Frågor & Svar

Välkommen till frågor och svar. Här hittar du svar på vanliga frågor inom hälsa och hälsokontroll via blodprov.

Vad är skillnaden på DHEA och DHEAS?

DHEA (dehydroepiandrosteron) produceras i binjurar och även dess sulfat DHEAS (dehydroepiandrosteron-sulfat) produceras här. Viss produktion sker också i hjärnan och i könskörtlarna. DHEA är det steroidhormon som det finns mest av hos människan och det kan omvandlas till flera andra hormoner till exempel testosteron och östradiol. Nivåerna i kroppen minska...

Läs vidare

Unilabs öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider om du skall ta ditt blodprov på ett Unilabs provtagningsställe under sommaren 2021. I Stockholm inför Unilabs  Tallhöjden, Gärdet, Johannes, Surbrunn, Axelsberg lunchstängt under sommaren. Unilabs Jakobsberg inför sommartider. I Västra Götaland stänger Almedal from v. 25 tom v. 32 och Carlanderska inför...

Läs vidare

SYNLAB´s öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider under sommaren 2021 gällande de provtagningsställen som är anslutna till SYNLAB. Under perioden 28/6-13/8 (v.26-v.32) har alla närlaboratorier stängt för lunch och SYNLAB Medilab Ekerö stänger lite tidigare än vanligt. Dag före Midsommarafton, torsdag 24/6, stänger vi som på fredagar och Midsommarafton är...

Läs vidare

Karolinska´s öppettider – Provtagning sommar 2021

Här kan du läsa om förändrade öppettider under sommaren 2021 gällande de provtagningsställen som är anslutna till Karolinska.

Läs vidare

Vilka hälsokontroll paket erbjuder ni?

Det är alltid en god idé att skapa sig en bra överblick över hälsan. En screening gör det möjligt att upptäcka riskfaktorer för framtida sjukdomar i tid. Vi erbjuder olika paket för hälsokontroll som låter dig göra en större kartläggning av bland annat hjärta och kärl, mineral och vitamin-nivåer samt...

Läs vidare

Vad kostar ett blodprov för D-vitamin?

Ett D-vitamin blodprov kostar knappt 500 kr via Medisera. Framförallt är det vegetarianer och personer som inte äter fisk eller D-vitaminberikade livsmedel (främst mejeriprodukter) som får D-vitaminbrist. Men det gäller även personer som har mycket liten solexponering. Bredare kontroll via Vitamin & Mineraltest D-vitaminbrist kan exempelvis resultera i trötthet och...

Läs vidare

Visas nivån av järn via blodprov?

Med ett blodprov går det enkelt att se aktuell nivå av järn i blodet. Brist på järn är framförallt vanligt hos fertila kvinnor och kan resultera i trötthet och en känsla av energilöshet. Vanligaste orsaken är att personen förlorar blod, vid mens, men även sjukdomar kan ligga bakom låga värden...

Läs vidare

När undersöka PSA från prostatan via blodprov?

PSA-värdet i blodet ökar vid ett flertal olika sjukdomar som uppstår i prostatan. Exempelvis används provet för att hitta tidiga tecken på prostatacancer. Vid förhöjda värden ska alltid läkare kontaktas för vidare utredning. Exempel på när blodprover tas för att kontrollera prostatans funktion är vid: Misstanke om sjukdom i prostatan....

Läs vidare

Vad är MCHC?

MCHC är förkortning av engelskans Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration. Blodanalysen är en åttonde analys i den panel som heter “Blodstatus”. Analysen ger information om hemoglobinkoncentrationen i de röda blodkropparna och räknas ut som kvoten mellan hemoglobinvärdet och EVF-värdet (hematokrit). Alla laboratorier svarar inte ut MCHC.

Läs vidare

Blodprov och järn – vilken behandling finns?

Via blodprov kan brist på järn upptäckas vilket kan vara en orsak till onormal trötthet. Vilken behandling som sker beror på hur stor järnbristen är samt vad som anses vara orsaken. Järntabletter och sprutor Vid blodbrist som orsakas av för låga järnvärden är en vanlig behandling järntabletter. De äts regelbundet...

Läs vidare

Varför tas blodprov på leukocyter?

Leukocyter (vita blodkroppar) har en viktig funktion i kroppens immunförsvar. Blodprov tas både för att upptäcka om kroppen har en infektion eller sjukdom samt för att följa upp eventuella behandlingar. Kroppen bekämpar sjukdom eller infektion I det fall blodprovet visar höga värden av leukocyter kan det tyda på att kroppen...

Läs vidare

Hur kan jag boka blodprov utan remiss av läkare?

Samtliga blodprov hos Medisera kan bokas utan remiss av läkare. Det betyder att du själv väljer vilket prov som ska genomföras samt när och var detta ska ske. Välj och boka blodprov online Välj först vilket blodprov du vill genomföra. De minsta är enbart inriktade mot ett blodvärde medan de...

Läs vidare

SYNLAB´s öppettider – Provtagning jul/nyår 2020, januari 2021

Här kan du läsa mer om öppettiderna: klicka här.

Läs vidare

Kan jag radera medicinsk data från journalen?

Medisera kan skicka resultatet per rekommenderat brev, men vi kan ej radera medicinska data ur journalsystemet. Enligt lag måste vi spara dessa i 10 år. Vi kan radera viss personlig data från affärssystem och interna system, tex kontaktuppgifter. Men all data går således ej att ta bort om du beställer...

Läs vidare

Kan blodprov visa näringsbrist?

Blodprov kan tydligt visa att en person har näringsbrist, dvs. att personen får i sig för lite av de näringsämnen som kroppen behöver. Den vanligaste näringsbristen är järnbrist. Upp mot 30 – 40 % av alla svenska fertila kvinnor har järnbrist. Vanliga symtom är bland annat trötthet, huvudvärk och sämre...

Läs vidare

Varför tas blodprov före operation?

Om en operation innebär att patienten behöver sövas, alternativt att ryggbedövning kommer att ske, tas blodprov några dagar i förväg. Via blodprovet kan läkarna kontrollera att värdena är på godkända nivåer vilket innebär att operationen kan genomföras. Är värdena för kraftigt avvikande kan operationen behöva skjutas upp. Prover beror på...

Läs vidare

Hur visar CDT blodprov konsumtion av alkohol?

Genom att analysera nivån av CDT i blodet kan hög och långvarig konsumtion av alkohol påvisas. Det krävs att den höga konsumtionen har skett ett par veckor före provtagningen för att det ska kunna uppstå nivåer över referensvärdet. CDT kallas även för kolhydratfattigt transferrin. Hur påverkar alkoholen CDT? CDT, kolhydratfattig...

Läs vidare

Vad är kostnaden för att ta blodprov privat?

När blodprov beställs via Medisera sker proverna på en privat vårdcentral eller provtagningsställe. Kostnaden för blodprovet beror främst på hur många analyser som ska ske, de billigaste kostar drygt 300 kr. Ett ämne, ett organ eller tematisk test Hos Medisera kan blodprov som analyserar enbart något specifikt ämne beställas, exempelvis...

Läs vidare

Kan jag beställa gluten blodprov utan remiss?

Hos Medisera kan celiakiprov (ofta benämnd som glutenprov) beställas utan remiss. Få svar inom 2 – 6 dagar på om du har avvikande värden på transglutaminas lgA. Så beställs gluten blodprov Beställ blodprov och välj provtagningsplats Boka Mediseras ”Glutentest – Celiaki” och välj hos vilken privat vårdcentral eller provtagningsplats som...

Läs vidare

Kan blodprov upptäcka brist på vitaminer och mineraler?

Blodprov kan tydligt visa på för låga nivåer av specifika vitaminer och mineraler. Järnbrist är vanligast vid mineralbrist och kan resultera i bland annat trötthet, yrsel och energilöshet. Framförallt orsakas brist på vitaminer och mineraler av en ensidig kost. Men det kan även finnas andra orsaker och detta inte minst...

Läs vidare

Hur kan ett blodprov indikera reumatism?

Genom att mäta anti-CCP samt RF kan blodprover indikera att en person eventuellt har reumatism. Det går däremot aldrig att diagnostisera detta utan ytterligare läkarundersökningar. Mäter anti-CCP och RF Eftersom 75 % av de som har reumatism har anti-CCP i blodet är det en indikator som används för att upptäcka...

Läs vidare

Vad visar ett hälsotest via blodprov?

Ett hälsotest via blodprov kan innefatta olika analyser som exempelvis visar blodvärde, vitaminbrist, rubbningar i sköldkörteln samt indikationer på ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Hälsotesterna är olika omfattande och innehåller därmed olika analyser. Vilka värden visar Mediseras Hälsokontroll Stor? Ett omfattande hälsotest som erbjuds av Medisera är Hälsokontroll Stor...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov på vårdcentral utan remiss?

Via Medisera är det möjligt att beställa blodprov utan remiss som genomförs på en privat vårdcentral. Du bestämmer själv vad som ska analyseras och får svaret inom 2 – 6 arbetsdagar. Provtagning i ca 15 städer Medisera erbjuder provtagning i ca 15 städer runt om i Sverige. Vid bokning väljs...

Läs vidare

Kan man upptäcka brist på vitamin-B12 via blodprov?

Ja, via blodprov går det att se nivån på vitamin B12 och upptäcka eventuell brist. Eftersom en normal nivå av B12 krävs för att kroppen ska kunna producera röda blodkroppar kan låga nivåer leda till blodbrist. Symtom på B12-brist är exempelvis trötthet, yrsel, hjärtklappningar och huvudvärk. Om ett vitamin B12-test...

Läs vidare

Vilka blodprov kan indikera diabetes?

De blodprov som tydligast indikerar diabetes är HbA1c samt P-Glukos. De kan även kompletteras med andra analyser. HbA1c HbA1c visar medelvärdet på blodsockret under de senaste åtta till tolv veckorna. Vid höga värden kan provet även indikera om det är typ 1-diabetes eller typ 2-diabets. P-Glukos P-Glukos visar på blodsockervärdet...

