Scandinavian Gastro Clinics blodanalys

Scandinavian Gastro Clinics blodanalys är för dig som vill göra en hälsokontroll genom kartläggning och analys av blodvärden, ta kontroll över din hälsa genom medicinsk information och undersöka om du är i riskzonen för vissa sjukdomar. Följande ingår i Scandinavian Gastro Clinics blodanalys:

 • 29 st analyser som bl.a. undersöker blodvärde, markörer som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, njur- och leverfunktion, vitamin- och mineralbrist och sköldkörtelrubbning
 • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
 • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
 • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
 • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
 • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver ta blodprovet innan kl. 10 på dagen. Du behöver också fasta minst 12 timmar innan provtagning. Drick gärna vatten, då det förenklar blodprovstagningen. Du kan även dricka kaffe eller te, men då utan mjölk, socker eller sötningsmedel.

Varför beställa Scandinavian Gastro Clinics blodanalys?

Kliniken har tillsammans med Medisera tagit fram en blodpanel som ger en bred utvärdering av riskmarkörer för vanligt förekommande symtom, brister och sjukdomar. Du kan välja om du gör blodanalysen med eller utan stöd från Scandinavian Gastro Clinic.

Bra att veta

Vilka anvisningar finns inför att jag skall ta mitt blodprov?

 • Du skall nattfasta minst 10-12 timmar innan du tar ditt blodprov, drick gärna vatten.
 • Tag ditt blodprov innan klockan 10:00 på morgonen.
 • Ta ej järnmedicin dygnet före provtagningen.
 • Visa mediciner kan påverka resultatet på blodanalysen exempelvis levaxin och biotin.
 • Tag ej blodprov dag innan röd dag och inte på en fredag. Detta på grund av att det finns risk att vissa prover fördröjs i transport till laboratorium och därmed förstörs. Analysen är då inte möjlig att genomföra.
 • Se mer detaljerad information som skickas till dig vid beställningen samt följ anvisningar från din läkare.

Kosttillskott, hormoner & mediciner

Tar du kosttillskott, tillför hormoner eller äter vissa mediciner kan detta påverka ditt resultat på blodanalysen. Följ de generella anvisningarna från din läkare samt var observant på att just det du tillför din kropp kan ha specifika anvisningar. Står du under behandling kan även din läkare ha information gällande detta.

Hur lång tid tar det innan jag får mina provsvar?

Leveranstiden är generellt 2-6 vardagar efter att du tagit ditt blodprov. Om du har en tid bokad hos kliniken, tag gärna ditt blodprov senast 8-10 dagar innan ditt bokade besök för en god marginal.

Hur går det till?

Ta ditt blodprov i god tid innan ditt bokade besök, senast 8-10 dagar innan. Du behöver mobilt Bank ID för att själv kunna ta del dina provresultat och läkarkommentar från Medisera.

Tolkning av provsvar

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer Medisera ej kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar. Medisera kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hälsokontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring.

Följande blodmarkörer ingår i Scandinavian Gastro Clinics blodanalys

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

HbA1c

Hjärta/kärl

Kolesterol

Triglycerider

HDL-Kolesterol

LDL-Kolesterol

Leverfunktion

ASAT

ALAT

GT

Bilirubin

Njurfunktion

Albumin

Natrium

Kalium

Kreatinin

eGFR (Krea) rel

Sköldkörtelrubbning

TSH

T4 (fritt)

T3 (fritt)

Vitaminer

B12 - kobalamin

B9 - folsyra 

Homocystein

Mineral

Järn

Beställ Scandinavian Gastro Clinics blodanalys - 1490 kr

Så fungerar Min Journal