Specifika Organ

Medisera erbjuder blodprov som fokuserar på specifika organ, t.ex. hjärta/kärl, lever och njure.

Kontrollera blodvärden relaterade till viktiga organ

Att kontrollera hälsan är något som borde vara en naturlig del av livet, hälsan är det viktigaste vi har. Det borde vara lika naturligt som att besiktiga bilen när den uppnått en viss ålder.

Med en god hälsa klarar vi av många av de vardagliga strapatser och utmaningar som livet ger oss. Människokroppen är funktionell, smart och förändringsbar åt båda håll och det är lätt att fastna i mindre bra vanor som en för hög stressnivå, dålig kosthållning och ett stillasittande arbetsliv.

Livsstilssjukdomar

Många av våra livsstilssjukdomar är behandlingsbara med kostomläggning, ökad motion och rörlighet, inte bara för midjemåttet utan även för kroppen som helhet.

Med en hälsokontroll via blodprov får du en bra bas att stå på. De analyserade värdena ger dig riktlinjer till förändring om detta krävs, samt att du blir medveten om din nuvarande status.

Undersök om du är i riskzonen för hjärt- kärlsjukdom

Medisera erbjuder ett hjärt-kärltest i samarbete med Hjärt- Lungfonden för dig som vill förstå om du har värden som indikerar att du är i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar. Denna hälsokontroll via blodprov innehåller 15 st blodmarkörer för analys av blodsocker/diabetes, blodfetter och blodstatus.

Undersök leverfunktion

Medisera erbjuder också ett blodprov för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till levern och din leverfunktion. Denna hälsokontroll via blodprov innehåller analys av 3 st blodmarkörer; alaninaminotransferas (ALAT), aspartataminotransferas (ASAT) och gamma-glutamyl transferase (GGT).

Undersök njurfunktion

Utöver hjärt-kärl och levertestet erbjuder vi också ett blodprov för dig som vill undersöka blodvärden relaterade till njuren och njurfunktionen. Denna hälsokontroll via blodprov innehåller analys av 6 st blodmarkörer inkl. albumin, natrium, kalium, kalcium, kreatinin och cystatin c.

Undersök binjurefunktion

Binjurefunktionstestet är för dig som vill undersöka om binjurarna påverkar din livskvalitet och innehåller test och analys av 1 blodmarkör; dehydroepiandrosteron (DHEA).

Varför kontrollera hälsan via blodprov?

En blodanalys ger dig förutsättningar för att kunna förebygga dåliga blodvärden genom att du blir medveten om ditt nuläge jämfört med referensvärden. Med en hälsokontroll via blodprov får du ytterligare ett verktyg som också kan ge dig bra möjligheter att mäta förändring över tid.

Hur går hälsokontrollen till?

Du väljer hälsokontroll och provtagningsställe online på mediera.se och får via e-post information om förberedelser, provtagning och tillvägagångssätt. Blodprovet, som är basen i provtagningen, kan tas omgående på någon av våra mottagningsställen. Därefter kommer resultatet och analys av ditt blodprov att finnas tillgängligt via Bank-ID på Min Journal efter två till fem arbetsdagar.