Läs vidare

Kan man veta om värdet på blodanalysen är normal för just mig?

Mitt resultat ligger inom laboratoriets referensvärde. Men hur kan man veta om det är normalt för just mig? Mediseras läkare kan inte bedöma om detta är ett normalt värde för just dig, våra läkare har inte din anamnes och sjukdomshistoria. Ditt värde är normalt i relation till det referensvärde som...

Läs vidare

När lämnas blodprov för TSH?

Blodprov som visar nivån på TSH tas framförallt för att kontrollera att sköldkörteln har fullgod funktion. Värdet kan även tas vid behandling för att följa dess påverkan på sköldkörteln. För att se sköldkörtelrubbning Vid sköldkörtelrubbningar (hypotyreos eller hypertyreos) kan du uppleva dig trött, darrig, energilös, få hjärtklappningar eller gå upp/ner...

Läs vidare

Kan blodprov visa om jag är i klimakteriet?

Med blodprov går det att se om en kvinna är i klimakteriet. En period som innebär kraftigt hormonella förändringar där bland annat stora växlingar i nivån på hormonerna östrogen och FHS uppstår. Mat och motion kan minska de fysiska och psykiska besvären som klimakteriet kan innebära. Vid stora problem kan...

Läs vidare

Vid vilka tillfällen undersöks kalium i blodprov?

Blodprov som visar nivån av kalium i blodet tas framförallt vid misstanke om njursjukdomar. Det är även vanligt med regelbundna prover vid behandling med läkemedel mot hjärtsjukdomar eller högt blodtryck. Om kaliumbalansen är rubbad kan musklernas funktion försämras vilket därmed även kan påverka hjärtats möjlighet att fungera korrekt. Vid misstanke...

Läs vidare

Vad kan ett kortisoltest via blodprov visa?

Nivån på stresshormonet kortisol mäts exempelvis via blodprov. Avvikande värden kan tyda på Cushings syndrom, Addisons sjukdom eller förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Stress är en starkt bidragande orsak till förhöjt värde vilket förklarar varför kortisol kallas för stresshormon. Normalt sett rör sig värdet relativt snabbt upp och ner...

Läs vidare

Kan toxoplasma kontrolleras via blodprov?

Ja, via blodprov är det möjligt att kontrollera om en person har eller har haft toxoplasmainfektion. Har du haft infektionen en gång är du sedan immun resten av livet. Framförallt är toxoplasmainfektioner farliga för gravida då det kan resultera i skador på fostret. Smittar via kattens avföring Det absolut vanligaste...

Läs vidare

Vad visar albumin i blodprov?

Ett blodprov där nivån av albumin mäts kan indikera att skada eller sjukdom finns i levern eller njuren. Provet behöver kompletteras med ytterligare prover för att en helhetsbild ska kunna ges. Albuminets funktion i kroppen Proteinet albumin har bland annat funktionen att hjälpa kroppen att ta upp näringsämnen från mat...

Läs vidare

Ta blodprov på vårdcentral; hur fungerar det?

Vid besök på en offentlig vårdcentral avgör en läkare vilka blodprover som behöver genomföras utifrån ditt allmänna mående. Önskar du själv bestämma vilka blodprover som ska ske kan beställning ske via Medisera. Blodprov via offentliga vården Är du sjuk, har sjukdomssymtom eller har ett allmänt sämre mående ska en vårdcentral...

Läs vidare

Vilka alkoholtest via blodprov finns det?

Det finns två alkoholtester som kan utföras via blodprov, CDT och PEth. Bägge dessa prover visar enbart avvikande värden vid konsumtion över en längre period. Vid enstaka berusningstillfällen kommer de inte att påvisa förhöjda värden. Medisera erbjuder test av PEth. Läs om Mediseras PEth test. PEth – Förhöjda värden vid...

Läs vidare

Kan man mäta natrium via blodprov?

Man kan mäta nivån av natrium i blodet via blodprov. Natrium påverkar bland annat kroppens nerv- och muskelfunktion. Dessutom reglerar mineralämnet vätskebalansen. Blodprov kan påvisa avvikande värden och tas exempelvis vid misstanke om njur- eller hjärtsjukdom samt om en person är uttorkad. Vid vilka tillfällen tas blodprov för natrium? Det...

Läs vidare

Vilket blodprov skall jag ta vid sköldkörtelproblem?

För att upptäcka sköldkörtelrubbningar kan blodprov genomföras som mäter hormonerna T3, T4 och TSH samt antikropparna Anti TPO och TRAK. Symtom på sköldkörtelrubbning är bland annat sömnproblem, inre stress, plötsliga svettningar, trötthet och energilöshet. Under 2019 behandlades 482 000 personer i Sverige för överfunktion eller underfunktion i sköldkörteln. Av dessa var...

Läs vidare

Blodprov på Karolinska?

Du är välkommen att ta blodprov på Nya Karolinska i Solna eller provtagningsställen som hanteras av Karolinska i andra delar av Stockholm. Beställ blodprov Vill du ta ditt blodprov på Nya Karolinska i Solna är du välkommen till Eugeniavägen 3. Det går även bra att ta blodprovet på andra Karolinska...

Läs vidare

Vad visar blodprov som mäter kreatinin?

Ett blodprov som mäter nivån av kreatinin påvisar njurfunktion. Prover kan tas för kontroll av njurfunktion eller för att utvärdera olika läkemedels påverkan på njurarna under en behandling. Visar nivåer av kreatinin i blodet Kreatinin bildas när kreatininfosfat, musklernas energireserv, bryts ner. Ämnet tas upp av njurarna för att kroppen...

Läs vidare

Hur visas infektion i kroppen i blodprov?

Det är främst blodmarkörerna CRP och SR som används för att utreda infektion och inflammation i kroppen. Det krävs däremot fler prover för att en specifik sjukdom eller diagnos ska kunna fastställas. CRP Med CRP-prov (C-reaktivt protein) kan infektioner och inflammationer i kroppen upptäckas. Prover kan tas vid misstanke om...

Läs vidare

Kan reumatism upptäckas via blodprov?

Blodprover kan visa avvikande värden som kan vara ett resultat av reumatism. Däremot krävs även andra undersökningar för att en läkare ska kunna utesluta eller diagnostisera att en person har reumatism. Har du tecken på reumatism bör du alltid uppsöka hälsocentral. Detta även om blodproverna inte påvisar avvikande nivåer. En...

Läs vidare

Vill du ta blodprov i Stockholm, men undvika väntrum?

Unilabs fältenhet utomhus för blodprovtagning i Solna Alla patienter som är oroade över att besöka vårdenheter för att ta blodprov är välkomna till Unilabs fältenhet utomhus för blodprovtagning. Fältenheten ligger på Anderstorpsvägen 10 i Huvudsta, Solna. Patienter som vill undvika väntrum, är symptomfria från covid-19 och förkylning samt har en...

Läs vidare

Coronatest för antikroppar mot coronavirus covid-19 via blodprov

Antikroppar i blodprov kan visa om du haft ett virus eller ej, så även antikroppar för coronavirus covid-19. Beställning av Mediseras Coronatest görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till provtagningsstället. Du behöver bara ta med legitimation inför provtagning. Vad innebär coronavirus? Det finns många virus som tillhör coronavirusfamiljen. De...

Läs vidare

Hur lång tid tar det att få svar på blodprov?

Beroende på vilka analyser som ska genomföras tar det olika lång tid innan provsvaren är klara. En del provsvar är klara redan kommande vardag. Eftersom vi vill att ansvarig läkare först skall analysera provsvaren innan du som kund kan ta del av dem tar det mellan 2 och 6 dagar...

Läs vidare

Vad visar ett blodprov för sköldkörteln?

När blodprov genomförs för att undersöka sköldkörtelns funktion analyseras främst TSH men provet kan även innefatta andra analyser. Testet kan påvisa sköldkörtelrubbning vilket innebär under- eller överproduktion. Läs mer om Mediseras sköldkörteltest. Underfunktion Underfunktion i sköldkörteln kan resultera i frusenhet, trötthet och även viktuppgång. Generellt känner personer att de har...

Läs vidare

Vad visar ett CRP blodprov?

Ett blodprov som testar CRP (C-reaktivt protein) kallas generellt för snabbsänka och mäter nivån av proteinet CRP i blodet för att upptäcka infektion eller inflammation. Provet tas oftast tillsammans med ett SR-prov. Läs mer om Mediseras CRP test via blodprov. Vid misstanke om infektion/inflammation Den vanligaste orsaken till att läkare...

Läs vidare

Hur mäts kortisol via blodprov?

Nivån av stresshormonet kortisol kan enkelt mätas via blodprov. Låga värden kan tyda på Addisons sjukdom medan höga värden innebär ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar samt kan tyda på Cushkings sjukdom. Via provet kan en indikation ges om ytterligare utredning behöver ske. Så beställs kortisolprov Beställ kortisolprov online här Välj...

Läs vidare

Information om provtagning i samband med Coronavirus Covid-19

Beställning av Coronatestet för antikroppar görs här varvid elektronisk remiss skickas direkt till provtagningsstället. Du behöver bara ta med legitimation. Våra provtagningsställen har riktlinjer kring hur de hanterar sin verksamhet gällande Coronavirus Covid-19. De följer myndigheternas rekommendationer och är noga med att informera om att man ska stanna hemma när man...

Läs vidare

Hur sker ett celiaki blodprov?

Celiaki är en livslång sjukdom som ofta benämns med glutenintolerans eller glutenallergi – vilket däremot är felaktigt. Med ett enkelt blodprov kan avvikande värden upptäckas. Läs mer om Mediseras Glutentest – Celiaki blodprov. Vad innebär celiaki? Vid celiaki är det glutenprotein som behöver undvikas. Vid förtäring vill kroppen bekämpa enzymet...

Läs vidare

Vad är B-MCV blodprov?

B-MCV är remissordet som används vid behov av MCV-blodprov. Ett prov som anger den genomsnittliga volymen på blodets röda blodkroppar. Det visar alltså blodkropparnas storlek. Blodprovet kan bland annat visa vilken typ av anemi en person lider av. För att sedan få ett korrekt värde behöver även EVF-och EPK-tester genomföras....

