Provtagning i Södertälje

Välj och beställ hälsokontroll
Välj och beställ hälsokontroll

Provtagning i Sörmland drop-in

I Södertälje har Medisera flera provtagningsställen för blodprovstagning.

Det fungerar såhär

1. Beställ provtagningen online

Beställning och provsvar sker online. Det enda du behöver göra är att gå och ta blodprovet, följa de anvisningar du får inför blodprovstagningen samt ta med dig en giltig legitimation. Vår mest populära kontroll i Södertälje är Hälsokontroll Stor. Där ingår det analys av 35 markörer som är kopplade till hjärt-kärlfunktion, diabetes, funktion hos lever och njure, metabolstörning, eventuell brist på mineral eller vitamin, sjukdom i prostata, testosteronnivåer samt inflammation.

2. Tänk på detta innan provtagning

Kontrollera när ditt provtagningsställe i Södertälje har öppet. Tänk på att öppettider kan vara ändrade i samband med röda dagar, storhelger och under semestertider från slutet av juni till början av augusti. Lämna helst blod innan klockan 10 på dagen och gör det på fastande mage. Detta på grund av att vissa blodanalyser riskerar att bli missvisande annars exempelvis glukos och blodfetter.

3. Gå och ta blodprovet

Gå till något av de provtagningsställen i Södertälje som Medisera samarbetar med och lämna blod.

4. Ta del av läkarkommentar och provsvar online

När ditt blodprov är analyserat och resultatet kommit in i våra system analyseras och kommenteras det av Mediseras läkare. Du får besked via sms och e-post när du kan ta del av dina provsvar och kan då logga in i ”Min journal” med hjälp av ditt BankId för säker åtkomst.

Frågor och svar

Vad innebär blodprovstagning?

Blodprovstagning innebär att man undersöker och kartlägger faktorer som är av vikt för hälsan via blodet. Man kan ta blodprov för att utesluta eller konstatera vissa sjukdomar samt i förebyggande syfte om man t.ex. vill motivera livsstilsförändringar. En blodanalys kan ge dig en bild av dina värden avseende t.ex. blodstatus, blodfetter (tex. kolesterol och triglycerider), blodsocker samt funktion hos sköldkörtel, hjärta/kärl, njure och lever. Män kan analysera PSA och testosteron och kvinnor folat och T3. Även stressrelaterade blodvärden som kortisol, C-peptid och IGF-1 samt vitaminer och mineraler kan ingå. Det finns också blodanalyser avseende allergi, anabolism och inflammation.

Vad ingår oftast vid en vanlig kontroll av hälsan?

Vad en vanlig kontroll innehåller varierar alltifrån mer specifika kontroller som analys av blodvärden, till mer omfattande som ofta inkluderar läkarbesök. Man kan exempelvis gå igenom kroppens funktionsnivå invärtes via ultraljud och undersöka hjärta, buk och blodkärl till att kartlägga EKG och blodtryck.

Kan jag gå till min vårdcentral istället?

De flesta vårdcentraler i Södertälje erbjuder inte blodprover eller omfattande blodanalyser i förebyggande syfte och om de gör det får du vanligtvis bekosta detta själv.

Vad ingår i Hälsokontroll Stor?

När du gör en hälsokontroll stor hos Medisera får du dina exakta värden i relation till referensvärden för 35 olika blodmarkörer. Referensvärden är det intervall som anses vara normalt i en större population. Detta innebär att individuella värden kan avvika något från dessa utan att det behöver betyda någonting. Dina värden och läkarkommentaren tar du del av i min journal. I hälsokontroll stor analyseras ditt blod avseende vitamin D och B-12, järn, magnesium och ferritin samt folat och T3 för kvinnor. Du kan se dina blodsockernivåer (HbA1C samt glukos), blodfetter (triglycerider och kolesterol), apolipoprotein A och B, inflammation och blodstatus. För män ingår PSA och testosteron. Blodmarkörer relaterade till funktion hos njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörtel redovisas. Skulle läkaren bedöma dina provsvar som gravt avvikande ringer denne upp dig innan de digitala svaren skickas ut.

Vad innebär en utökad hälsokontroll?

En utökad hälsokontroll kan vara mycket omfattande och innefatta exempelvis analys av urin och avföring, ultraljud av hjärta, kärl och buk, undersökning av specialistläkare och kontroll av lungor, syn, hörsel samt en omfattande analys av olika blodvärden.

Vad innebär en kompletterande kontroll?

Mediseras blodanalys kan ses som en kompletterande kontroll och ett sätt för dig att själv påverka och fatta beslut som rör din hälsa. Vill du ha samtal och andra typer av undersökningar kan vi inte erbjuda detta tyvärr. Du kan använda dina resultat från Medisera för att konsultera din läkare eller Företagshälsovård i Södertälje om du skulle ha ytterligare frågor eller behov.

Vad innebär att ta blodprov privat?

Man kan se Mediseras erbjudande som att du tar ett blodprov privat där du själv avgör och bestämmer vilka analyser du vill göra. Man kan se det som att du skickar din egen remiss till sjukvården och där du själv sedan äger dina provresultat.

Vad kostar det?

Vi erbjuder många olika blodprov i Södertälje från mer specifika till mer omfattande och kostnaden ligger mellan 200 och 3000 kr.

Är Mediseras blodprov att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, Medisera är registrerad som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och bedriver Hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi har en verksamhetschef och en MLA, det vill säga en medicinsk ansvarig läkare.

Vad erbjuder ni till företag i Södertälje?

Vi erbjuder företagshälsovård i Södertälje via blodprov. Antingen som en engångsinsats eller via årliga kontroller.

Beställ blodprov online

Våra blodprov beställs online vilket innebär att samtliga steg; din beställning, e-remissen samt provsvaren hanteras digitalt. Det enda undantaget är steget när du beger dig till ditt provtagningsställe och lämnar blod. Du får ett meddelande när dina provsvar är kommenterade av vår läkare och klara att ta del av. Du behöver ha tillgång till BankId för att legitimera dig. Att välja en privat aktör som Medisera i Södertälje är lika säkert som vilken annan vårdgivare i Sverige som helst, vi står under samma regler och förordningar. Många upplever det som enkelt att använda oss, det går snabbt och smidigt samtidigt som kvalitén är hög. Vi använder oss av säkra inloggningar och all personal har sekretess gällande din medicinska information.