Depression och blodprov

Depression och blodprov

5 mars 2021

Denna artikel är skriven i samarbete med Gordius.

Vad är depression?

Du kan ha fått en depression om du har känt dig nedstämd eller har haft svårt att känna glädje under minst två veckors tid. Vid en depression är det vanligt att tappa intresset för sådant som man i vanliga fall brukar gilla. En person som är deprimerad känner sig ofta trött och kan tycka att livet känns meningslöst.

Depression kan yttra sig på många olika sätt. Andra symptom som förekommer vid depression är koncentrationssvårigheter, ångest, låg självkänsla och tankar på döden. Det är även vanligt med olika typer av kroppsliga besvär.

Varför är det bra att ta blodprov om man misstänker att man lider av depression?

I dagsläget finns det inga blodprover som kan hjälpa till via diagnostiken av depression. Däremot är det av vikt att utesluta kroppslig sjukdom som kan ge en depressionsliknande bild. Om en person har en depression bör därför en läkare ta en rad olika blodprover för att utesluta att det finns en kroppslig orsak till att patienten mår dåligt.

Depression och nedstämdhet, hur kan jag avgöra om jag behöver hjälp?

Depression är en av de vanligaste formerna av psykisk ohälsa och ungefär var femte Svensk beräknas få en depressionsdiagnos någon gång i livet. Symtomen på depression kan variera mycket men gemensamt för de flesta är att känslan av glädje och lust minskar eller försvinner helt. Det är normalt att känna sig mer negativ under några dagar utan större anledning och utan att det behövs vård. I samband med livsförändringar (positiva och negativa) är det normalt att man känner sig annorlunda i upp till några veckor när hjärnan bearbetar det nya och utmanande. Men när negativa tankar och känslor tar över och påverkar livet varje dag är det viktigt att man har tillgång till professionell hjälp.

Tumregler för när man bör söka hjälp

 • Om man återkommande känner dig nere utan särskild anledning.
 • Om det blir ordentligt besvärligt i perioder när ens mående förändras.
 • Om man känt sig nere i mer än två veckor.
 • Om ens mående påverkar relationer, arbete eller andra viktiga livsområden.

Tumregler för när man behöver och ska söka hjälp

 • Om man får tankar på att livet inte är värt att leva eller att döden vore en lättnad.
 • Om man får svårt att göra vardagliga saker som att äta och gå på toaletten.
 • Att man får större svårigheter med att lösa problem.

Under kortare perioder efter kriser kan det vara ett bra stöd att få träffa någon som kan hjälpa till med krishantering. Oftast räcker det med några få besök där man kan få en bra bedömning, förstå sitt mående och känna sig trygg med att någon följer ens mående tills det blir bättre. Det är viktigt att utesluta andra diagnoser som kan orsaka depressiva symtom som till exempel stressproblematik, neuropsykiatriska diagnoser och bipolärt syndrom. Om det behövs medicinsk behandling är det viktigt att man har en bra läkarkontakt så att den medicinska behandlingen följs upp kontinuerligt.

Vilka blodprover är kopplade till depression och på vilket sätt?

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kan ge symptom i form av nedstämdhet och trötthet. Därför är det bra att ta blodprover för att utesluta de vanligaste bristerna och sjukdomarna. Man kan inte utesluta alla tänkbara kroppsliga orsaker till depression via blodprover, men denna blodpanel ger en indikation gällande de vanligaste orsakerna. Här kan du läsa om blodproverna i denna Hälsokontroll:

Blodstatus

Detta är en testpanel för att undersöka status på ett antal olika celler i blodet. Här ingår 6 analyser bland annat; Hb: hemoglobin (blodvärde), röda och vita blodkroppar samt blodplättar. Panelen ger information om man lider av tex. anemi det vill säga blodbrist. Vanliga symtom vid anemi är trötthet och orkeslöshet.

TSH och T4 fritt

Detta är sköldkörtel markörer som kan visa om man lider av tex. hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). Symtom på hypotyreos är till exempel nedstämdhet och trötthet, en känsla av kraftlöshet och att orken inte räcker till.

B12 – kobalamin och B9 – folsyra

Vitaminen kobalamin fyller en funktion gällande produktionen av röda blodkroppar och brist kan leda till minskad energi och ork på grund av minskad förmåga till syreupptag. Folsyra (eller folat) är viktigt inför och under graviditet och påverkar cellernas ämnesomsättning och bildandet av röda blodkroppar. Brist på dessa vitaminer kan vara en anledning till anemi, det vill säga blodbrist.

Kalcium och albumin

Rubbning i omsättningen av kalcium i kroppen; både för höga och för låga nivåer, kan ge depressiva symtom. Albumin och kalcium hänger ihop på så sätt att en sänkning av albumin leder till ett sänkt kalcium värde.

Nedan analyser är vanliga att ta i samband med misstanke om depression, de har mer en indirekt koppling men är av vikt för hur man mår

 • Glukos och HbA1C: Detta är blodanalyser kopplade till blodsocker och kan visa om man ligger i riskzon för exempelvis diabetes.
 • Natrium, Kalium och Kreatinin: Dessa analyser hänger ihop med njurfunktion och balansen mellan salter och vätska i kroppen.
 • ASAT och ALAT: detta är levervärden som ger en indikation på hur levern fungerar.
 • CRP: är förkortning av C-reaktivt protein. Det är ett protein i blodet som indikerar om du har en infektion eller en inflammation i kroppen.

Vem kan ta dessa blodprover?

Du kan som privatperson beställa dessa via Medisera, där våra läkare kommenterar om någon av analyserna skulle avvika i en skriftlig kommentar i din digitala journal. Skulle något värde avvika gravt ringer läkaren upp dig. Mediseras läkare kommer ej kunna ställa diagnos gällande depression men det finns hjälp att få.

Vilken hjälp kan man få om man misstänker depression?

Blodprov är endast en del av en depressions bedömning. Syftet är att utesluta de vanligaste bristerna/sjukdomarna som kan ge depressionsliknande symptom. För att diagnostisera depression behöver en psykolog och/eller en läkare göra en vidare bedömning. Det finns både läkemedel och terapeutisk behandling som har säkerställt forskningsstöd för behandling av depression.

Psykologisk behandling vid depression

Psykologisk behandling av depression innehåller ofta dessa delar:

 • Att förstå vad en depression är och vilka mönster i tankar, beteende och känslor som vidmakthåller depressionen.
 • Att bryta mönster som vidmakthåller depressionen och ersätta dessa med positiva mönster.
 • Att jobba med sårbarheter som bidragit till depressionen exempelvis som hör till stress, relationer, självkänsla och livskontext.

Medicinsk behandling vid depression

Det finns flera olika antidepressiva läkemedel som är effektiva vid depression. Det är viktigt med en tät uppföljning hos läkare när behandling med antidepressiva läkemedel inleds. Antidepressiva läkemedel kan med fördel kombineras med psykologisk behandling.

Gordius

Gordius erbjuder specialiserade utrednings- och behandlingstjänster för individer, företag och offentliga uppdragsgivare med fokus på mental hälsa och välmående. Gordius har mottagningar i Malmö och Kristianstad och erbjuder vård genom fysiska besök och via säker videolänk.

Källor

Depression

Hypotyreos

Anemi -blodbrist

Folat/Folsyra

Blodvärde, Hb

Hypokalcemi

Rubbningar i kalciumomsättningen

Kalcium och albumin

Beställ Blodpanel - Depression