Läs vidare

Hur visar ett blodprov konsumtionen av alkohol?

CDT-prov och PEth-prov kan påvisa konsumtion av alkohol. Vid högre värde än referensvärdet på ett CDT-prov innebär det att konsumtionen är minst 2,5 gånger mer än vad Folkhälsoinstitutet klassar som riskbruk. PEth – PEth är en alkoholmarkör och bildas i kroppen enbart vid förtäring av alkohol (etanol). CDT – CDT-värde...

Läs vidare

Vad visar B SR blodprov?

Remissordet för SR (sänkningsreaktionen) är B-SR. Vanligtvis benämns däremot detta enbart som sänkan eller SR-prov. Blodprovet visar om det finns infektion eller inflammation i kroppen. Inflammation påverkar de röda blodkropparna Vid en inflammation i kroppen ökar förekomsten av specifika proteiner i blodet. Dessa påverkar blodets förmåga att klumpa ihop sig...

Läs vidare

Hur lång tid bör jag vänta med Hälsokontroll efter att jag har gett blod?

Hur lång tid tar det för kroppen att bilda nytt blod igen efter att jag gett blod? Det tar 2–4 veckor innan de röda blodkropparna återbildats. Det är dessa som tar längst tid att återbilda. Läs mer om att ge blod  här.  

Läs vidare

Kan blodprov visa cancer?

Ett enskilt blodprov kan inte säkerställa om en person har cancer eller inte. Däremot kan blodprov påvisa ändrade värden som kan vara ett resultat av cancer. Det vanligaste är PSA-prov som mäter värdet i blodet av “Prostataspecifikt antigen” som utsöndras från just prostatan. Värdet av PSA stiger vid olika sjukdomar...

Läs vidare

Var kan jag lämna blodprov i Stockholm?

I Stockholm kan blodprov lämnas på över 80 olika platser om provet bokas via Medisera.se. De olika provtagningsplatserna är sorterade under följande: Centrala Stockholm Lämna blodprov på någon av de provtagningsställen som finns i City, på Gärdet, Kungsholmen, Södermalm, Östermalm eller i Vasastan. Norra Stockholm Provtagningsställen finns bland annat i...

Läs vidare

Vad innebär blodprovet Stockholm 3?

Stockholm3 är ett test som bedömer risken att en person får allvarlig prostatacancer. Analys sker av fem proteiner, ca 100 genförändringar samt kliniska data. Analysresultatet ställs sedan i förhållande till personens ålder och släkthistoria varpå risken för prostatacancer kan beräknas. Skillnaden mellan Sthlm3 och PSA-prov Med ett PSA-prov mäts nivån...

Läs vidare

Vilka blodprov visar värden för hjärtat?

Kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är exempel på markörer som undersöks vid ett blodprov där värdena är fokuserade på hjärtats och blodkärlens funktion. De vanligaste blodproven som undersöker kolesterol, triglycerider och apolipoprotein är Hälsokontroll stor som kostar 1390 sek och innehåller 35 blodmarkörer och Hjärt & Kärltestet som kostar 590 sek...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov i Stockholm drop-in?

I Stockholm kan du ta blodprov drop-in under provtagningsställernas öppettider. Medisera samarbetar med över 80 provtagningsställen i Stockholm. Beställ dock först blodprovet här på medisera.se, så skickas den elektroniska remissen ut automatiskt i samband med beställning till det provtagningsställe du väljer i kassan. 1. Välj blodprov Välj först blodprov genom...

Läs vidare

Erbjuder Medisera privat blodprov i Göteborg?

Ja, vi erbjuder privat blodprov i Göteborg. Med privat menas att någon remiss inte krävs. Du väljer själv vad som ska analyseras och när provet ska genomföras. Var i Göteborg tas proverna? Vi samarbetar med Unilabs vilket innebär att blodprover kan genomföras på Almedals Unilabs provtagning (Mölndalsvägen 30) samt på...

Läs vidare

Kan jag få ett utlåtande gällande hormonell obalans från Mediseras läkare?

Vi kan tyvärr inte ge dig ett utlåtande på din hormonbalans. Det vi kan ge dig är ditt värde i relation till referensvärdet. Frågan om hormonell obalans kräver en mer omfattande utredning för att kunna bedöma om man behöver behandling. Detta kan vi tyvärr inte erbjuda endast utifrån ett blodprov....

Läs vidare

Vilka cancermarkörer kan ses via blodprov?

Cancermarkörer (tumörmarkörer) är de ämnen som blir förhöjda vid cancer. Ökad produktion av vissa ämnen kan uppstå vid samtliga cancerformerm men det vanligaste är att ett förhöjt värde påvisar en specifik cancerform. Fördelar och nackdelar med att analysera cancermarkörer Fördelen med att genomföra blodprov, för att analysera cancermarkörer, är att...

Läs vidare

Behöver jag göra ett uppehåll med progesteronkräm och östrogenpreparat innan blodprovet? I såfall hur länge?

Vi kan tyvärr inte ge några medicinska rekommendationer. När det gäller hormoner och tillskott är detta ett komplext område och det går inte att ge ett exakt svar på din fråga. Du får själv avgöra om du vill se dina blodvärden med dessa tillskott, eller hålla upp en period innan....

Läs vidare

Svar på blodprov

Ett blodprov kan ge svar på många frågor, t.ex. om du har eller är på väg att få diabetes eller har brist på vitaminer. Om du vill ta blodprov för att få svar på hur dina blodvärden ser ut kan du läsa mer om vår mest populära hälsokontroll som innehåller...

Läs vidare

Blodprov och referensvärden

Många benämningar för blodmarkörer består av åtminstone två delar, åtskilda av ett streck (-). Den första anger varifrån provet ska tas, t.ex. blod (B), serum (S) eller urin (U). Den andra anger vad man letar efter, mäter eller undersöker som blodfetter, blodkroppar eller kemiska föreningar. Hemoglobin kan t.ex. benämnas som...

Läs vidare

Celiaki blodprov – kan man upptäcka sk. glutenintolerans via blodprov?

Det kan man. Vid misstanke om celiaki som också kallas glutenintolerans tas ett blodprov som visar halten av transglutaminasantikroppar i blodet. En förhöjd halt av transglutaminasantikroppar kan indikera att personen har celiaki/är glutenintolerant. För att ställa en diagnos räcker det inte med att ta ett blodprov, denna utredning behöver kompletteras...

Läs vidare

Har ni blodprov för klimakteriet?

Ja det stämmer, vi har blodprov för dig som vill undersöka om du är i klimakteriet. Blodprovet innehåller analys av fem blodmarkörer kopplade till fertilitet, klimakteriet och sköldkörtelfunktionen. Dessa är FSH, östradiol, AMH, TSH och T4. Du hittar mer information och kan beställa testet här: klimakterietest

Läs vidare

Vad är det som gäller avseende referensvärdet på 25-OH-Vitamin D, D-vitamin?

Referensintervallet för 25-OH-Vitamin D är olika på de tre laboratorierna; Karolinska, Unilabs och SYNLAB Medilab. Detta beror på olika analys metoder.  Riktlinjer och beslutsgränser avseende om man har D-vitaminbrist eller ej kan se olika ut beroende på region i Sverige. Här hittar du officiella vårdprogrammet för D vitamin i Stockholm:...

Läs vidare

Kan man ta blodprov efter klockan 17 i Stockholm?

Nej, tyvärr. Varken Karolinska, Unilabs eller Medilab erbjuder detta.

Läs vidare

Hur många rör med blod behöver man lämna för en hälsokontroll stor?

Det går åt fem provrör à 5 ml för kvinna och sex provrör à 5 ml för man. Men man behöver bara sticka en gång. Skillnaden beror på att S-Testosteron behöver ett eget provrör och denna ingår i hälsokontroll stor för män, men ej för kvinnor.

Läs vidare

Hur många rör med blod behöver man ta för en hälsokontroll bas?

Det behövs tre provrör á 5 ml var, men bara ett stick. Patienten kommer att lämna 15 ml blod vilket motsvarar en msk totalt. Svårt att tro att det är samma mängd men man blir lätt lurad av att det ser mycket ut när det är i ett rör istället...

Läs vidare

Vad är fosfat och fosfor? Kan man ta blodprov på fosfat?

Fosfat och fosfor används ofta synonymt, är nära besläktade, men är inte exakt samma sak. Fosfor är ett grundämne som är mycket reaktivt och det finns inte i fri form i naturen eller i kroppen. Fosfat är den joniserade formen av fosfor. Fosfat och kalcium bildar till exempel ett slags...

Läs vidare

Vad är ALP (alkalisk fosfatas)?

Alkalisk fosfatas är ett enzym kopplat till leverfunktion och skelettet. Ett enzym är ett protein som inverkar på kemiska reaktioner, det vill säga får dem att gå snabbare eller långsammare. Detta enzym hjälper till att spjälka fosfatgrupper från olika molekyler i kroppen. Varför behövs analysen? Analysen behövs för att utreda...

Läs vidare

Kan jag beställa blodprov i Stockholm på Karolinska?

Ja, Medisera samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet vilket innebär att provtagning efter beställning kan ske på flera sjukhus och vårdcentraler i och runt Stockholm. Bland annat kan provtagning ske på Karolinska Universitetssjukhuset. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Blodprov på Karolinska sjukhuset Önskas blodprovet genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset i...

Läs vidare

Hur görs hälsokontroll via blodprov i Göteborg?

Via Medisera.se kan hälsokontroll via blodprov bokas varpå provtagning sedan sker hos vår samarbetspartner, Unilabs, i Göteborg.  Så här fungerar det: Beställning Välj vilken hälsokontroll som ska genomföras. Vi erbjuder allt från mindre blodprover som enbart analyserar ett enda värde till breda hälsokontroller med över 30 blodmarkörer. Välj var hälsokontrollen...

Läs vidare

Kan blodprov lämnas på Aleris i Göteborg?

