FSH & Östrogentest

FSH (follikelstimulerande hormon) & Östrogentestet är för dig som vill undersöka värden kopplade till dessa blodmarkörer. Följande ingår:

  • Analys av FSH och östrogen (östradiol)
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Om du inte längre har mens spelar dagen då du tar blodprov ingen roll.

FSH

FSH står för follikelstimulerande hormon och kallas även för follitropin. FSH produceras av hypofysens framlob och styr bland annat kroppens produktion av progesteron och östrogen. Det går inte att tolka provresultatet exakt men som en riktlinje ligger FSH lägre när du har en normal menstruationscykel i fertil ålder, stiger något vid förklimakteriet och ligger högre vid uppnått klimakterium. Denna FSH stegring beror på äggstockarnas sviktande funktion och att det med tiden krävs mer och mer FSH för att stimulera äggstockarna till ägglossning. Efter menopausen ligger FSH högt eftersom äggstockarna inte svarar längre. Då har man oftast också ett lågt östradiol.

Östrogen – Östradiol

Det finns tre former av östrogen; östradiol, östron och östriol. När man mäter östrogen mäter man vanligtvis östradiol. Östradiol undersöks för att bedöma om en kvinna är i förklimakteriet eller klimakteriet, oftast tillsammans med FSH-tester. Många medelålders kvinnor lider av klimakteriesymptom och kan bland annat uppleva problem med humöret eller lida av värmevallningar. Kvinnor som är i klimakteriet och tar östrogen kan utföra en östradiolanalys för att följa behandlingen. Analysen kan även utföras vid misstanke av förhöjt eller för lågt värde av östrogen i kroppen.

Referensvärdet varierar med din cykel

Gällande östradiol och FSH varierar referensintervallet i din menstruationscykel.

Vilken dag i menstruationscykeln skall jag ta blodprovet?

Om du fortfarande menstruerar skall du ta blodprov på dag 2-5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel löper från mensens första dag till nästa mens första dag. Den brukar pågå i mellan 21 och 35 dagar. Läs mer om menstruationscykeln här.

Om du inte längre har menstruation

Om du inte längre har mens spelar dagen då du tar blodprov ingen roll.

Läkemedel med hormoner, p-piller och hormonspiral

Observera att all tillförsel av hormoner till din kropp oavsett på vilket sätt påverkar dina hormonnivåer i sin helhet. Detta kommer alltså att påverka dina resultat på blodanalysen. Tillför du hormoner på något sätt kommer du alltså att få dina värden under dessa förutsättningar. Vi rekommenderar inte att man avbryter pågående behandling för att ta blodprov, detta behöver göras under överseende av en läkare.

Tolkning av provsvar; hormoner

Eftersom Mediseras läkare inte har tillgång till din anamnes kommer vi inte kunna erbjuda en helhetstolkning av dina provsvar.

Resultatet från blodprover är en del i att ta ställning i frågan om man behöver hormonbehandling. Gällande detta behövs en heltäckande bedömning av läkare och detta kan Medisera inte hjälpa dig med. Vi kommer inte heller kunna jämföra olika testresultat med varandra i olika hormon-kontroller för en mer heltäckande bedömning, diagnos eller orsaksförklaring.

Du kommer själv att kunna jämföra värden på blodprover tagna vid olika tidpunkter i relation till referensintervall. Om du känner dig sjuk eller vill ha en mer djupgående analys av din situation rekommenderar vi dig att ta dessa blodprover i samråd med behandlande läkare.

Följande blodmarkörer ingår i testet:

Analysgrupp Analys
Hormoner

FSH - Follikelstimulerande hormon

Östrogen (östradiol)

Frågor och svar

Om provet

För vem passar testet?

Detta test kan tas av personer som önskar få en inblick i FSH och östrogenvärden.

Vad ingår i testet?

Follikelstimulerande hormon, FSH, spelar en viktig roll för fortplantningsförmågan och är nödvändigt för att bilda könsceller. Hos män är hormonet involverat i produktionen av spermier, medan det hos kvinnor varierar under menstruationscykeln. Hos män förblir FSH-nivån konstant.

Östradiol betraktas som det mest betydelsefulla hormonet av östrogenerna, och det är detta hormon som vanligtvis mäts vid provtagning. I kvinnor produceras huvuddelen av östradiol i äggstockarna, medan mindre mängder bildas i binjurarna, fettvävnaden och hos män i testiklarna.

Nivåerna av östradiol varierar under menstruationscykeln hos fertila kvinnor. För att få en mer komplett bild kan provtagning för östradiol kombineras med analys av hypofyshormonet follikelstimulerande hormon (FSH), eftersom dessa hormoner reglerar varandra och båda genomgår variationer under menstruationscykeln.

Om provtagningen

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Om du fortfarande har menstruation bör du ta blodprovet mellan dag 2 och 5 i din menstruationscykel. En menstruationscykel sträcker sig från den första dagen av mens till den första dagen av nästa mens och varar vanligtvis mellan 21 och 35 dagar. Om du inte längre har menstruation spelar det ingen roll vilken dag du tar blodprovet.

Glöm inte att ta med ditt ID till provtagningen. Tidsbokning behöver ske på ett fåtal orter, all nödvändig information skickas med i bekräftelsemailet. Remissen är giltig i 3 månader.

Om resultatet

Efter 2 till 6 vardagar kommer resultaten från analysen att finnas tillgängliga under “Min Journal” på Medisera.se.

Beställ FSH & Östrogentest - 525 kr

Så fungerar Min Journal