Hälsokontroll i Södertälje - Blodprovtagningsställen

Välj och beställ hälsokontroll

Boka hälsokontroll via blodprov  i Södertälje

Var i Södertälje kan man ta blodprov?

Medisera erbjuder sex olika provtagningsställen för hälsokontroll i Södertälje; Södertälje sjukhus, Karolinska Universitetslaboratoriet i Tveta samt Tallhöjden, Capio Lina Hage, Capio Wasa och Luna Vårdcentraler. På vårdcentralerna är det Unilabs Laboratorium som utför provtagning och analys av blodprovet. Klicka på länkarna nedan för mer information:

Hälsokontroll på Södertälje Sjukhus
Hälsokontroll på Södertälje Luna Vårdcentral
Hälsoundersökning på Södertälje Tallhöjdens vårdcentral
Hälsoundersökning på Södertälje Capio Wasa Vårdcentral
Hälsotest på Södertälje Capio Lina Hage Vårdcentral
Hälsoanalys på Södertälje Karolinska Universitetslaboratoriet Tveta

Vad innebär det att göra en hälsokontroll?

En hälsokontroll innebär att man undersöker och kartlägger faktorer som är av vikt för hälsan. Detta kan vara inom det medicinska eller psykologiska området. Det kan exempelvis vara hälsosamtal med sköterska eller läkare om din livsstil samt undersökning av funktion hos inre organ, kontroll av vikt, längd syn och hörsel. Vad som ingår och vilka metoder som används varierar. Oftast gör man en hälsokontroll i förebyggande syfte eller om man vill motivera sig själv till livsstilsförändringar. Inte sällan ingår det an analys av dina blodvärden.

Välj och beställ hälsokontroll

Vad ingår oftast vid en hälsokontroll?

Vad en hälsokontroll innehåller varierar alltifrån mer specifika, som analys av blodvärden, till mer omfattande. Man kan exempelvis gå igenom kroppens funktionsnivå invärtes via ultraljud och undersöka hjärta, buk och blodkärl till att kartlägga EKG och blodtryck. En mer omfattande blodanalys kan ge dig en bild av dina värden avseende; blodstatus, blodfetter (tex. kolesterol och triglycerider), blodsocker samt funktion hos sköldkörtel, hjärta/kärl, njure och lever. Män kan analysera PSA och testosteron och kvinnor folat och T3. Även stressrelaterade blodvärden som kortisol, C-peptid och IGF-1 samt vitaminer och mineraler kan ingå. Det finns också blodanalyser avseende allergi, anabolism och inflammation.

Kan jag gå till min vårdcentral för att få en hälsokontroll?

De flesta vårdcentraler erbjuder inte hälsokontroller eller omfattande blodanalyser i förebyggande syfte och om de gör det får du troligtvis bekosta detta själv.

Vad ingår i Hälsokontroll Stor från Medisera?

När du gör en hälsokontroll stor hos Medisera får du dina exakta värden i relation till referensvärden. Referensvärden är det intervall som anses vara normalt i en större population. Detta innebär att individuella värden kan avvika något från dessa utan att det behöver betyda någonting. Dina värden och läkarkommentaren tar du del av i min journal. I hälsokontroll stor analyseras ditt blod avseende vitamin D och B-12, järn, magnesium och ferritin samt folat och T3 för kvinnor. Du kan se dina blodsockernivåer (HbA1C samt glukos), blodfetter (triglycerider och kolesterol), apolipoprotein A och B, inflammation och blodstatus. För män ingår PSA och testosteron. Blodmarkörer relaterade till funktion hos njure, lever, hjärta-kärl samt sköldkörtel redovisas. Skulle läkaren bedöma dina provsvar som gravt avvikande ringer denne upp dig innan de digitala svaren skickas ut.

Vad innebär en utökad hälsokontroll?

En utökad hälsokontroll kan vara mycket omfattande och innefatta exempelvis analys av urin och avföring, ultraljud av hjärta, kärl och buk, undersökning av specialistläkare och kontroll av lungor, syn, hörsel samt en omfattande analys av olika blodvärden.

Vad innebär en kompletterande hälsokontroll?

Mediseras blodanalys kan ses som en kompletterande hälsokontroll och ett sätt för dig att själv påverka och fatta beslut som rör din hälsa. Vill du ha hälsosamtal och andra typer av undersökningar kan vi inte erbjuda detta tyvärr. Du kan använda dina resultat från Medisera för att konsultera din läkare eller Företagshälsovård om du skulle ha ytterligare frågor eller behov.

Vad innebär en privat hälsokontroll?

Man kan se Mediseras erbjudande som en privat hälsokontroll där du själv avgör och bestämmer vilka analyser du vill göra. Man kan se det som att du skickar din egen remiss till sjukvården och där du själv sedan äger dina provresultat.

Vad kostar det?

Vi har olika kontroller från mer specifika till mer omfattande och kostnaden ligger mellan 290 och 2995 kr.

Är Mediseras hälsokontroller att betrakta som hälso- och sjukvård?

Ja, Medisera är registrerad som vårdgivare hos IVO, Inspektionen för Vård och omsorg och bedriver Hälso- och sjukvård. Detta innebär att vi har en verksamhetschef och en MLA, det vill säga en medicinsk ansvarig läkare.

Vad erbjuder ni till företag i Södertälje?

Vi erbjuder företagshälsovård i Södertälje via blodprov. Antingen som en engångsinsats eller via årliga kontroller.

Hälsokontroll genom blodprov online

Våra hälsokontroller är online och det innebär att samtliga steg; din beställning, e-remissen samt provsvaren genomförs digitalt. Det enda undantaget är steget när du beger dig till ditt provtagningsställe och lämnar blod. Du får ett meddelande när dina provsvar är kommenterade av vår läkare och klara att ta del av. Du behöver ha tillgång till BankId för att legitimera dig. Att välja en privat aktör som Medisera är lika säkert som vilken annan vårdgivare i Sverige som helst, vi står under samma regler och förordningar. Många upplever det som enkelt att använda oss, det går snabbt och smidigt samtidigt som kvalitén är hög. Vi använder oss av säkra inloggningar och all personal har sekretess gällande din medicinska information.