Nej, Medisera samarbetar inte med Aleris i Göteborg då Aleris (som numera heter SYNLAB) inte har provtagningsställen i Göteborg. Däremot kan blodprover beställas via vår hemsida och sedan lämnas hos Unilabs. Unilabs har provtagning på Mölndalsvägen 30C, samt på Carlanderska Sjukhuset på Carlandersparken 1. Så fungerar det Välj och beställ...

Läs vidare

Helblod (B), Serum (S) och Blodplasma (P) – hur mäter man olika ämnen i blodet?

Blodet som cirkulerar i våra kroppar kallas för helblod. När blodet lämnat kroppen koagulerar det. Vid centrifugering samlas blodkropparna och koaglet i botten och ovanpå samlas en vätska som benämns som serum och som är fri på blodkroppar och koagel. Blodprovsanalyser utförs på serum, men också på helblod och blodplasma....

Läs vidare

Var kan jag lämna blodprov i Göteborg?

I Göteborg kan blodprov lämnas hos Unilabs, vilka är våra samarbetspartners. Blodprov lämnas alltid drop-in tider efter att beställning skett via Medisera.se. Medisera provtagningsplatser via Unilabs Almedal Unilabs Provtagning (Mölndalsvägen 30C 2tr) Öppettider: Måndagar – Torsdagar 7:15-15:00 (Lunchstängt mellan 11:30-12:30) Carlanderska Sjukhuset (Carlandersparken 1, Målpunkt B, Våning 0. Följ skyltar...

Läs vidare

Vad är det för pris på blodprov i Stockholm?

Priset för blodprov är främst beroende på hur många markörer som ska analyseras. De billigaste provproverna kostar ca 300 kr medan de mest omfattande kostar 1390 – 2500 kr. Pris på enstaka blodmarkörer De flesta blodprover med enbart en blodmarkör kostar mellan 300 kr och 500 kr. Dessa rekommenderas om...

Läs vidare

Ta blodprov på vårdcentral i Göteborg utan remiss?

De blodprover som beställs via Medisera.se genomförs på en privat vårdcentral och sker utan att någon remiss behöver ges från en läkare. Fördelen är därmed att du väljer var och när som proverna ska tas samt vad som ska analyseras. Vid sjukdom eller sjukdomssymtom ska däremot alltid en läkare kontaktas...

Läs vidare

Finns det blodprov som direkt visar cancer?

Det finns inte blodprov som till 100% kan säkerställa att personen har cancer. Däremot finns det blodprov (exempelvis PSA-prov) som kan upptäcka symtom på cancer. I dessa fall behöver ytterligare prover genomföras innan en läkare kan ställa diagnosen. Tumörmarkörer visar symtom tidigt PSA-prov innebär att mängden av prostataspecifikt antigen mäts...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov lördag och söndag?

Tyvärr går det inte att ta blodprovet på helger.

Läs vidare

Hur räknar jag ut vilken dag i menstruationscykeln jag skall ta blodprovet?

Börja med att ta reda på din cykels längd. Hur många dagar är din cykel? En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Cykelns längd kan variera från person till person, även tidpunkten för ägglossning kan variera,...

Läs vidare

Var kan blodprov tas i Stockholm City?

Medisera erbjuder drygt 15 platser för blodprov i centrala Stockholm samt 3 platser mitt i city. I centrala Stockholm finns provtagningsställen på Östermalm, Gärdet, Vasastan, Kungsholmen och Södermalm. I city finns samarbete med Unilabs samt SYNLAB. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Unilabs på Drottningsgatan och Kungsgatan Drottninggatan...

Läs vidare

Hur tolkas progesteron och östradiol blodprover?

Gällande dessa hormoner får du ditt exakta värde från blodanalysen. Dessa värden jämförs sedan med referensintervall. Det står inte om värdet är högt eller lågt, röd och grön prick saknas, det finns bara allmänna referensvärden? Båda dessa hormoner har flera olika referensintervall beroende på vilken fas i menstruationscykeln du befinner...

Läs vidare

Varför är referensintervallen för testosteron olika i mina laboratorie rapporter?

Anledningen till att det är olika referensintervall är åldersrelaterat. Med åldern ändras referensintervallet i relation till ålder. Intervallen gäller för åldern 21-49 år och 50 år och äldre för båda könen. Antagandet här är att man blir äldre sjunker testosteronet vilket är helt normalt. Läs mer här.

Läs vidare

Vad är bra eller dåligt kolesterol-värde?

Gällande kolesterol kan man ligga inom referensintervallet men ändå behöva sänka sin nivå av kolesterol för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Referensintervallet skall ses som en glidande skala där ju lägre kolesterolvärde, desto bättre. Målvärdet för kolesterol styrs av många individuella faktorer exempelvis andra sjukdomar, ärftlighet, blodtryck, rökning. Nuvarande europeiska...

Läs vidare

Vad gäller inför blodprov: Vitamin- och Mineral test?

Enligt anvisningarna skall du ta detta blodprov innan kl. 10 på morgonen på grund av dygnsvariation av exempelvis järn. Du behöver inte fasta.

Läs vidare

Jag har beställt hälsokontroll: vad skall jag tänka på inför blodprovstagningen?

Vad händer nu? Du tar ditt blodprov på valt provtagningsställe. Observera att öppettider kan vara ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk och midsommar. Vi hänvisar här till provtagningsställets egna information om...

Läs vidare

Vad gör jag om jag har flera remisser på blodprovstagning från olika vårdgivare?

Om du har flera remisser ställda på ditt personnummer från olika vårdgivare är det viktigt att du uppmärksammar sköterskan på detta när du lämnar ditt blodprov. Informera om att det är vårdgivaren Medisera Health som du vill ta prover för. Du behöver således veta eller fråga om du har remisser...

Läs vidare

Kan ett blodprov ge svar på om jag har en hormonell obalans?

Nej, du kan inte få svar på detta endast genom ett blodprov, men ett blodprov är en del i en sådan utredning och kan ge en vägledning. Frågan om hormonell obalans är komplex. Dels för att kroppens system och hormoner är sammanlänkade och samspelar/inverkar på varandra och dels för att...

Läs vidare

Kan man ha B12- och folat-värden inom referensintervall men ändå ha en brist i cellerna?

Ja, det kan man ha, även om det är mycket ovanligt. Då blodprovet analyserar plasma eller serum i blodet kan man genom blodprov inte upptäcka om det primära problemet är malabsorbation det vill säga att tunntarmen inte kan ta upp vitaminet och tillgodogöra sig det. Om man äter B-vitamintillskott eller dricker energidrycker...

Läs vidare

När i månaden skall jag ta blodprov för progesteron och östradiol?

Det beror på din fråga och ditt syfte med provtagningen. Progesteron tillverkas i äggstockarna och styr om och när ägglossning ska ske. Om man mäter progesteron och östrogen på den 21:a dagen i menstruationscykeln kan detta vara en pusselbit gällande eventuell infertilitet. Detta kan ge en ledtråd gällande om menscykeln...

Läs vidare

Finns det olika analyser av eGFR?

Ja, det finns olika analyser av eGFR. Man kan beräkna eGFR både utifrån P-Cystatin C (Pt-eGFR(CysC)relativ) och utifrån P-Kreatinin (Pt-eGFR(Krea)relativ). Mer om Cystatin C: https://medisera.se/fragor-svar/test-av-cystatin-c-via-blodprov-vad-innebar-det/ Mer om P-Kreatinin: https://medisera.se/fragor-svar/vilken-information-far-man-av-markoren-egfr-krea-rel/

Läs vidare

Kan jag beställa blodprov i Stockholm på en söndag?

Beställning av blodprover kan genomföras dygnet runt, alla dagar i veckan. Däremot kan själva provtagningen enbart utföras på vardagar. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Öppettider för provtagning i Stockholm De vanligaste öppettiderna är mellan 8 – 16 måndagar till torsdagar samt 8 – 12 på fredagar. Öppettiderna...

Läs vidare

Erbjuder ni blodprov på lördagar i Stockholm?

Nej, de blodprover som beställs via Medisera kan enbart tas på vardagar. Dock kan beställning på medisera.se ske dynget runt. Efter att provtagning genomförts tar det sedan 2 – 6 dagar tills dess att provsvaren är tillgängliga under ”Min Journal”. Läs mer om att ta blodprov i Stockholm. Öppettider på...

Läs vidare

Behöver jag fasta om jag skall ta Njurtestet?

Nej, det behöver du inte göra.

Läs vidare

Påverkar antihistamin allergiblodprov?

Fråga: Om man tar medicin (antihistamin, till exempel som tablett, nässprej eller ögondroppar) ska man undvika att ta det inför ett allergiblodprov eller kan man få resultat ändå? Skall blodprovet tas när man är symptomfri och inte medicinerar? Svar: Medicinering med antihistamin påverkar sannolikt minimalt ett blodprov som avser mäta IgE-antikroppar. För...

Läs vidare

Specialbeställning av blodprov

Medisera får ofta frågor om specialbeställningar gällande blodprover. När vi får dessa frågor behöver Medisera som vårdgivare förhålla sig till dessa från flera perspektiv; medicinskt, vårdtagarperspektiv (det vill säga patient- och patientsäkerhet), vårdgivarperspektiv (kopplat till ansvar och lagstiftning), etiskt samt ekonomiskt. Innan vi kan erbjuda ett blodprov Mediseras medicinskt ansvarige...

Läs vidare

Vad är Urea?

Urea är en restprodukt som bildas vid nedbrytning av proteiner och aminosyror från den mat vi får i oss. När kroppen bryter ner aminosyror som kommer från nedbrutna proteiner, omvandlas kvävet till ammoniak som därefter omvandlas till urea i ureacykeln. Därefter utsöndras urea från kroppen genom njurarna och urinen. Urea finns...

Läs vidare

Vad är konjugerat bilirubin?

De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Bilirubin är således i huvudsak en nedbrytningsprodukt av hemdelen i hemoglobinet. I levercellerna konjugeras bilirubinet med glukuronsyra för...

Läs vidare

Vad är prolaktin (PRL)?

