på kroppens stressbalans.

Positiv stress

I små doser kan stress vara positivt genom att ge kroppen energi och fokus inför utmaningar. Det kan öka vår prestation och hjälpa oss att möta deadlines. Stress kan också fungera som en varningssignal och hjälpa kroppen att agera snabbt i farliga situationer.

Negativ stress

För mycket eller långvarig stress kan vara skadligt för både den fysiska och mentala hälsan. Genom motion, avkopplingstekniker, tid för återhämtning och socialt stöd kan man tackla den stress som upplevs övermäktig.

Långvarig och intensiv stress kan leda till:

  • Fysiska hälsoproblem: Långvarig stress kan leda till problem som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, sömnstörningar och försvagat immunsystem.
  • Psykologiska konsekvenser: Överdriven stress kan bidra till ångest, depression, irritabilitet och nedstämdhet.
  • Kognitiva svårigheter: Stress kan påverka förmågan att fokusera, koncentrera sig och fatta beslut.
  • Påverkan på relationer: Stress kan påverka relationer negativt genom att öka risken för konflikter och minskad kommunikation.
  • Minskad livskvalitet: För mycket stress kan minska livskvalitén och göra det svårt att njuta av vardagen.
  • Risk för utbrändhet: Kronisk stress kan leda till utbrändhet, vilket kan påverka arbetsprestation och välmående negativt.

Binjurar och stress

Binjurarna spelar en viktig roll i stressresponsen genom att producera stresshormoner, främst kortisol och adrenalin. När vi upplever stress reagerar hjärnan genom att skicka signaler till hypofysen, vilket i sin tur utlöser frisättningen av adrenokortikotropt hormon (ACTH). ACTH stimulerar binjurarna att frigöra kortisol och adrenalin i blodet. När stressen avtar, minskar produktionen av dessa hormoner, och kroppen återgår till sin normala balans. Dock kan långvarig och överdriven stress leda till negativa hälsoeffekter på grund av konstant hög exponering av dessa hormoner.

DHEAS

DHEAS är ett hormon som produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner och har en läkande funktion i kroppen. Både för höga och för låga värden kan vara ohälsosamt. Höga värden kan bero på sjukdom i binjurebarken, medan en minskad DHEAS-nivå ofta beror på ålder, men kan även vara ett tecken på sjukdom eller nedsatt binjurefunktion.

Vad är kortisol?

Kortisol är ett av de hormon som produceras av binjurarna. Det är en viktig del av kroppens stressrespons och är involverat i att reglera blodsockernivåer, metaboliska processer, immunfunktion och inflammation. Kortisol hjälper också kroppen att hantera stress genom att öka blodsockernivåerna, vilket ger extra energi till musklerna och hjärnan i situationer som kräver snabb handling.

Blodprov och stress

Det finns några blodprov som kan tas för att undersöka hur stress påverkar kroppen. Exempelvis kan du testa dina kortisolnivåer samt binjurefunktionen (DHEAS) via Medisera. Det är viktigt att komma ihåg att stress är en komplex reaktion och att enstaka blodprov kan ge en indikation på kroppens stressnivåer. Om du misstänker att du lider av stressrelaterade problem, bör du kontakta en läkare för att få en noggrann utvärdering och råd om lämplig behandling.

Läs om och beställ Binjurefunktionstestet här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.