Allergitest mjölk (ko)

Allergitest för komjölk är för dig som vill veta om du är allergisk mot mjölk från ko. Följande ingår:

 • 1 st allergitest för komjölk
 • Blodprovstagning på Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad innebär allergi?

Det är vanligt att personer överreagerar mot ämnen som är främmande för immunförsvaret. När vi kommer i kontakt med sådana ämnen kan de framkalla olika symtom. Dessa främmande ämnen som orsakar den allergiska reaktionen kallas för allergener. När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Allergi mot komjölk

Komjölksallergi innebär att kroppen reagerar negativt på ämnen som finns i komjölk. Det är den vanligaste formen av matallergi hos barn under tre års ålder. Ofta växer barnet ur allergin innan skolåldern, men det kan ibland kvarstå i vuxen ålder. Huvudbehandlingen innebär att undvika livsmedel som innehåller komjölk.

Olika former av komjölksallergi

Det finns olika varianter av komjölksallergi. Vid en av dessa former uppträder symtomen vanligtvis snabbt, medan de vid den andra formen kan dröja längre.

Komjölksallergi med snabba symtom

Den så kallade IgE-medierade komjölksallergin innebär att kroppen bildar allergiantikroppar mot proteiner i komjölk. Vid denna typ av komjölksallergi uppträder symtomen oftast inom en timme och kan vara ganska kraftiga. Vanliga symtom inkluderar magont, diarré, kräkningar och hudutslag.

Komjölksallergi med försenad reaktion

Den andra typen av komjölksallergi, kallad icke-IgE-medierad allergi, har varierande tidsram för när symtomen inträffar. De kan uppstå några timmar efter intag av mjölkprodukter eller till och med flera dagar senare. Vanliga symtom inkluderar magproblem och hudreaktioner.

Följande ingår i Allergitest mjölk (ko)

Analysgrupp Analys
Allergi

Komjölk IgE-antikroppar

Frågor och svar om allergi mot komjölk

Kan jag ta reda på om jag är allergisk mot mjölk från ko?

När immunsystemet exponeras för ett allergen produceras IgE-antikroppar hos allergikern som svar på exponeringen.

Om du vill ta reda på om du har IgE-antikroppar mot mjölk kan ett blodprov som mäter nivåerna av IgE-antikroppar tas. Om nivåerna av IgE-antikroppar är över ett visst referensintervall kan det indikera att du är allergisk.

Positiva IgE blodprov betyder dock inte alltid att du upplever symptom på en allergisk reaktion när du kommer i kontakt med mjölk. Andra faktorer spelar in, din känslighet, din hälsa och exponering mot allergenet. Därför är det viktigt att diskutera dina symtom och allergitestresultat med en läkare för att få en mer omfattande bedömning.

Vilka är de vanligaste symtomen på mjölkallergi?

Symtom på mjölkallergi kan variera i svårighetsgrad och kan påverka olika delar av kroppen. Vanliga symtom på mjölkallergi inkluderar:

 • Magbesvär: Buksmärta, uppblåsthet och kräkningar är vanliga symtom. Diarré kan också förekomma.
 • Hudreaktioner: Många personer med mjölkallergi upplever hudreaktioner såsom eksem, klåda eller utslag.
 • Andningsproblem: Hosta, snuva, nysningar och andningssvårigheter kan förekomma, särskilt hos personer med astma.
 • Oral allergisymtom: Detta kan inkludera svullnad i läppar, tunga eller hals, klåda i munnen eller halsen och röda, kliande ögon.
 • Anafylaktisk chock: I sällsynta fall kan mjölkallergi leda till en allvarlig och potentiellt livshotande reaktion som kallas anafylaxi. Symtom på anafylaxi kan inkludera svullnad i ansiktet, svårigheter att andas, snabb puls, lågt blodtryck, medvetslöshet och i värsta fall död. Anafylaktiska reaktioner kräver omedelbar medicinsk nödhjälp.

Det är viktigt att komma ihåg att mjölkallergi skiljer sig från laktosintolerans. Laktosintolerans innebär en oförmåga att smälta mjölksockret (laktos), medan mjölkallergi är en allergisk reaktion mot proteiner i mjölken.

Beställ Allergitest mjölk (ko) - 395 kr

Så fungerar Min Journal