Helicobacter pylori (IgG) test

Helicobacter pylori (IgG) förknippas med magkatarr, magsår och sår i tolvfingertarmen och är för dig som vill undersöka om du har antikroppar mot Helicobacter pylori. Följande ingår:

  • 1 st analys av antikroppar för Helicobacter pylori (IgG)
  • Blodprovstagning på Karolinska eller Unilabs drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • Prov besvaras positivt, gränsvärde eller negativt.
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Provtagningsanvisning: Du behöver varken fasta eller ta detta blodprov en specifik tid på dygnet.

Vad är Helicobacter pylori?

Helicobacter pylori (Hp) är en spiralformad bakterie som lever i magsäck och tolvfingertarm hos människa och kan orsaka infektion i slemhinnorna. Bakterien förknippas med gastrit, magsår och sår i tolvfingertarmen. Bakterien spelar en roll i utvecklingen av magsår och andra magrelaterade sjukdomar.

Screening av antikroppar mot Helicobacter pylori (IgG) görs vid misstänkt Helicobacter pylori infektion.

Magkatarr, magsår och helicobacter pylori

Följande blodmarkör ingår:

Analysgrupp Analys
Antikroppar

Helicobacter pylori (IgG)

Frågor och svar

Om provet

Varför tar man blodprov för att se om det finns antikroppar?

Man tar blodprov och undersöker om det finns antikroppar mot Helicobacter pylori (IgG) vid misstänkt Helicobacter pylori infektion.

Om provtagningen

Vad behöver jag tänka på inför provtagning?

Inför detta blodprov behöver du inte fasta eller ta provet en viss tid.

Du behöver ta med giltig legitimation till provtagningen.

Om resultatet

Hur redovisas provsvaren?

Analysen av blodprovet besvaras positivt, gränsvärde eller negativt för IgG antikroppar.

Hur vanligt är Helicobacter pylori infektion?

Helicobacter pylori infektion är en mycket vanlig infektion där en majoritet av de infekterade har inte några symptom alls. Man smittas ofta som ung och bär med sig bakterien hela livet. Vuxna kan smittas, men det är ovanligt. En mindre andel av de infekterade utvecklar magkatarr och magsår vilket är det som föranleder en medicinsk behandling av infektionen.

Var i magen/tarmen finns bakterien?

Bakterien är lokaliserad till ventrikelslemhinnan.

Vilka är symtomen på magsår?

Symtom på magsår inkluderar smärta eller en brännande känsla i den övre delen av magen, illamående, kräkningar, viktminskning och uppblåsthet.

Hur diagnosticeras magsår?

Magsår kan diagnostiseras genom en kombination av symtom, anamnes och olika test som gastroskopi och Helicobacter pylori-test via blodprov.

Finns det vaccin mot Helicobacter pylori?

Nej, det finns inget vaccin mot sjukdomen och någon generellt effektivt förebyggande åtgärd som kan förhindra infektion finns inte.

Kan man behandla magsår?

Ja, man kan behandla magsår med läkemedel som minskar produktionen av magsyra. Man kan också ta antibiotika för att ta hantera infektionen.

Att behandla infektionen är viktigt i syfte att se till så att man inte får infektionen igen samt att minimera risk för blödning eller perforering av magsäcken.

Beställ Helicobacter pylori (IgG) - 595 kr

Så fungerar Min Journal