Prolaktin produceras i hypofysen och är ett peptidhormon. Både män och kvinnor har prolaktin och vi vet idag inte allt om hur detta hormon fungerar i kroppen. ”Pro” betyder ”för” och ”laktin” betyder ”mjölk” och pekar på det hormonet först upptäcktes för: det vill säga att reglera mjölkproduktionen. Idag vet...

Läs vidare

Om jag vill undersöka min fertilitet är det Progesteron & Östrogentest jag ska beställa?

Ja, dessa blodprover är en del i att utreda fertilitet, men kan inte ensamt ge hela svaret på denna fråga. En fertilitetsutredning är en mer omfattande utredning och genomförs vanligtvis av en gynekolog. Läs om Mediseras progesterontest och om östrogentestet. Det kombinerade testet hittar du här: Progesteron & Östrogentest. Faktisk ägglossning...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av Bilirubin?

Ordet bilirubin kommer från latinets bilis som betyder galla och ruber som betyder röd/rödfärgad. De röda blodkropparna lever cirka 120 dagar och tas därefter om hand av mjälte och lever. Det bildas då bilirubin som avfallsprodukt när det järninnehållande hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner. Det gulfärgade ämnet utsöndras...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av P- APT-tid?

APT-tid, aktiverad partiell tromboplastintid, kan även förkortas APTT. APT-tid är ett screeningstest för att mäta aktiviteten i blodets koagulationsfaktorer i det så kallade interna koagulationssystemet. Vid en skada där blödning uppstår bildar dessa faktorer en inre ”plugg” över skadan för att stoppa blödningen. Detta verkar tillsammans med det externa koagulationssystemet...

Läs vidare

Vad innebär en blodanalys av P-PK (INR) Protrombinkomplex?

PK står för protrombinkomplex och INR står för International Normalized Ratio. INR, som är en internationell enhet, korrigerar de största skillnaderna mellan olika reagens och olika metoder/instrument genom att man beräknar kvoten mellan koagulationstiden för patientprovet och normal koagulationstid. Metoden är standardiserad nationellt och internationellt. Utomlands kan beteckningen vara endast...

Läs vidare

Varför tar analysen av IGF-1 ibland längre tid?

När det gäller laboratorieanalysen IGF-1 körs den mer sällan, ca en gång per vecka, oftast på onsdagar. Detta beror på att det ofta är små volymer och att en hel maskin behöver startas upp för att göra just denna analys. Det kan dröja ytterligare om laboratoriet endast har ett eller två prov...

Läs vidare

Vad är det för CRP som ingår i era hälsokontroller?

Vad är CRP? Snabbsänkan eller CRP-prov är ett blodprov som mäter koncentrationen av C-reaktivt protein (CRP) som stiger vid inflammation. Vilket CRP ingår i era hälsokontroller? Är det ett sådant som inte kan visa CRP<4 mg/l eller är det ett s.k. hsCRP som kan visa nivåer ned till omkring 1...

Läs vidare

Inom vilket PSA-total intervall räknas PSA kvoten ut?

Det går inte att ge ett svar på inom vilket intervall PSA värdet skall ligga för att kvoten skall räknas ut. Det generella svaret lyder: PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, dvs. om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall. Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär...

Läs vidare

Vem kan se mina provsvar? Syns min journal i NPÖ?

Det är endast Medisera som vårdgivare och de läkare som arbetar för oss och du som vårdtagare som kan komma åt journalerna. Samma sekretesslagar gäller som i övrig svensk hälso- och sjukvård. Det behövs ett samtycke från dig om journalen skall delas med andra vårdgivare, men om detta inte finns...

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av GGT – Gamma-Glutamyl Transferase?

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen. Varför behövs analysen? Denna blodmarkör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i...

Läs vidare

Kan jag ta blodprov för stora sköldkörteltestet på eftermiddagen? Behöver jag fasta?

Så här skriver SYNLAB i sina anvisningar: Gällande tidpunkt på dygnet för blodprov rekommenderas det att man tar prov för TSH och T4 på morgonen om avsikten är att kontrollera tyroxinbehandling. Man skall ta provet tidigast 24 timmar efter den senaste dosen av Levaxin och ta sin morgondos efter att ha...

Läs vidare

Vem får beställa och ta blodprov?

Vem får beställa blodprov? Mediseras blodprov riktar sig i första hand till privatpersoner som fyllt 18 år som har ett tolvsiffrigt svenskt personnummer, en mobiltelefon och ett e-postkonto. Medisera behöver detta för att hantera elektroniska remisser. Blodprov är en vanlig undersökning som kan göras av många olika anledningar när blodet...

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av Anti-CCP?

Anti-CCP är en serologisk markör vid reumatoid artrit (RA) ofta i kombination med Reumatoid faktor (RF). Att de är serologiska markörer innebär att det är blodets serum man analyserar. Serum är den gulaktiga genomskinliga vätskan som uppstår när blodet har koagulerat efter att man tagit bort blodkropparna och vissa proteiner....

Läs vidare

Vad innebär blodanalys av Reumatoid faktor (RF)?

Reumatoid faktor (RF) är en antikropp som riktas mot immunglobuliner i de drabbade lederna med retning och inflammation som följd. Immunglobuliner (Ig) är antikroppar som ingår i immunförsvaret för att bekämpa till exempel virus och bakterier. De delas in i 5 huvudklasser; IgA, IgD, IgE, IgG och IgM. Klicka här...

Läs vidare

Vilken information får man av markören eGFR (Krea) rel?

eGFR är ett mått på njurfunktion för att estimera (uppskatta) njurens glomerulära filtrationshastighet. Detta mått räknas ut genom att använda en formel där man utgår från resultatet av blodanalysen gällande plasmakreatinin eller Cystatin C. Markören eGFR (Krea) rel baseras på resultatet av blodanalysen gällande kreatinin. Specifikt är det en uppskattning...

Läs vidare

Test av Cystatin C via blodprov, vad innebär det?

Cystatin C är ett protein som framställs av de kärnförande cellerna i kroppen och filtreras bort genom njurens glomeruli. Ett glomerulus är ett kapillärnätverk bestående av kroppens minsta blodkärl. Test av Cystatin C via blodprov inkl. analys och läkarkommentar ingår i Mediseras Njurtest. Varför behövs analysen? Genom att mäta nivån...

Läs vidare

Påverkas resultatet på T3, T4 och TSH om jag tar mitt Levaxin på morgonen innan blodprovet?

Ja, det gör det. Det beror på vad man har för diagnos och hur medicinen är ställd. Det kan även påverkas av hur lång tid som förflutit mellan det att du tar medicinen och tidpunkten för blodprovet. Här kommer ett exempel: Om man lider av hypotyeros (underproduktion) och har tagit...

Läs vidare

Sköldkörteltest; Jag äter levaxin. Ska jag hoppa över tabletten innan jag tar blodprovet?  

Svaret på din fråga är att det beror på vad du vill ta reda på; dina nivåer med eller utan medicin. Vill du veta dem utan medicin och det inte finns något medicinsk hinder kan du vänta med att ta den till efter blodprovet. Sedan är det svårt att få...

Läs vidare

Hur långt innan blodprovet ska jag sluta med vitaminer/kosttillskott för att få ett så rättvist svar som möjligt?

Det är svårt att ge ett rakt svar på denna fråga, men vitaminer och kosttillskott kan påverka provsvaren. Först och främst beror det på vilket värde du vill ta reda på; ditt värde med eller utan tillskott. Tar du vitaminer/tillskott kan resultatet visa högre värden. Det beror även på vilka...

Läs vidare

Vad är normalt blodvärde för män?

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Det mäts ofta i gram per liter och för män ligger normalvärdet på cirka 130-170 g/l. Klicka här för att läsa mer om...

Läs vidare

Vad är normalt blodvärde för kvinnor?

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen. Det mäts ofta i gram per liter och för kvinnor ligger normalvärdet på cirka 120-150 g/l. Klicka här för att läsa mer om...

Läs vidare

Kan jag använda friskvårdskuponger för att betala en hälsokontroll hos Medisera?

Nej, tyvärr. Nedan följer skatteverkets svar på frågan och Medisera tolkar det som att man inte kan använda friskvårdskuponger för Hälso- och sjukvård (som vår tjänst definieras som). Allmän hälsokontroll i syfte att upptäcka sjukdomar ingår inte i begreppet motion och annan friskvård. Betalar arbetsgivaren en sådan kontroll utgör förmånen en skattepliktig...

Läs vidare

Så fungerar det

Funderar du på att beställa ett hälsotest? Då har du eventuellt besvär som du vill reda ut, eller så kanske du bara är nyfiken på hur dina värden ser ut. Det finns många anledningar till att vilja utföra ett hälsotest. Oavsett anledning har vi på Medisera gjort det enkelt att...

Läs vidare

Varför hälsokontroll?

Den allra viktigaste anledningen till att göra en hälsokontroll är, enligt vår mening, att du bara lever en gång. Ditt liv och din livskvalitet är oerhört viktig. Ta hand om dig själv och din hälsa. Inte bara för din egen skull utan även för dina nära och kära. Följ dina blodvärden...

Läs vidare

Varför välja Medisera?

Om vi skulle sammanfatta varför du ska välja just Medisera med tre ord så är det dessa – enkelt, säkert och prisvärt. Genom att göra hälsokontroller lättillgängliga och prisvärda digitalt kan du när som helst få information om dina värden. Du får därmed snabbt reda på om något inte är som det...

Läs vidare

Bästa hälsokontrollen i Sverige?

Vi fick följande mail från en av våra patienter nyligen, och bestämde oss efter samtal med honom att publicera texten här. Christer från Stockholm skriver: Hej, Jag slutade förvärvsarbeta för snart 3 år sedan och för ca 2,5 år sedan flyttade jag till Sthlm från Småland. I mitt jobb ingick...

Läs vidare

Priser för olika typer av hälsokontroller

Priset för en hälsokontroll ligger vanligtvis mellan 1 000 sek och 3 000 sek beroende på vad du vill undersöka och på vilket sätt. Om man tittar på de dyraste och billigaste hälsokontrollerna är spannet idag stort. Generellt sett kan man säga att de hälsokontroller som innebär provtagning av blod,...

