Årlig Hälsokontroll Stor

Årlig Hälsokontroll Stor är för dig som vill göra en hälsokontroll på årlig basis. Det är en omfattande hälsokontroll genom kartläggning och analys av blodvärden, för kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (folat) och för män ingår PSA och testosteron. Observera att du förbinder dig till en prenumenation. Du får ett rabatterat pris mot att du binder dig till minst två Hälsokontroller, årets kontroll och nästa års kontroll. Detta erbjudande kan ej kombineras med andra rabatterbjudanden. Följande ingår i årlig Hälsokontroll Stor: 

  • Hälsokontroll Stor årligen (värde 1390 sek), dvs. 35 st analyser som kan indikera diabetes, hjärtsjukdom, bristande njur- och/eller leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer och inflammation
  • 20% rabatt på alla uppföljande tester
  • Kallelse till din årliga hälsokontroll
  • För kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (Folat), och för män ingår PSA och testosteron
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Du förbinder dig till två hälsokontroller mot erhållen rabatt. Du har rätt att avsluta den årliga hälsokontrollen när som helst genom mail eller telefon. Prenumerationen avslutas dock som tidigast när de två första kontrollerna är genomförda.

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen. Du behöver också fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Undvik fet mat och alkohol dagen före provtagningen.

Varför beställa årlig Hälsokontroll Stor?

Genom att kartlägga dina blodvärden över tid kan du bilda dig en uppfattning om hur värden förändras över tid och få hjälp att identifiera om du befinner dig i riskzonen för sjukdom eller brist på ex. vitaminer eller mineraler.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att ta del av denna information innan du bestämmer dig: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Om testosteron-prov

Även testosteron ingår för män i vår årliga stora hälsokontroll. Är du intresserad av att läsa mer om testosteron rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Välj samma laboratorium

Observera att om resultatet skall kunna gå att jämföra exakt med dina tidigare Hälsokontroller behöver du välja samma laboratorium för blodanalysen varje år. Detta på grund av att de olika laboratorierna: Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB använder olika metoder och referensintervall för vissa markörer.

Följande ingår i årlig Hälsokontroll Stor

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1C

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol - Totalt

Triglycerider

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

Apo kvot

Njurfunktion

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Natrium

Kalium

Kalcium

Albumin

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Vitaminer

Kobalamin – B12

D-vitamin

Folat - B9 (bara för kvinnor)

Mineraler

Järn

Magnesium

Ferritin

Sköldkörtel

TSH

T4

T3 (bara för kvinnor)

Prostata/testosteron

PSA (bara för män)

Testosteron (bara för män)

Inflammation

CRP

Beställ Årlig Hälsokontroll Stor

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in (tidsbokning på vissa orter). Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Om provet

För vem passar prenumeration på  hälsokontroll ?

Årlig hälsokontroll passar för dig som regelbundet vill göra en större hälsokontroll via blodprov och följa dina värden över tid. Detta för att exempelvis tidigt upptäcka avvikande värden och se hur livsstilsförändringar kan förändra värden. Med prenumeration kommer automatiskt kallelse ske en gång per år.

Kan ”Hälsokontroll Stor” även tecknas utan prenumeration?

Ja, Hälsokontroll Stor kan väljas utan prenumeration. Då betalas fullt pris och någon kallelse skickas inte ut.

Vad innebär prenumeration?

Prenumerationen innebär en förbindelse att minst genomföra 2 blodprover, ett i år och ett nästa år. Du får då också 200 sek i rabatt samt rabatt på uppföljande tester. En kallelse kommer även att skickas ut inför kommande blodprov. Uppsägning kan däremot ske när som helst. Enda förbindelsen är dessa två blodprov.

Om provtagningen

Bör jag tänka på något speciellt inför provtagning?

En fördel med årlig hälsokontroll är att värden kan följas över tid. För att det ska bli så korrekt som möjligt rekommenderas därför att provtagning sker på samma provtagningsställe vid varje tillfälle. Mätningarna kan nämligen skilja något åt mellan olika labb. Kom även i god tid till provtagning då stress kan påverka vissa värden.

Går det att ge bort Årlig hälsokontroll i present?

Ja, det är möjligt att ge bort en årlig hälsokontroll på prenumeration. Presentkortet gäller däremot bara för det första blodprovet. Personen kommer sedan bli kallad till det årliga provet ca 12 månader senare. Detta prov betalas av mottagaren och ingår alltså inte i presentkortet.

Går det att ändra provtagningsställe i efterhand?

Vid bokning väljs vilket provtagningsställe som blodprovet kommer att genomföras på. Om detta önskas ändras behöver kundtjänst hos Medisera kontaktas. Undvik i möjligaste mån att byta labb utifrån att provresultaten då kan bli förändrade. Se frågan högre upp om vad du bör tänka på inför provtagning.

Om resultatet

Vad visar resultatet?

Provsvaren kommer att presenteras tillsammans med gällande referensvärden. Därmed visas om värden är avvikande eller inom referensintervallet. Alla analyssvar kommenteras kort av en läkare. Skulle däremot resultatet vara gravt avvikande kommer en läkare att kontakta personen via telefon.

Kan resultat påvisa förhöjd risk för sjukdomar?

Årlig hälsokontroll Stor innefattar 35 olika analyser. Avvikande värden  kan ge en indikation på ökad risk för exempelvis diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och inflammation. Ingen diagnos kan däremot ställas utifrån dessa blodprov. Vid kraftigt avvikande värden, och/eller sjukdomssymtom, bör läkare kontaktas för vidare undersökning.

Går det att se tidigare resultat?

Ja, att samtliga analysresultat kan ses via ”Min Journal” är en av orsakerna till att många väljer att teckna årlig hälsokontroll på prenumeration. Det är ett mycket enkelt sätt att få bättre förståelse för sin hälsa och tidigt upptäcka förändringar i värden.

Följ dina värden över tid – välj samma laboratorium

Observera att om resultatet skall kunna gå att jämföra exakt med dina tidigare Hälsokontroller behöver du välja samma laboratorium för blodanalysen varje år. Detta på grund av att de olika laboratorierna: Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB använder olika metoder och referensintervall för vissa markörer.

Beställ Årlig Hälsokontroll Stor - 1190 kr

Så fungerar Min Journal