Fibrinogen test

Ökad nivå av fibrinogen ses t.ex. vid vävnadsskada, operativa ingrepp och all typ av inflammation. Följande ingår i fibrinogen testet:

  • 1 st analys av fibrinogen
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är Fibrinogen?

Fibrinogen är ett protein som syntetiseras i levern och utsöndras i plasma. Fibrinogen utgör slutsteget i blodkoagulationen där lösligt fibrinogen klyvs av trombin till ett olösligt nätverk av fibrin. Proteinet är också ett sk. akutfasprotein som ökar vid inflammatoriska processer. Under graviditet ses även förhöjd nivå och också vid njurskada, t.ex. nefrotiskt syndrom.

Normala/låga fibrinogenvärden med en ökning av övriga akutfasproteiner tyder på en ökad omsättning av fibrinogenet, dvs. koagulation och/eller fibrinolys. Förvärvade bristtillstånd ses temporärt vid allvarlig blödning och vid disseminerad intravasal koagulation (DIC).

Analysgrupp Analys
Inflammation

Fibrinogen

Beställ Fibrinogen test - 290 kr

Så fungerar Min Journal