Läs vidare

Blodprov & Blodprovstagning

Kontrollera hälsan med blodprovstagning Idag är det lika enkelt att kontrollera hälsan via blodprov som det är att sköta bankärenden online. De blodprov som erbjuds via Medisera är samma typ av blodprov som du tar på vårdcentralen. Några av fördelarna är att du slipper vårdkö eftersom e-remissen skickas direkt till...

Läs vidare

Tänk på detta innan du tar blodprov

Öppettider för att ta blodprov Provtagning är inte möjlig efter kl. 12:00 på fredagar och dag före röd dag. Observera att öppettider kan var ändrade eller provtagningsstället stängt i samband med semestertider i slutet av juni fram till i början av augusti samt i samband med storhelger som jul, påsk...

Läs vidare

Boka hälsoundersökning via blodprov och blodanalys

Du kan idag boka en hälsoundersökning via blodprov online lika enkelt som att beställa en matkasse eller boka en städtjänst online. Den efterföljande blodanalysen utförs dels av våra samarbetspartners labb, men även av våra läkare som skriver ett utlåtande baserat på provsvaret. Klicka här för mer information om de hälsokontroller...

Läs vidare

Test av alkoholmarkör PEth via blodprov

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov utnyttjas som en specifik alkoholmarkör. En enstaka berusning ger ingen förhöjning av B-PEth, mätvärdet stiger dock vid regelbundet intag av alkohol. Klicka här för att läsa mer...

Läs vidare

Hypertyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan man. Vad är hypertyreos? Grekiskans ”hyper” betyder ”över”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. Sköldkörtel heter thyroid gland på engelska. Lider man av en överproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar kan detta innebära hypertyreos. Sköldkörteln styr och balanser kroppens ämnesomsättning, en funktion som är...

Läs vidare

Hypotyreos, kan det upptäckas via blodprov?

Ja, det kan det. Vad är hypotyreos? ”Hypo” kommer från grekiskan och betyder ”under”, ”tyreos” syftar till grekiskans ”thyreoiedes” som betyder sköldformad. På engelska heter sköldkörtel ” thyroid gland”. Hypotyreos betyder således en underproduktion av de hormoner som sköldkörteln producerar. Den viktigaste funktionen som sköldkörteln har är att styra och...

Läs vidare

Test av Homocystein via blodprov

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat),...

Läs vidare

Insulin, insulinresistens & insulintest

Vad är insulin? Insulin är ett hormon som reglerar blodsockernivåerna i kroppen och har som främsta funktion att underlätta för cellerna att ta upp näringsämnen. Insulinet påverkar även förmågan att ta upp och omsätta fettsyror och möjliggör upptagandet av triglycerider i blodet. Insulinet skickas ut i blodet när koncentrationen av...

Läs vidare

Hundallergitest

Vad innebär hundallergi? Pälsdjursallergi är en vanlig allergi, men den skiljer sig från person till person. Du kan vara mer allergisk mot vissa djur än andra. Just hundallergi förekommer i mindre omfattning jämfört med kattallergi. Om du har hundallergi betyder det att vissa allergener hos hunden får din kropp och...

Läs vidare

Hästallergitest

Vad innebär hästallergi? Att vara allergisk mot hästar är relativt ovanligt. Generellt brukar dessa allergier samlas under namnet pälsallergier, men personer som är överkänsliga mot hästar behöver inte nödvändigtvis vara allergiska mot katt eller hund, även om det finns en ökad risk för korsallergier. Klicka här för att läsa mer...

Läs vidare

Jordnötsallergitest

Vad är jordnötsallergi? Att vara allergisk mot jordnötter är nästa alltid allvarligt. Jordnötsallergi innebär att du är allergisk mot vissa proteiner som finns i stor mängd hos just dessa nötter. Notera att du även kan få allergiska reaktioner från jordnötter på grund av björkpollenallergi. Det beror på att det finns...

Läs vidare

Kattallergitest

Vad är kattallergi? Kattallergi är en av de vanligaste pälsdjursallergierna. Symtomen brukar visa sig när barnen är unga eller vid tonåren. Allergi mot katt betyder inte automatiskt att du är allergisk mot hund eller andra pälsdjur, även om detta naturligtvis kan förekomma. Kattens allergener kan komma från deras saliv eller...

Läs vidare

Mjölkallergitest

Vad innebär mjölkallergi? Vid komjölksallergi är det proteinerna vassle och kasein som kroppens immunförsvar reagerar på. Allergi mot mjölkprotein kan variera i styrka. En del kan dricka små mängder mjölk utan större besvär medan andra kan behöva akut sjukvård vid samma intag. Att vara allergisk mot mjölk är inte samma...

Läs vidare

Äggallergitest

Äggallergi innebär att man är allergisk mot proteinerna som finns i ägg. Detta är en allergi som ofta uppträder i tidig ålder och som sedan försvinner när barnet är cirka fyra år. Den kan även uppträda hos äldre personer. Både äggvitan och -gulan kan ge allergiska reaktioner, även vid små halter....

Läs vidare

Kvalsterallergitest

Kvalster är ett litet spindeldjur som inte går att se med blotta ögat. De lever över hela världen och är svåra att undvika. Kvalster trivs i fuktigt och varmt klimat och finns därför ofta i sängen. De lever på döda hudceller och kan orsaka allergi. En kvalsterallergi uppstår vanligtvis hos...

Läs vidare

Matallergitest

Matallergi, även kallad födoämnesallergi, är en besvärlig allergi som kan yttra sig på många olika sätt. Av livsmedel är det vanligast att vara allergisk mot fisk och skaldjur, mjölk, ägg, vete och nötter. Det är när immunförsvaret reagerar som en allergisk reaktion uppstår. Faktum är att alla typer av livsmedel...

Läs vidare

Nötallergitest

Nötallergi är egentligen en matallergi och en av de vanligaste allergierna som finns. Nötallergi är en allvarlig allergi även om de flesta kan leva normalt med den. Det farliga med nötallergi är att svalg och mun kan svullna upp och försvåra andningen, något som snabbt kan bli allvarligt. Nötallergi innebär...

Läs vidare

Pollenallergi test

Pollenallergi besvärar många och ger varierande besvär beroende på vilken typ av pollenallergi det handlar om. Allergin uppstår när pollenkorn fastnar i slemhinnorna som finns i ögon och näsa. Reaktionen är ofta ögon som kliar och blir röda samt en snuvig och rinnande näsa. De stora besvären brukar vara mellan...

Läs vidare

Pälsdjursallergitest

Kliande näsa, nysningar och röda ögon efter att du varit i närheten av en katt eller hund? Då kan du lida av pälsallergi. Pälsdjursallergi är relativt vanligt och uppstår när slemhinnor i ögonen, näsan eller i lungorna reagerar på ämnen från pälsdjur, vanligtvis djurets saliv, urin eller själva pälsen. Klicka...

Läs vidare

ALAT blodprov

Alaninaminotransferas, ofta förkortat ALAT, är ett enzym som finns i flera olika delar av kroppen och en liten del i blodet. Det allra mesta går att hitta i levern och levercellerna. ALAT finns bara i cytoplasman i levercellerna, vilket innebär att leverskador kan ge lägre värden av ALAT i blodet....

Läs vidare

Albuminprov

Albumin är ett protein i blodet som bland annat hjälper kroppen ta upp olika ämnen från den mat vi äter. Albumin produceras i levern och det är ett av de vanligaste proteinerna vi har i blodet. Proteinet har flera viktiga uppgifter i kroppen, bland annat ska den hindra vattnet i...

Läs vidare

Anti TPO – Tyreoperoxidas-antikroppar

I halsen finns sköldkörteln, ett organ som bland annat skickar ut sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i kroppen. Dessa hormoner styr ämnesomsättningen. Sköldkörtelns hormonproduktion styrs av hypofysen genom att den skickar hormonet TSH till sköldkörtel. TSH styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Om det blir problem med hypotalamus,...

Läs vidare

AMH test via blodprov

Anti-Müllerin Hormon (AMH), även kallat anti-müllerskt hormon och Müllerinhiberande substans (MIS), är ett könshormon med viktiga funktioner hos både män och kvinnor. I manliga foster är det detta hormon som återbygger de müllerska gångarna så att kroppen inte utvecklar ett kvinnligt kön. Hos kvinnliga foster bildas hormonet flera veckor senare...

Läs vidare

Apo kvot, vad innebär det?

Blodfetterna i ditt blod består av triglycerider och olika typer av kolesterol. Just kolesterolet transporteras i två olika proteinpaket, HDL och LDL. HDL transporterar överflödigt fett i blodet till levern så att kroppen kan förbränna det. LDL transporterar kolesterol och fett till kroppens olika delar. LDL brukar även kallas för...

Läs vidare

Apo A eller Apolipoprotein A, vad är det?

I ditt blod finns det olika fetter som transporteras till och från kroppens olika delar. Dessa behövs för många viktiga processer, från att ge cellerna energi till energilagring, uppbyggnad av cellernas membran och produktion av hormoner. Det finns olika typer av fett i blodet, ofta uppdelade i grupperna triglycerider och kolesterol....

Läs vidare

Apo B eller Apolipoprotein B, vad är det?

I ditt blod finns det flera blodfetter som transporteras till olika delar i kroppen. Dessa delas upp i triglycerider och kolesterol. Kolesterolet färdas i proteinpaket som kallas för lipoproteiner. Det finns flera typer av dessa små paket, vanligtvis delas de upp i LDL och HDL vilket står för Low-density lipoprotein...

