C-peptid

Denna analys mäter C-peptid i blodet. Följande ingår i C-peptid testet:

  • 1 analys av C-peptid
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Vad är C-peptid?

När kroppen producerar insulin bildas det olika biämnen, ett av dessa är C-peptid. C-peptid stannar kvar i blodet under en längre period jämfört med insulin. Eftersom C-peptid frisätts tillsammans med insulin i jämförbara mängder är det ett bra mått på insulininsöndringen i kroppen.

Varför behövs analysen?

Vid misstanke om att kroppens produktion av insulin är obalanserad kan en analys av C-peptid ge en bild över hur kroppens insulinproduktion ser ut. Olika typer av diabetes kan påverka C-peptidvärdet i blodet på olika sätt. Genom att analysera C-peptid kan man se vilken typ av diabetes det handlar om. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att kunna ställa diagnos.

Följande ingår i C-peptid testet

Analysgrupp Analys
Diabetes

C-peptid

Frågor och svar om C-peptid

Vad innebär ett högt värde av C-peptid?

Förhöjt värde av C-peptid kan indikera diabetes typ 2. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att kunna ställa diagnos.

Vad innebär ett lågt värde av C-peptid?

Ett lågt värde av C-peptid innebär att kroppens insulinproduktion är hämmad eller ur funktion. När kroppen inte kan tillverka tillräckligt med eget insulin kan det tyda på diabetes typ 1. Bedömningen behöver dock kompletteras med annan information än endast ett blodprov för att kunna ställa diagnos.

Beställ C-peptid - 295 kr

Så fungerar Min Journal