Immunförsvar

Ett starkt immunförsvar

Ett starkt immunförsvar är avgörande för att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar.

Immunförsvaret är kroppens försvarslinje mot bakterier, virus och andra patogener som kan orsaka sjukdom. Ett väl fungerande immunsystem är nödvändigt för att hålla oss friska och motstå infektioner.

Blodprov för immunförsvaret

Inom kategorin “Immunförsvar” kan du hitta information om och beställa remiss för de vanligaste immunologiska blodproven inklusive Blodstatus-och B-celler, neutrofila granulocyter, Immunglobulin A (IgA),  Immunglobulin M (IgM),  Immunglobulin G (IgG), SR – sänkan och CRP.

Blodprov för immunförsvaret kan vara av stor betydelse för att utvärdera immunsystemets status. Dessa prov kan mäta nivåerna av vita blodkroppar, antikroppar och andra immunrelaterade markörer. De kan användas för att identifiera eventuella brister eller överaktivitet inom immunsystemet, vilket kan vara kopplat till olika medicinska tillstånd.

För vem är blodproven relevanta?

Blodprov för immunförsvaret är relevanta för en relativt bred grupp, eftersom immunsystemets funktion är central för övergripande hälsa. Här är några exempel på personer för vilka blodprov för immunförsvaret är särskilt relevanta:

  • Personer med nedsatt immunförsvar: Individer som lider av tillstånd eller behandlingar som kan försvaga immunförsvaret, organtransplantation eller användning av immundämpande mediciner, bör regelbundet överväga immunologiska tester för att utvärdera immunfunktionen.
  • Personer med återkommande infektioner: Om du har en historia av återkommande eller allvarliga infektioner, kan immunologiska tester vara användbara för att fastställa om det finns underliggande immunproblem som behöver hanteras.
  • Personer med autoimmuna sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar, där immunsystemet angriper kroppens egna celler och vävnader, kan vara kopplade till specifika immunologiska avvikelser. Blodprov kan hjälpa till att diagnostisera och övervaka dessa sjukdomar.
  • Personer som genomgår cancerbehandling: Vissa cancerbehandlingar kan påverka immunsystemets funktion. Immunologiska tester kan vara relevanta för att övervaka immunförsvaret hos personer som behandlas för cancer.
  • Personer med allergier: Immunsystemets respons på allergener kan variera från person till person. Allergitestning, som ibland innefattar immunologiska tester, kan hjälpa till att identifiera specifika allergier och allergiska reaktioner.
  • Barn och äldre vuxna: Immunsystemet kan vara mer känsligt hos spädbarn och äldre vuxna. Immunitet hos spädbarn kan vara underutvecklad, medan åldrandet kan påverka immunsystemets effektivitet. Immunologiska tester kan vara relevanta för dessa åldersgrupper för att identifiera eventuella immunbrister eller överaktivitet.
  • Personer som vill stärka sitt immunförsvar: För dem som är angelägna om att upprätthålla ett starkt immunsystem och förebygga sjukdomar, kan immunologiska tester användas som en indikator på immunhälsa och för att vägleda hälsosamma livsstilsval.