Läs vidare

ASAT blodprov

Aspartataminotransferas, ofta förkortat ASAT, är ett enzym som går att hitta i framförallt levern, men även i hjärtat och i skelettmuskulaturen. Inuti levern finns enzymet både i cytoplasman och i mitokondrier. Det går även att hitta ASAT i blodet och andra delar av kroppen. När kroppen är skadad eller sjuk...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-basofila granulocyter

I blodet finns det vita antikroppar som skyddar dig mot olika virus, sjukdomar och inflammationer. Immunförsvaret består av flera olika typer av antikroppar, varav basofila granulocyter är en sådan typ. Denna vita blodkropp både bildar och transporterar heparin och histamin. Att mäta just histamin är ett bra sätt att få...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-eosinofila granulocyter

Eosinofila granulocyter är en del av immunförsvaret. Det är en vit blodkropp som skickas iväg för att döda parasiter och bakterier som är för stora för de andra vita blodkropparna. Det är även eosinofilerna som gör att vävnaden blir inflammerad. De eosinofila granulocyterna är en liten del av det totala...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-leukocyter

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar, det vill säga de blodkroppar som skyddar kroppen mot bakterier, parasiter, virus och andra saker som vill skada kroppen. B:et i B-leukocyter står för benmärg, platsen där dessa vita blodkroppar produceras och mognar. Klicka här för att läsa mer om Mediseras blodstatus...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – MCH (hemoglobinmassa)

MCH är en förkortning av “Mean Corpuscular Hemoglobin”. Det är ett värde som anger den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje röd blodcell och är ett av flera test som alltid utförs vid analys av blodet. Med andra ord kan man säga att MCH visar ungefär hur mycket hemoglobin varje...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-lymfocyter

Lymfocyter är en typ av leukocyter, det vill säga vita blodkroppar. En stor del av kroppens vita blodkroppar består av just lymfocyter, mellan 25 till 33 %. Det finns olika typer av lymfocyter men oftast delas de in i T-celler och B-celler. De tillverkas alla i benmärgen men har fått...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Hemoglobin (Hb)

Hemoglobin (Hb) är ett protein hos de röda blodkropparna som binder syre. Det är med hjälp av hemoglobin som dina röda blodkroppar kan transportera syre till kroppens olika delar. Proteinet ser även till att koldioxid följer med ut när du andas ut. Hemoglobinet innehåller bland annat järn, vilket gör att ditt...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-monocyter

Kroppens immunförsvar består bland annat av flera olika typer av vita blodkroppar. Monocyter är en typ av vita blodkroppar som bekämpar patogener (svamp, bakterier och virus). De andra typerna är granulocyter och lymfocyter. Monocyter mognar i benmärgen och finns sedan i blodet i ett par dagar innan de migrerar ut...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – B-neutrofila granulocyter

Neutrofila granulocyter är en B-cell, det vill säga en cell som producerats i benmärgen. Det är även en av de vanligaste vita blodkropparna i blodet och utgör cirka 60 % av alla vita blodkroppar. Neutrofila granulocyter är en av de första vita blodkroppar som finns på plats vid sjukdom eller...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Trombocyter (TPK)

Trombocyter är en liten beståndsdel av blodet som även går under namnet blodplättar. Trombocyter hjälper till vid koagulering av blodet. När du skär dig så djupt att det börjar blöda är det trombocyterna som ser till att blodet koagulerar vid såret och bildar en sårskorpa. Om dina blodplättar inte fungerar...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Medel Cell Volym (MCV)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat blodplasma, vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar. MCV är ett värde som anger de röda blodkropparnas genomsnittliga volym. Det är med andra ord ett värde som visar hur stora dina röda blodkroppar är. Klicka här för att läsa mer om Mediseras...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Erytrocyter (EPK)

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodceller eller röda blodkroppar. Tillsammans med blodplättar, vita blodkroppar och blodplasma utgör de vätskan som vi känner som blod. Ett EPK-test är ett av flera olika tester som görs på blodet. Det anger hur många röda blodceller som finns i ditt blod. Klicka...

Läs vidare

C-peptid test via blodprov

När kroppen producerar insulin bildas det olika biämnen, ett av dessa är C-peptid. Anledningen till att man mäter C-peptid istället för att mäta insulin är för att C-peptid stannar kvar i blodet under en längre period jämfört med insulin. Värt att nämna att man ska fasta ett visst antal timmar...

Läs vidare

CRP test via blodprov

I blodet finns olika proteiner och ett av dessa är CRP, det står för C-reaktivt protein. Just denna typ av protein produceras av levern och har som egenskap att reagera när kroppen utsätts för inflammationer. När kroppen utsätts för en inflammation sätts olika försvarsreaktioner igång. Detta gör kroppen genom att...

Läs vidare

D-vitaminbrist – test av d-vitamin via blodprov

D-vitamin är egentligen inte ett vitamin utan ett samlingsnamn på en grupp med steroider. Vi får i oss d-vitamin på flera olika sätt, bland annat genom kosten och när kolesterolet i huden träffas av ultravioletta strålar från solljuset. D-vitamin reglerar olika kroppsfunktioner, exempelvis upptaget av kalcium och fosfat samt olika...

Läs vidare

Vad är DHEAS?

DHEAS, Dehydroepiandrosteron-sulfat, är ett hormon som finns hos både män och kvinnor och produceras i binjurebarken. DHEAS är även förstadiet till andra hormoner i kroppen, vilket innebär att det kan omvandlas till andra hormoner. DHEAS är så kallat anabolt det vill säga att det har en uppbyggande och läkande funktion...

Läs vidare

Test av ferritin via blodprov

Ferritin är ett protein som finns inuti cellerna. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Detta protein finns framförallt i lever, mjälte och benmärg. Det går även att hitta spår av ferritin i blodet. Test av ferritin ingår i Mediseras stora...

Läs vidare

Folatbrist – test av folat via blodprov (folatsyra/folinsyra/vitamin B9)

Folat går under många olika namn, bland annat folatsyra, folinsyra och vitamin B9. Det är samma vitamin fast i olika former och det går under samlingsnamnet folacin. Folat har flera viktiga funktioner i kroppen, bland de viktigaste är tillverkningen av nytt blod tillsammans med järn och vitamin B12. Kroppen behöver...

Läs vidare

FSH test via blodprov

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. Det är ett viktigt hormon för kroppens fortplantningsförmåga, både hos kvinnor och hos män. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. FSH, östrogen och inhibin (ett annat hormon som produceras i äggstockarna) styr...

Läs vidare

PSA kvot (fri/tot)

PSA används främst för diagnos och uppföljning av sjukdom i prostatan och då särskilt prostatacancer. Kvoten mellan fritt och totalt PSA baseras på att en större del av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika makromolekyler, medan endast en mindre del cirkulerar i fri, obunden form. Läs mer om Mediseras...

Läs vidare

GFR prov

GFR står för Glomerular Filtration Rate och är ett mått på njurarnas funktion. Specifikt är det en uppskattning av hur mycket blod som passerar njurarnas glomeruli per minut. Glomeruli är njurarnas beståndsdelar där omkring en miljon små glomeruli arbetar tillsammans för att filtrera blodet och producera urin som avfallsprodukt. En...

Läs vidare

Glukostest via blodprov

Glukos är en enkel sockerart och kallas även för druvsocker och dextros. Enkla sockerarter (även kallade monosackarider) är en viktig kolhydrat och energikälla som kroppen snabbt kan ta åt sig och omvandla till energi. Andra former av kolhydrater som du äter omvandlas bland annat till glukos i kroppen. Energi transporteras...

Läs vidare

HbA1c test via blodprov

HbA1c är glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet exponeras för glukos under lång tid. Ju mer blodsocker du har haft i blodet, desto mer HbA1c kommer det att bildas. HbA1c används i första hand som ett sätt att se hur höga koncentrationer av glukos som har förekommit i blodets plasma de...

Läs vidare

HDL-kolesterol; mät HDL-kolesterol via blodprov

Kolesterol är en lipid, vilket innebär att den utgör ett fettaktigt ämne. Det är även en av flera delar som utgör cellernas skal och är väsentlig för att cellernas väggmembran ska få den stabilitet och viskositet som de behöver. Kolesterol förekommer till viss del i livsmedel, men den största andelen...

Läs vidare

Test av Homocystein via blodprov

I kroppen finns totalt 20 stycken olika aminosyror, dessa kan man likna vid kroppens naturliga byggstenar. En av aminosyrorna är cystein, något som bildas från homocystein genom omvandlingen av metionin (en annan aminosyra). När kroppen förbränner mat bildas olika typer av biprodukter, bland annat homocystein. Observera att gravida har andra...

Läs vidare

IGF-1 test via blodprov

IGF-1 är ett av kroppens tillväxthormoner. Den har kontroll över hur cellerna växer. Den största mängden IGF-1 tillverkas i levern. Hur mycket IGF-1 som utsöndras i kroppen varierar och beror på hur stort näringsintag man har. Utsöndringen påverkas även av GH, ett annat tillväxthormon. IGF-1 är ett oerhört viktigt tillväxthormon...

Läs vidare

Järnbrist – test av järn via blodprov

För att kroppen ska kunna binda röda blodkroppar med hemoglobin behövs järn, som är ett mineral. Järnet i blodet gör att kroppen kan transportera syre. Samtidigt behövs järn för att kroppen ska kunna göra sig av med restprodukten koldioxid och transportera det till lungorna för utandning. Detta är bara några av...

Läs vidare

Kalciumprov

Kalcium är ett ämne som i första hand går att hitta i kroppens skelett. Detta mineral har även många andra viktiga funktioner i kroppen. Det bidrar till att musklerna i kroppen fungerar väl, att blodet kan koagulera och mycket mer. En liten del av kroppens kalcium går att hitta i...

Läs vidare

Kaliumprov

Kalium är ett mineral i kroppen som finns i alla kroppsvätskor. Den bistår vid flera viktiga processer och funktioner, bland annat vid regleringen av vätskebalansen och vatten-syrabalansen i kroppen. Kalium är även viktig för att musklerna ska fungera optimalt. Vi får vanligtvis i oss kalium när vi äter mat. På...

Läs vidare

Vitamin B12 brist – test av vitamin B12 via blodprov

Kobalamin, även kallat vitamin B12, är ett vitamin som behövs för att flera viktiga kroppsfunktioner ska fungera. Vitamin B12 hjälper bland annat till vid skapandet av nya blodceller. Det är ett av åtta olika B-vitaminer. Kroppen kan inte producera detta vitamin på egen hand, vilket innebär att man måste få...

Läs vidare

Högt kolesterol – mät kolesterol via blodprov

Kolesterol-total är en analys som ger svar på hur mycket fett det finns i blodet av både kolesterol och triglycerider. Kolesterol är ett livsviktigt fettaktigt ämne som kroppen kan producera själv. Det används bland annat för att ge cellerna stadga. Triglycerider kan inte produceras i kroppen utan kommer från mat....

Läs vidare

Kortisoltest via blodprov

Kortisol är ett hormon som kroppen tillverkar genom att använda kolesterol. Hormonet utsöndras av binjurarna och det är ett viktigt hormon som bland annat hjälper kroppens ämnesomsättning. Du producerar hela tiden olika mängder kortisol under dagen. Som mest produceras hormonet på morgonen när du försöker vakna. En av kortisolets främsta...

Läs vidare

Kreatininprov

Kreatinin är ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning av kreatinfosfat, musklernas energireserv. Kreatininet i ditt blod tas upp av njurarna för att kroppen ska kunna göra sig av med ämnet när du kissar. Du kan ha ökade mängder kreatinin i kroppen om du bland annat har stora muskler...

Läs vidare

LDL-/HDL kolesterol kvot – mät LDL-/HDL kvot via blodprov

LDL och HDL är lipoproteiner som transporterar kolesterol till och från kroppens olika delar genom blodet. LDL och HDL står för Low-density lipoprotein respektive High-density lipoprotein. LDL brukar även kallas för “det dåliga kolesterolet” eftersom LDL kan fastna i blodkärlen och göra att de blir stelare och mindre flexibla, något...

Läs vidare

Högt LDL-kolesterol – mät LDL-kolesterol via blodprov

Kolesterol är ett ämne i kroppen som behövs för flera processer, bland annat för att ge cellernas membran stadga. Det är ett fettaktigt ämne och för att kunna transportera kolesterolet till olika delar av kroppen måste det knytas till ett protein. Det är här LDL kommer in i bilden. LDL...

Läs vidare

LH test via blodprov

LH är en förkortning av Luteniserande Hormon. Det är ett gonadotropin som produceras av hypofysens framlob. Hormonet frisläpps när hypofysen får signaler från hypotalamus i form av GnRH (gonadotropinfrisättande hormoner). Luteniserande hormoner har olika funktioner hos män och kvinnor, bägge väldigt viktiga. Hos män stimulerar LH testiklarnas produktion av testosteron....

Läs vidare

Magnesiumbrist – test av magnesium via blodprov

Magnesium är ett viktigt mineral som bland annat ser till att stabilisera cellmembranen och är förutsättningen för kroppens aktivering av ca 300 enzymer. Magnesium är även viktigt för vårt immunförsvar. Man får enkelt i sig den mängd magnesium man behöver varje dag genom en allsidig kost. Mineralen finns i bland annat linfrön,...

Läs vidare

Natriumprov

I kroppen finns flera olika vitaminer och mineraler, bland annat natrium. I våra kroppar finns natrium i jonform och den bidrar till flera viktiga processer och funktioner, bland annat våra nerv- och muskelfunktioner. Natrium reglerar även vätskebalansen i kroppen. Ämnet finns i alla kroppsvätskor men i högst koncentration i blodet. Vi...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Hematokrit (EVF)

Ditt blod består av flera olika delar, bland annat röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma. Ett EVF-test, även kallat hematokrit, anger hur stor andel av ditt blod som består av just röda blodkroppar. EVF står för Erytrocytvolymfraktion och testet utförs genom att centrifugera blodet så att det skiktar sig....

Läs vidare

Progesterontest via blodprov

Progesteron är ett steroidhormon som förekommer hos både kvinnor och män. Hos kvinnor bildas hormonet i äggstockarna under ägglossning, i nervsystemet och i binjurar. Hos män produceras progesteron i testiklarna, i nervsystemet och i binjurarna. Gravida kvinnor producerar även progesteron i moderkakan. Hormonet är viktigt för båda könen eftersom det...

Läs vidare

Prolaktintest via blodprov

Prolaktin är ett hormon som utsöndras av hypofysen, en liten körtel under hjärnan. Ett av hormonets syften att förbereda kvinnans bröst för amning. Det är även kopplat till många andra kroppsfunktioner, exempelvis ämnesomsättningen och immunförsvaret. Både män och kvinnor producerar och behöver prolaktin. Beställ prolaktintest här. Varför behövs test och...

Läs vidare

PSA test via blodprov

PSA är ett äggviteämne som alla män har oavsett hälsotillstånd. Förkortningen står för Prostataspecifikt Antigen och är ett enzym som endast män har. Inuti prostatan produceras PSA och finns oftast i en hög koncentration i mannens sädesvätska. PSA test tas genom ett enkelt blodprov. Att ha ett lågt värde PSA...

Läs vidare

S-SHBG

S-SHBG står för Sexualhormonbindande globulin. S:et framför SHBG står för serum och innebär att man testar blodserum. SHBG är ett glykoprotein som transporterar olika könshormoner till olika delar av kroppen, bland annat testosteron, dihydrotestosteron och östradiol. Det fungerar även som en depå för dessa hormoner. Proteinet syntetiseras i levern och...

Läs vidare

T3 – Trijodotyronin

Trijodotyronin, T3, är ett hormon från sköldkörteln som tillsammans med tyronin (T4) bestämmer hur mycket energi din kropp använder. Dessa hormoner från sköldkörteln reglerar ämnesomsättningen. Bägge produceras i sköldkörteln, ett organ i halsen. Sköldkörteln styrs i sin tur av hypofysen genom hormonet THS. Ju mer THS som utsöndras, desto mer...

Läs vidare

Blodprov & blodanalys – Leukocyter (LPK)

Leukocyter är ett annat ord för vita blodkroppar. Dessa blodkroppar är väsentliga för kroppens immunförsvar och går att hitta i flera olika delar i kroppen, exempelvis lymfkörtlarna, lungorna och mjälten. När man testar blodets värde av leukocyter undersöker man helt enkelt hur många vita blodkroppar det finns. Resultatet används ofta som...

Läs vidare

T4 – Tyroxin

Tyroxin, även kallat T4, är ett hormon som bildas i sköldkörteln, ett organ i halsen. Tillsammans med trijodotyronin (T3) reglerar det ämnesomsättningen i kroppen. Sköldkörteln styrs av hypofysen genom hormonet TSH. Hypofysen styrs i sin tur av hypotalamus genom hormonet TRH. Värt att notera att gravida kan ha andra referensvärden....

Läs vidare

Manligt könshormon testosteron

Testosteron är mannens viktigaste könshormon. Hormonet finns även i liten mängd hos kvinnor. Testosteron bildas redan i fosterstadiet och är därefter det hormon som sätter igång utvecklingen under puberteten. Könshormonet har även andra viktiga funktioner hos den vuxne mannen, bland annat styr det sexuell lust, hårväxt och muskulatur. Klicka här...

Läs vidare

TRAK

TRAK är en förkortning för TSH-receptorantikroppar eller tyroideastimulerande hormon-receptor antikroppar. TRAK är med andra ord en antikropp som anfaller sköldkörteln, ett litet organ i halsen som skickar ut sköldkörtelhormoner. Dessa hormoner styr kroppens ämnesomsättning. Sköldkörtelns hormonproduktion kontrolleras av hypofysen genom TSH-hormoner. Hypofysens TSH-produktion styrs i sin tur av hypotalamus genom TRH-hormoner....

Läs vidare

Transglutaminas & Transglutaminasantikroppar

Transglutaminas är ett enzym som finns i hög koncentration i tunntarmens mikrovilli. IgA är antikroppar som bildas i slemhinnorna och som finns i kroppsvätskor. De skyddar kroppen mot bakterier och virus som exempelvis försöker komma in genom luftvägarna. IgA antikroppar mot vävnadstransglutaminas undersöks vid misstanke av celiaki, som innebär att...

Läs vidare

Fettämnet triglycerider

Triglycerider är ett fettämne som kroppen inte kan producera själv utan som kommer från den mat vi äter. Triglyceriderna absorberas av tarmen och kommer på så sätt till levern. Härifrån transporteras det sedan vidare till olika delar i kroppen genom blodet för att användas som energi. Det kan även förvaras...

Läs vidare

TSH test – Tyreoideastimulerande hormon

Tyreoideastimulerande hormon, även kallat tyreotropin och TSH, är ett hormon som produceras av hypofysen, ett litet organ under hjärnan. Hormonets uppgift är att aktivera och reglera sköldkörteln. Just sköldkörteln finns i halsen och den släpper i sin tur ut hormoner som reglerar hur snabbt kroppen använder energi. Sköldkörtelhormonerna påverkar kroppens...

Läs vidare

Zinkbrist – test av zink via blodprov

Zink är ett mineral som nödvändig för allt liv. Det är viktig för flera kroppsfunktioner, bland annat nybildningen av celler. Kroppen behöver zink vid muskeltillväxt, graviditet, för att läka skador, för att få hår att växa och för att hormonerna ska fungera. Totalt finns det runt hundra olika kroppsfunktioner som...

Läs vidare

Östradioltest via blodprov

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. Östrogen är en grupp med steroidhormoner som finns hos bägge könen, men i betydligt högre koncentration hos kvinnor.  Östradiol kallas även för estradtiol och är viktigt för flera kroppsfunktioner, bland annat för skelettet och för kroppens sexuella funktioner. Östrogen tillverkas...

Läs vidare

Östrogentest via blodprov

Östrogen är en viktig grupp av steroidhormoner som finns hos både kvinnor och män (i högre koncentration hos kvinnor). Hormonet påverkar stora delar av kroppen, bland annat humöret, livmoder, bröst och hjärta. Det har även visat sig ha bra egenskaper mot hjärtinfarkt, depression och tandlossning. Östrogen tillverkas i hög grad...

Läs vidare

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.